česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Indiáni

Labe - Tour 2014

Výstava Labe - Tour 2014 je pokračováním projektu Photomeetpoint, který probíhal v druhé polovině roku 2013 v prostorách Kongresového centra Praha, a bude k vidění ve třech městech – v Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Cílem je prezentování tvorby amatérských fotografů, představujících svá díla doposud v internetových galeriích, v kontrastu se zkušenými autory, a to formou klasické výstavy. Každá z výstav má charitativní podtext a celý výtěžek z prodaných fotografií putuje vybrané neziskové organizaci. V letošním roce je výstava k vidění také v Muzeu města Ústí nad Labem do 30. 4. Výtěžek z prodaných fotografií, dobrovolného vstupného a z doprovodného koncertu Dana Bárty je věnován onkologickému oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Projekt vznikl za významné podpory Ústeckého kraje a záštitu nad celým projektem přijal pan Robert Vano (světoznámý fotograf žijící v Praze).

více informací

Společenský život hmyzu

Výstavu připravilo Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě a s dalšími partnery. Možná, že někoho spojení „Společenský život hmyzu“ zarazí, jaký asi společenský život může mít hmyz.
Ve skutečnosti ale různých forem sociálního, tedy společenského chování je schopna většina hmyzu. Na výstavě bude nejen formou textů a obrázků, ale i prostřednictvím modelů, exponátů ve vitrínách nebo také živým hmyzem v insektáriích ukázána rozmanitost společenského života hmyzu od nejprimitivnějších forem až po dokonale strukturované a vysoce organizované hmyzí „státy“.
Zde přežití jedince závisí na dokonalém systému dělby práce a vzájemné spolupráci. K nejznámějším reprezentantům těchto vyšších forem patří u nás mravenci, vosy nebo včely, z tropů jsou proslulí termiti.

více informací

TVOŘIVÉ ÚSTÍ

2. umělecký jarmark v Muzeu města Ústí nad Labem 7. 6. 2014
Využijte příležitost pro prezentaci a prodej vlastních uměleckých děl a předmětů. Jarmark bude probíhat v muzejní knihovně a na chodbě v přízemí muzea.

Prodejcům nabízíme:

•    možnost vlastního prodeje vystavovaných děl
•    půjčení jednoho stolu a židle
•    zapůjčení stolních stojánků a malířských stojanů (omezený počet, nutno dohodnout v dostatečném časovém předstihu)
•    možnost vlastních stojanů, k vystavování nelze použít zdi
•    možnost zakoupení občerstvení v muzejní kavárně

více informací

Exponát měsíce dubna - Krejčovská kamna

Za jemnou až zženštělou práci považuje většina současníků řemeslo krejčích. Ovšem byly doby, kdy šití šatstva vyžadovalo chlapskou páru.  Důkaz k tomu přináší krejčovská kamna, která kdysi sloužila k nahřívání žehliček. Aby tělísko žehličky drželo dlouho teplo, bylo vyrobené z masivního odliku a žehlička z těchto kamen váží pět kilogramů.

více informací

Celé Česko čte dětem

Muzeum města Ústí nad Labem se řadí mezi několik málo institucí, které se zapojily do kampaně Celé Česko čte dětem, propagující pravidelné předčítání dětem. Každý měsíc pořádá oddělení muzejní pedagogiky akci s názvem Muzeum čte dětem. Toto „velké čtení“ probíhá v prostorách muzea a je určeno všem zvídavým dětem a jejich rodičům. Každý měsíc se předčítají známé i méně známé pohádky od českých autorů, z nichž některé je možné nalézt i mezi tzv. Zlatými tituly projektu Celé Česko čte dětem. Předčítajícími jsou známé osobnosti Ústí nad Labem. Spolu s dětmi si mohou pohádky poslechnout i rodiče, sourozenci, prarodiče i další příznivci pravidelného čtení. Pro děti je připraveno klidné zázemí, koberec, židličky či polštářky. Děti si mohou přinést své oblíbené hračky.

více informací

V muzeu se bude opět veslovat!

Po velkém úspěchu únorového veslování na trenažéru si návštěvníci ústeckého muzea budou moci opět vyzkoušet svoji kondici a vyzvat soky na souboj. V sobotu 22. března od 10 do 16 hodin budou v prostorách výstavy 140 let ústeckých veslařů na Labi znovu přistaveny dva veslařské trenažéry. Trenažéry jsou napojeny na počítač, přes který jsou na plátno promítány pozice obou závodících lodí. Vedle veslařského tréninku tak zažívá návštěvník vzrušující pocit skutečného závodění! Pro dětské návštěvníky je vyhlášena soutěž o zajímavé ceny. Ale i dospělí si mohou během celého dne jízdu a závodění na trenažéru vyzkoušet. Veslování je sport, který všestranně rozvíjí tělo a povznáší ducha. Přijďte se v sobotu přesvědčit!

více informací

Vějíře ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem

Ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem se nachází celkem deset vějířů. Až na jeden, který je nyní zapůjčen do Regionálního muzea v Teplicích, je nyní vystavena celá kolekce vůbec poprvé. Jak se vějíře do sbírek muzea dostaly? Nejstarší vystavené vějíře pochází z 18. a ze začátku 19.století, ty se dostaly do muzejní sbírky v roce 1946 jako součást konfiskovaného majetku rodiny Ledebur-Wicheln. Původně se vějíře nacházely na zámečku v Telnici, který tehdy Ledebur-Wichelnům patřil. Tyto vějíře reprezentují ukázku aristokratické oděvní kultury.

více informací

Koncert Roberta Bílého mladšího a jeho hostů

V sobotu 15. 3. 2014  v 18. 00 vyslechnou návštěvníci Císařského sálu klavírní recitál Roberta Bílého mladšího, který zahraje klavírní skladby L. van Beethovena, F. Chopina, H. Dutilleuxe a S. V. Rachmaninova. Jako host koncertu vystoupí také sólista Státní opery v Halle Robert Bílý starší, jehož na klavír doprovodí MgA. Václav Krahulík Ph.D.
Hlavním účinkujícím koncertu je nadějný klavírní virtuos Robert Bílý mladší, který se narodil roku 1997 v Ústí nad Labem. Je synem tenoristy Roberta Bílého staršího, jenž od roku 1995 působí na německých operních scénách (Freiberg, Halle). Klavíru se začal věnovat roku 2003 pod vedením Margarity Gebhard, roku 2007 začal studovat na specializované střední hudební škole Latina August Hermann Francke-Gymnasium v Halle ve třídě klavírního pedagoga Dirka Fischbecka.

více informací

BESEDA S HEREČKOU VĚROU KUBÁNKOVOU

6. března 2014 od 17.30 hod.

Muzeum města Ústí nad Labem pokračuje v řadě besed s herečkami, jejichž život je spjat s naším městem. Po nedávné úspěšné besedě s Emmou Černou se ve čtvrtek 6. března bude konat beseda s Věrou Kubánkovou, která bude hovořit například o svém působení v Divadle za branou, s nímž často zajížděla do Ústí nad Labem, nebo o filmových a televizních rolích (Causa králík, Prodloužený čas, Hraběnky, Dobrá čtvrť a další). Vstup volný. Věra Kubánková (1924) je významná česká divadelní, filmová a televizní herečka. Po angažmá v divadlech v Jihlavě a Zlíně působila v  Realistickém divadle na Smíchově. Její hvězdná chvíle přišla v roce 1967, kdy se stala členkou Divadla za branou u Otomara Krejči. Divadlo za branou bylo ve své době nejvýznamnějším a v zahraničí nejproslulejším čs. divadlem.

více informací

Vyzkoušejte si veslařský trenažér v muzeu, děti soutěží o ceny....

V neděli (16.2.) na veslařských trenažérech soutěžili v Ústí nad Labem ti nejlepší o republikové tituly, Ondřej Synek předvedl své umění a pozval diváky do tělocvičen. Následující sobotu (22.2.) si můžete sami vyzkoušet, jak chutná pěkně tvrdá pětistovka. V rámci výstavy 140. výročí veslování v Ústí nad Labem vyhlásil Petr Janák z Vaňova dětský závod na veslařských trenažérech pro náhodně příchozí. Věková kategorie 10 -15 let, vzdálenost 500m. Zahájení akce je stanoveno na 10.00 hod., ukončení v 16.00 hod. Tři nejlepší " amatéři " obdrží věcné ceny.

více informací

Po stopě Karla Maye

Stvořitel náčelníka Vinnetou a jeho ústecké inspirace.

Muzeum města Ústí nad Labem připravilo společně s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur pro začátek roku 2014 výstavní projekt, který ojedinělým způsobem přibližuje dílo spisovatele Karla Maye a jeho vztah k Čechám a k Ústecku především. V rámci výstavy se mohou návštěvníci seznámit s řadou témat především cestopisných a dobrodružných děl Karla Maye, která jsou ilustrována originálními původními předměty. A to ať už se jedná o oblast Severní a Jižní Ameriky, Balkánu a Blízkého Východu nebo jiných oblastí světa, kde hrdinové románů a povídek Karla Maye prožívali svá dobrodružství.

více informací

Exponát měsíce února - Poklady z Mariánské skály

Mariánská skála či Mariánský vrch (německy Marienberg) je výraznou dominantou v centru města Ústí nad Labem. Tento masiv, tyčící se na levém břehu řeky Labe do výše 265 m n. m., byl vytvořen během třetihorní sopečné činnosti (přibližně před 20 mil. let) spolu s protilehlým Kamenným vrchem. Je budován horninou často nazývanou zjednodušeně „znělec“ (odborným termínem „sodaliticko-natrolitický trachyt“, užíván byl i lokální název „marienbergit“).  Podle ústeckých pověstí je kopec sídlem trpaslíků, kteří zde hledají drahé kameny a stříbro. Nejen trpaslíci se však zapojili do těžební činnosti. Již od konce 19. století je zde dobýván kámen pro stavební účely. Díky lomové činnosti se lokalita stala světoznámou, především pro výskyt četných hydrotermálních minerálů (ze skupiny zeolitů), které se vyskytují v dutinách sopečné horniny. Mineralogická lokalita zažívala své nejslavnější dny ve 40. letech minulého století, v současnosti je již výrazně odtěžena.

více informací

Exponát měsíce ledna

Muzeum města Ústí nad Labem připravuje každý měsíc téma pro malou výstavní prezentaci „Exponát měsíce…“. Na leden  si připravila téma Helena Houfková z muzejní knihovny, vystavila exponáty slavné Hájkovy „Kroniky české“. Hájkova Kronika česká zahrnuje české dějiny od příchodu Čechů do země (podle Hájka 644) do korunovace Ferdinanda I. roku 1526. Je to rozsáhlé a živé kronikářské vyprávění, napsané poutavým slohem, co do obsahu však ne příliš spolehlivé. Po staletí byla hlavním zdrojem informací o českých dějinách, nahradil jej teprve František Palacký svými neméně monumentálními Dějinami národa českého a od té doby se Kronika stává především předmětem historického zkoumání.

více informací

Vernisáž výstavy 140 let ústeckých veslařů na Labi

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 140 let ústeckých veslařů na Labi, která se koná ve čtvrtek 30. ledna 2014 od 17.00 hod. v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava představuje historii veslování v Ústí nad Labem od založení prvního veslařského klubu v roce 1874 po současnost. Veslování bylo po celou dobu jedním z nejdůležitějších sportů provozovaných v našem městě a ústečtí veslaři dosáhli mnoha velkých úspěchů i v mezinárodní konkurenci.

více informací

V muzeu besedovala herečka Emma Černá

Ve čtvrtek 16. ledna 2014 se v ústeckém muzeu konala beseda s herečkou Emmou Černou, jejíž život je úzce spjat s naším městem. Emma Černá okouzlila početné publikum svým bezprostředním vystupováním a smyslem pro humor.
Vzpomínala na své dětství a mládí strávené v Ústí nad Labem, dlouholeté angažmá v divadle v Mostě či na spolupráci s režisérem Františkem Vláčilem, v jehož mistrovském díle Adelheid ztvárnila titulní roli. Besedu iniciovali a moderovali studenti Filozofické fakulty UJEP Filip Stojaník a Jana Beranová.

více informací

Výstava Zapomenutí hrdinové ve Vrchlabí

Putovní výstava Zapomenutí hrdinové, která líčí osudy německých odpůrců nacismu z českých zemí, byla 15. ledna 2014 slavnostně otevřena v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Výstavu připravilo v roce 2007 Muzeum města Ústí nad Labem společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Národním archivem.
Ústecké muzeum od té doby pečuje o její putování po městech v Česku, Německu a Rakousku. Vrchlabí je již 28. místem, kde se s ní návštěvníci mohou setkat. V Krkonošském muzeu výstava potrvá do 20. dubna 2014, poté bude převezena do Hartmanic na Šumavě.

více informací

V muzeu od 1. 12. do 12. 1. 2014!

Poklady ze starých skříní

Začalo to nenápadně. Po své babičce jsem zdědila malý byteček v Praze na Letné plný starých předmětů. Nikoli starožitností, ale věcí denní potřeby: hrnky, vařečky, kredenc s mnoha šuplíky, šicí stroj Singer, staré pendlovky… Bylo mi asi dvacet let a zařizovala jsem svou první domácnost. Přestože právě panovala móda sektorových stěn, umakartu a krimplenu, nic z těch opotřebovaných věcí jsem nedokázala vyhodit. Naopak sháněla jsem další, obcházela bazary, vetešnictví, „železné neděle“ i skládky. Tenkrát byl pro sběratele ráj, všichni se starých krámů zbavovali a krásný hrnek s třešněmi či oválný rámeček se daly koupit za pár korun. Snažila jsem se ty věci opravit, vypulírovat a vrátit jim život. V době praktických silonových záclon jsem věšela do oken ty ručně háčkované, které se musí škrobit a vypínat, a dělám to dodnes.

více informací

Tvořivé Ústí aneb Umělecký jarmark

V sobotu 7. prosince se koná první ročník uměleckého jarmarku Tvořivé Ústí, který zaštiťuje Ústecká muzejní knihovna.  Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost seznámit se nejen s tvorbou umělců a výtvarníků působících v Ústí nad Labem a okolí, ale také s umělci samotnými, kteří budou svá díla nabízet k prodeji.
Ústeckou univerzitu UJEP budou zastupovat studenti ateliéru fotografie FUD UJEP, kteří představí především své fotografie (černobílé, ručně zvětšované i barevné velkoformátové tisky), ale také několik drobných objektů. Vystavené fotografie sedmi mladých autorů reprezentují možnosti vyjadřování pomocí fotografie nejen v její tradiční podobě, ale rozvíjí její potenciál v mnoha dalších směrech. Absolventkou stejné fakulty UJEP je také návrhářka BcA. Renata Bachmannová, která představí svou oděvní a textilní tvorbu. Pořádala již několik módních přehlídek a prodejních prezentací. Spolupracovala s firmami ALPINE PRO, a.s. a HUSKY CZ s.r.o. Účastnila se také soutěže Národní cena za studentský design.

více informací

Vzpomínka na prof. Jitku Švábovou

Osobnost významné profesorky sólového zpěvu Jitky Švábové (*4.11.1911 Ústí nad Orlicí - †30.6. 2003 Ústí nad Labem), kterou si většina hudbymilovných Ústečanů spojuje s její nejznámější žačkou, vynikající pěvkyní Evou Randovou, připomene koncert pěveckého sdružení BEL CANTO, který se bude konat 28. listopadu 2013 v Císařském sále našeho muzea. Jitka Švábová, jejíž pedagogické mistrovství dalo naší kultuře řadu sólistů, kteří se uplatnili na domácích i světových scénách,  aktivně působila na LŠU (později ZŠU E. Randové) v Ústí nad Labem od roku 1952 do června 2003, kdy náhle zemřela uprostřed práce s účastníky mezinárodního mistrovského kurzu.

více informací

ÚSTECKÉ „NANEBEVZETÍ“ MIROSLAVA HOURY

Nejvyšší mozaika v Evropě je dominantním motivem výstavy Ústecké „Nanebevzetí“ Miroslava Houry. V expozici připomíná nedožité 80. narozeniny jejího autora. „Deset pater komunistického nebe“ či „Nanebevzetí dělnické třídy“, takové posměšné přezdívky dostalo dílo, které ústecký výtvarník vytvořil roku 1985 pro tehdejší budovu Krajského národního výboru Severočeského kraje na Mírovém náměstí. I když jeho téma nepochybně ovlivnila ideologie doby vzniku, jde o unikát vysoce hodnocený jak po stránce umělecké, tak po stránce technické. Výškou 25 metrů a šířkou asi 16 metrů představuje jednu z největších moderních mozaik v Evropě. Houru k ní inspirovaly gigantické mozaiky z dvacátých a třicátých let z Mexika.

více informací

„Pavilon A“

Těsně před demolicí prohlédli a zdokumentovali pracovníci Muzea města Ústí nad Labem vzácnou budovu ústecké nemocnice. Do začátku září by měl historický objekt z ústeckého panoramatu definitivně zmizet.
„Pavilon A“ někdejší Masarykovy nemocnice, lidově zvaný porodnice, představuje výjimečnou ukázku monumentální meziválečné architektury 20. století. Jeho návrh z dílny ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda pochází z roku 1926 a svým pojetím patří k prvním stavbám tohoto druhu v prvorepublikovém Československu. Šlo o tzv. mrakodrapové řešení nemocnice dle amerických vzorů, vyžádané omezenou stavební parcelou.

více informací

Antický sen

Aktuality

11.04.2014

17. 4. od 15:00 KURZ ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJEC - Kurz vhodný pro šikovné děti od 10 let a dospělé. Vstupenky nutné zakoupit v předprodeji v pokladně muzea, kapacita omezena. Vstupné: 50 Kč

14.04.2014

Od 18. 4. do 25.5. SKLO NENÍ JENOM SLOVO - Vystaveny budou práce posluchačů ateliéru Sklo, FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

11.04.2014

24. 4. čtvrtek od 16:00 MUZEUM ČTE DĚTEM - Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte herec Jan Ťoupalík. Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.