česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Plavba na páře

Objeveny neznámé ústecké pohádky

Pohádkový pohled do dějin Ústecka skýtá nejnovější přírůstek knihovny Muzea města Ústí nad Labem. Ústecké muzeum získalo darem dosud neznámé vydání pohádek z první poloviny dvacátých let 20. století od místní autorky Elly Wolfrumové, příslušnice význačného průmyslnického rodu. Plánuje pohádky přeložit a znovu vydat, aby mohly bavit i současnou generací dětí v Ústí nad Labem. Dnes dárce podepsal darovací smlouvu a předal vzácný exemplář do muzejní knihovny. „Původně jsem si knížku koupil pro sebe. Renovuji zchátralý zámeček ústeckého bankéře Ludwiga Wolfruma ve Skrytíně a zajímám se o všechny věci, které s touto význačnou postavou souvisí. Dostal jsem tip, že se na jednom německém antikvárním serveru objevila knížka, která podle ex libris pocházela ze soukromé knihovny Ludwiga a jeho ženy Marie. Když jsem v muzeu tuto nabídku konzultoval, zjistil jsem, že mnohem vzácnější než vlastní ex libris je zřejmě samotná knížka, o jejíž existenci neměli ústečtí muzejníci tušení. Proto jsem se rozhodl ji darovat,“ komentoval původ daru Ústečan Martin Hausenblas.

více informací

E.G.Doerell a jeho svět

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy E.G.Doerell a jeho svět, které se koná v Muzeu města Ústí nad Labem ve čtvrtek 25.8.2016 od 17.00 hodin. Jedná se o vůbec největší výstavu z díla Ernsta Gustava Doerella od konce 19.století, na které je představeno více než 150 obrazů, kreseb nebo grafik E. G. Doerella, také jsou vystaveny obrazy jeho syna Ernsta Doerella  a dalších autorů Doerellovských kopií.
 
Ernst Gustav Doerell se narodil 22.srpna 1832 v saském Freibergu, jeho otec pracoval v hornictví, matka byla původem z Teplic. On sám se nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856-1858 studoval na pražské akademii, především v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. Ernst Gustav Doerell se v roce 1863 oženil, ale později onemocněl tuberkulózou, které podlehl 18.3.1877.

více informací

Krása zavařovacích sklenic - exponát měsíce srpna

Už se zdálo, že sklepy plné kompotů z éry našich babiček jsou minulostí. Že tento tradiční způsob konzervace zeleniny, ovoce, hub či masa vytlačila celoroční nabídka čerstvého zboží ze supermarketů. A že by jejich návrat mohla přinést snad jen hospodářská nouze vzešlá z nějaké další války. Ale poslední vývoj v českých domácnostech naznačuje, že domácí kompoty zažívají renesanci. Stojí za tím touha po zdravější výživě a ekologičtějšímu chování k potravinám. Právě zavařování umožňuje zužitkovat bioprodukty z vlastní zahrádky či z darů lesa. Sbírka obalového skla, kterou disponuje ústecké muzeum, jako jedno z  mála v České republice, zachycuje i rozmanitost a krásu zavařovacích sklenic vynikajících rozličnými tvary, velikostí a půvabnými firemními značkami. K jejich velkým producentům patřila i ústecká sklárna založená v roce 1872 coby největší lahvárna v Rakousko-Uhersku. Čerstvou akvizicí je pak soubor sklenic s kompletním zavařovacím hrncem značky „REX“ darovaný Veronikou Kráslovou z Chlumu na Děčínsku. 

více informací

Poštolky obecné vyhnízdily v Muzeu

Muzeum města Ústí nad Labem se dlouhodobě zabývá podporou sokolů stěhovavých (Falco peregrinus). Pomáháme především instalací speciálních budek na výškových stavbách. V Ústí už se nám podařilo přilákat pár na komín Teplárny Trmice. Budova muzea ale není pro sokoly dostatečně vysoká. Tak jsme se alespoň pokusili o podporu menšího a hojnějšího příbuzného – poštolky obecné (Falco tinnunculus). Na římsu budovy orientovanou do atria jsme na jaře roku 2015 umístili dřevěnou budku. Pro rok 2015 už bylo pozdě, poštolky si již vybraly jiné hnízdiště, ale v letošním roce zahnízdily a úspěšně vyvedly čtyři mláďata. Umístění v atriu se nakonec ukázalo jako velmi vhodné. Těsně po vyvedení mláďat z budky ještě poštolky nelétají dobře a také u nás se stalo, že jedno mládě skončilo na zemi. Naštěstí atrium muzea je velmi klidné a následující den již bylo mládě zpátky na římse.

více informací

V domě Schlattnerových v Libouchci byla objevena další skrýš

V budově mateřské školy v Libouchci, která do roku 1945 patřila zámožné rodině Schlattnerových, byl objeven trezor a v něm ukryté dokumenty. Jedná se o další cenný nález v domě, ve kterém byla před rokem díky upozornění pana Rudiho Schlattnera odhalena skrýš s velkým množstvím předmětů ukrytých majiteli domu před odsunem v roce 1945.
Trezor zabudovaný ve zdi byl objeven při malování v jedné z místností mateřské školy. Byl překryt vrstvou sádry a několika přemalbami. Když jej dělníci otevřeli, zdál se být prázdný. Po důkladnějším prozkoumání byl však v trezoru odhalen ještě tajný prostor, ve kterém byly ukryty různé dokumenty. „Trezor byl očividně po válce vypáčen. Pokud byly tehdy v trezoru nějaké dokumenty nebo cennosti, byly nejspíš odcizeny. Tajný prostor pod dnem sejfu zůstal však neodhalen,“ říká o nálezu historik Muzea města Ústí nad Labem Tomáš Okurka, který byl k nálezu přivolán starostou Libouchce Jiřím Bolíkem.

více informací

LETNÍ ČÍTÁRNA

V týdnu od 19. do 22. července pro Vás ústecká muzejní knihovna otevírá na terase muzea letní čítárnu. Atrium muzea se promění v oázu klidu se stinnými i sluncem prozářenými místy. Každý si bude moci vypůjčit a pročítat knihy, zahrát si stolní hry, anebo jen tak nasávat letní pohodu. Pro posilnění náruživých čtenářů a hráčů bude k dispozici muzejní kavárna. Setrvat u nás můžete vždy od 9 do 17 hodin. Pokud Vás bude lenošení na terase a v atriu zmáhat, nemějte obavy, že byste se tu nudili. V muzejní klubovně si můžete prohlédnout výstavu fotografií „z lezení“ Jiřího Taxise Svobody a v knihovně na Vás bude čekat výstavka publikací muzejní knihovny Parníkem po Labi. Pokud vyrazíte i s dětmi, určitě Vás potěší výstava ilustrací, kreseb a 3D-objektů z dětského časopisu Raketa. Pro nadšené čtenáře/badatele je tu speciální nabídka – v případě zájmu Vás knihovnice rády zavedou do veřejnosti nepřístupných částí knihovny a jejích tajemných zákoutí.

více informací

„Depot“ ze Svádova

Jako depot ze Svádova bývá označován hromadný nález bronzových předmětů, který měl být údajně učiněn na východním svahu vrchu Hradiště u Svádova. K nálezu mělo dojít dne 11. srpna 1897 během výzkumu kurátora archeologické sbírky ústeckého muzea Adolfa Kirschnera. Ten na vrchu Hradiště nechal kopat na více místech, ale zřejmě bez výsledku. Teprve na východní straně kopce směrem k Valtířovu (již na katastru této obce) mělo dojít k náhodnému nálezu depotu. Jeho skladba však budí již od dob objevu oprávněné rozpaky. Nález totiž obsahuje předměty z několika různých časových období, jde tak nejspíše o úmyslný podvrh. Celkem šlo asi o 56 předmětů (mylně bývá v literatuře uváděno 65 předmětů), z nichž se do dnešních dnů dochovalo 54 předmětů (v 57 kusech či fragmentech). Předměty jsou uloženy v archeologické sbírce Muzea města Ústí nad Labem (inv. č. A 2716-2723, A 2725-2744), nedohledatelný je jeden zdobený náramek (původní inv. č. A 2724) a zřejmě i jedno dlátko (?; údaje o počtech kusů se u inv. č. A 2726 liší).

více informací

Zemřel Vladimír Štěrba

Vladimír Štěrba se narodil v Ústí nad Labem dne 22.září 1951. Zde prožil své dětství a mládí, základní školní docházku absolvoval na 2. Základní devítileté škole v Brněnské ulici u Smetanových sadů v Ústí nad Labem. V roce 1970 se vyučil na Odborném učilišti spojů v Ústí nad Labem a v roce 1980 složil maturitní zkoušku na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, kde studoval obor elektroenergetika.Od roku 1970 až do roku 2009 pracoval Vladimír Štěrba nejdříve jako spojový montér, později jako samostatný technik, mistr a konstruktér okruhů pro mezinárodní sítě. Mimo jiné se také od samého počátku podílel na digitalizaci sítí. Po celou dobu byl zaměstnán u telekomunikačních společností od Obvodní správy pošt a telekomunikací přes Okresní správu spojů v Ústí nad Labem, Český Telecom až po Telefónicu O2, a.s.V roce 2010 nastoupil Vladimír Štěrba do Muzea města Ústí nad Labem, aby se jeho hlavním úkolem stalo technické převzetí právě rekonstruované muzejní budovy a následně její správa. Od prosince 2014 byl Vladimír Štěrba také vedoucím provozního oddělení ústeckého muzea.

více informací

CESTY DO MINULOSTI DOBA LUCEMBURSKÁ – díl IV: 22. 6. 2016 (středa) v 17.00

Mgr. Jana Hubková Ph.D.: Erató, Euterpé a Kleió. Lucemburkové a múzy.

Úvodem tohoto dílu  přednáškového cyklu zazní ukázky dobových písní z českého a francouzského prostředí hudby v podání členů ústeckého souboru BELCANTO (program níže). Pak představí historička Muzea města Ústí n. L. Jana Hubková některé z Lucemburků jako mecenáše, autory či objekty dobových kronikářů. Návštěvníci uvidí Jana Lucemburského očima jeho sekretáře, básníka a hudebníka Guillauma de Machaut a lépe se seznámí s osobností nejmladšího bratra Karla IV., lucemburského a brabantského vévody a básníka Václava Českého.

více informací

Parník Adler připlul do muzea

Nejstarší dochovaný ústecký parník „Adler“ spustil v pátek 17.6.2016 (ve 20.00) večer kotvu před Muzeem města Ústí nad Labem. Čtrnáct metrů dlouhé historické plavidlo zvládlo náročný transport z Prahy, nejdříve na kolech po souši, a pak se po krátkém  letu zavěšené pod jeřábem usadilo v centru krajského města jako největší exponát výstavy k 175.výročí paroplavby na českém Labi „Plavba na páře“ . Parníček vyrostl v roce 1896 v saské loděnici Übigau pro ústeckého převozníka Emila Höniga. V získání nového přívozu se významně angažovala i firma Schicht, neboť Adler zajišťoval dopravu mezi Ústím a střekovskou částí Kramoly v době, kdy přes Labe vedl jen jeden most pod Větruší a řada cestujících mířila přes řeku právě kvůli svému zaměstnání v Schichtových závodech. Parníček se do dnešních dnů dochoval v podobě trupu, který má ještě historickou nýtovanou obšívku.  Před sešrotováním ho před lety zachránil sběratel lodí, který zatím shromažďuje chybějící díly k plánované rekonstrukci historického plavidla. Nyní vyhověl prosbě ústeckých muzejníků a zapůjčil lodního veterána, aby mohl posloužit jako nepřehlédnutelný poutač nové výstavy.

více informací

RAKETA V ÚSTÍ 28. 6. – 28. 8. 2016

Mladí a nadaní výtvarníci, kteří společně vytvářejí časopis Raketa, představí v Muzeu města Ústí nad Labem pestré portfolio ilustrací, kreseb a 3D-objektů. Interaktivní výstava pro děti i jejich rodiče. Aneta Františka Holasová, Nikkarin, Lukáš Urbánek alias Dr. Racek, Filip Raif, Jan Vajda alias Antimultivitamín, Jan Šrámek alias Kolouch, Jiří Franta & David Böhm, Johana Švejdíková, Daniela Olejníková, Mařenka Urbánková a další. Časopis „pro děti chytrých rodičů“, který neobsahuje žádnou reklamu, vychází čtvrtletně a najdete v něm příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vystřihovánky a různé zajímavosti vždy na jedno konkrétní téma. Dětský časopis Raketa vydává nakladatelství Labyrint od roku 2014. Vychází jednou za čtvrt roku a jednotlivá čísla se věnují vždy určitému tématu, které souvisí s daným ročním obdobím.  Podtitul „časopis pro děti chytrých rodičů“ naznačuje, že při listování si místy přijdou na své i dospělí.

více informací

Pohádkový den s Labskou královnou aneb „Skřítci a trpaslíci v muzeu“

Statutární město Ústí nad Labem a ústecké muzeum pořádají v sobotu 18. června od 9.00 hodin Pohádkový den s Labskou královnou aneb „Skřítci a trpaslíci v muzeu“. Návštěvníci se opět mohou těšit na bohatý program a všechny děti na nový dárek od Labské královny.

Od 9.00 do 16.00 hodin budou pro děti připravena soutěžní stanoviště zaměřená na skřítky a trpaslíky. V 10.00, 13.00 a 15.00 hodin proběhne animační program pro děti s DanceMisiion.CZ. Tento den bude vstupné a malování na obličej ZDARMA

více informací

ŽIVOT VE TMĚ

Společný projekt Tyfloservisu, o.p.s., Nadačního fondu Mathilda a Muzea města Ústí nad Labem.

Cíl projektu:
V letošním roce je to již 25 let, co osleplí lidé a lidé, kterým se výrazně zhoršil zrak, nacházejí odbornou pomoc v Tyfloservisu. V souvislosti s tímto výročím vznikl společný projekt výše jmenovaných institucí, který si klade za cíl seznámit především školy všech stupňů a veřejnost s životem zrakově handicapovaných občanů a službami, které jim jsou k dispozici. Vše proběhne formou pracovních seminářů, besed. Druhou rovinou bude prezentace prací zrakově postižených.

více informací

Záchrana keramické reliéfní nástěnné mozaiky z roku 1985 významné sochařky a keramičky Marty Taberyové

V roce 2014 bylo díky nelhostejnosti pracovníka Muzea města Ústí nad Labem Martina Krska zabráněno v nesmyslném zničení rozsáhlé keramické reliéfní nástěnné mozaiky významné moravské sochařky a keramičky Marty Taberyové. Původní rozhodnutí znělo mozaiku, která se nacházela ve vestibulu plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem jako nesejmutelnou demolovat spolu s příčkou, na které byla nalepena cementovou maltou a cementovým lepidlem s přísadou disperze. Stavební suť měla skončit na skládce. Mozaika patří k velkým realizacím světově uznávané umělkyně a i přes její značné rozměry (2m vysoká a téměř 3,5 m široká) působila ve vestibulu komorním dojmem. Její okolí bylo obloženo hnědými, mahagonovou dýhou oklíženými deskami. Samotnou mozaiku nesla cihelná příčka, zděná na sílu cihly cementovou maltou s přísadou lepidla. Malta vykazovala vyšší pevnost, než použité kvalitní cihly. Prostor před mozaikou byl vydlážděn bílými mramorovými dlaždicemi, uloženými také do cementové malty. První obhlídka a fotodokumentace proběhla 13. 10. 2014. Reálnost sejmutí mozaiky byla projednána na poradě v muzeu. Další jednání probíhalo s investorem. Čas běžel a na Klíších se horečně bouralo a ničilo - uvolňovalo staveniště. Vedení stavby stanovilo jako mezní termín, do kdy lze snímání provádět 10. 11. 2014.

více informací

Závěrečná výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem

V úterý 31. května 2016 se v 17 hodin slavnostní vernisáží zahájí výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem, v Muzeu města Ústí nad Labem. Úvodní slovo pronese ředitel školy, Bc. Marek Korbélyi. O hudební program se postarají žáci hudebního oboru školy Ondřej Vlček, Vladimír Vlček, Matyáš Beneš, Richard Nowak a Ondřej Kaväš. Žesťový kvintet pod vedením Víta Kareše zahraje skladby „Blues“ a „Dixieland“ od Jay Arolda a skladbu „Žabák“ od Václava Trojana. Výstava bude pro veřejnost otevřena od 1. do 26. června 2016, denně od 9.00 do 17.00, kromě pondělí.

více informací

V ÚSTECKÉM MUZEU ZAČÍNÁ CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ

Ve středu 25. 5. od 19.00 začíná cyklus koncertů komorní hudby pořádaných v Muzeu města Ústí nad Labem. V podání ústeckého komorního ansámblu Severočeské smyčcové kvinteto zazní populární klasika z pera W.A.Mozarta – Malá noční hudba. Divertimento F dur a další „hity“ klasiky. Letos je to právě 260 let od narození W.A.Mozarta. „Malá noční je u veřejnosti velmi oblíbená a tak ji zahrajeme jako hlavní část programu“ říká umělecký vedoucí souboru ústecký kontrabasista Martin Říhovský. V rámci koncertu dále vystoupí vynikající sólotrumpetista pan Karel Vencour, dlouholetý člen Severočeské filharmonie. Koncertů v ústeckém muzeu bude letos celkem 10 a většina z nich probíhá v akusticky vynikajícím Císařském sále. Pro provozování komorní hudby je sál ideální a pochvaluje si jej také řada předních českých hudebních osobností jako např. houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zde v  minulosti mnohokrát koncertoval s ústeckými hudebníky.

více informací

CESTY DO MINULOSTI

DOBA LUCEMBURSKÁ – díl 3 – 18.5.2016 v 17.00
Mgr. Eliška Wiesnerová (Muzeum města Ústí nad Labem): Kachel jako okno do života za Lucemburků.

V třetím díle přednáškového cyklu Cesty do minulosti – DOBA LUCEMBURSKÁ nám vedoucí archeologického oddělení Muzea města Ústí n. L. Mgr. Eliška Wiesnerová představí hmotnou kulturu daného období a umožní nám nahlédnout do každodenního života různých společenských vrstev. Co nám o životě v době lucemburské napoví nálezy z archeologických výzkumů?

více informací

Exponát měsíce května

Panoramatické Ústí Karla Gottsteina

Labské údolí odedávna fascinovalo malíře i fotografy a nejinak to bylo s Karlem Gottsteinem. Fascinovala ho podlouhlá široká panoramata Českého středohoří od Emila Filly. Kladl si otázku, zda si něco takového může dovolit i fotograf, a odpověděl na ni svými Bednaflexy. Nikdo mu nechtěl věřit, že do svého fotoaparátu dostane záběr 75° a považovali ho za podvodníka. I dnes, kdy jsou takovéto snímky relativně běžné, působí jeho fotografie ústecké krajiny úžasným dojmem.

více informací

Výstava Tenkrát na severozápadě nominována na prestižní cenu

Výsledky práce Muzea města Ústí nad Labem byly oceněny v rámci XIV.ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis nominací výstavního projektu „Tenkrát na severozápadě“ mezi pět nejlepších muzejních výstav roku 2015 v České republice. Hlavním kurátorem výstavy je historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. a hlavním autorem výtvarné koncepce výstavy je Mgr. Richard Loskot. O definitivním umístění  v soutěži se veřejnost a ústečtí muzejnící doví dne 18.května 2016 na slavnostním vyhlášení  v pražském Obecním domě při příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí. Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.

více informací

Smlouva o spolupráci

Dne 7.dubna 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Muzeem města Ústí nad Labem a Muzeem národního osvobození z Mariboru ve Slovinsku. Smlouvu podepsal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek a ředitelka Muzea národního osvobození v Mariboru Dr. Aleksandra Berberih-Slana. Smlouva vyjadřuje vůli pro další spolupráci, která naváže na úspěšný společný mezinárodní projekt, který byl věnovaný dokumentaci válečných památek moderních evropských dějin.

více informací

Městské části Klíše a Bukov na starých pohlednicích

Dříve samostatná obec Klíše vznikla asi ve 12.–13. století. Až do konce 19. století měla jednoznačně zemědělský charakter. V roce 1898 odkoupilo město Ústí nad Labem od Westphalenů celý klíšský velkostatek a o dva roky později byla Klíše připojena k městu. Do první světové války byl položen základ rozlehlé vilové čtvrti podle důmyslného urbanistického plánu a bylo vybudováno několik škol. Výstavba poté pokračovala i v meziválečném období. Postupně mizely pozůstatky zemědělské obce. V 60. letech byla zlikvidována náves staré Klíše s kaplí sv. Floriána, která stála v místech dnešních vysokoškolských kolejí.

více informací

Kolekce vzorků dekoračního kamene

Muzeum města Ústí nad Labem získalo unikátní kolekci vzorků dekoračních kamenů, která byla shromážděna v letech 2011 až 2015 v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v rámci programu  NAKI. Projekt byl řešen ve spolupráci akciové společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum a UJEP v Ústí nad Labem (hlavním řešitelem projektu byl Ing. Petr Koutník). Cílem projektu bylo identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Výsledky jsou prezentovány na webových stránkách, které jsou primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají, k nahlédnutí jsou však i pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti (http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list). V databázi je uvedena lokalizace lomů, popsány vlastnosti těžených surovin, jejich fotodokumentace a řada dalších informací.

více informací

Ema Destinnová převzala velení dívčí války v ústeckém muzeu

Exklusivní sbírkový předmět z Národního muzea obohatil tento týden výstavu Staré pověsti české v Muzeu města Ústí nad Labem. Téma dívčí války nově ilustruje originál divadelního kostýmu proslulé operní divy Emy Destinnové z opery Šárka z roku 1910. „Kostým představuje Šárčinu zbroj z dívčí války a je bohatě zdobený. Národní muzeum ho získalo v roce 1970 darem od potomků operní hvězdy. Speciálně pro ústeckou výstavu ho nyní naše konzervátorky krásně zrestaurovaly,“ komentoval zápůjčku historik Kryštof Vanča z divadelního oddělení Národního muzea. Ema Destinová ve vystaveném kostýmu odehrála na prknech Národního divadla celkem 13 repríz opery Šárka v průběhu necelých čtyř let. Kostým se dostal do Ústí v rámci plánu nezbytné pravidelné obměny vystavených textilních a papírových exponátů. „Vzácné předměty z papíru, jako byly v našem případě třeba originální kresby kostýmních návrhů pro operu Šárka od Mikoláše Alše, mohou být v kuse vystaveny jen tři měsíce.

více informací

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ“

proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem v roce 2016, spojeném s rozmanitými připomínkami kulatého výročí narození Karla IV. Jeho cílem je poskytnout návštěvníkům souvislosti, které pomohou lépe pochopit nejen charizmatickou osobnost Karla IV., ale i jiné přislušníky rodu Lucemburků a jejich osobitý přínos pro evropské i české dějiny. Přednášky budou zaměřeny na různé aspekty, charakteristické rysy a jevy doby, poskytnou průhled do každodenního života i  způsobu dobového myšlení. Zavedou nás do světa tehdejšího slovesného, hudebního i výtvarného umění, doknou se duchovního rozměru doby a představí nám i podobu soudobé mediciny.

více informací

Kniha do vlaku z ústeckého muzea

Ústecká muzejní knihovna se 8. 2. 2016 připojila v rámci spolupráce se SVKUL k projektu Kniha do vlaku. V odbavovací hale na nádraží Ústí nad Labem - západ je umístěna malá knihovnička, kde si cestující mohou z uložených knih vybrat tu, která jim zpříjemní chvíle čekání na vlak, případně celou jízdu. Knihy si zde můžete bez registrace bezplatně půjčit a po přečtení dát zpět. Vrátit knihy lze i na těch nádražích, kde funguje podobná služba (Most, Žatec a další). Pokud se do knihy po cestě začtete a zalíbí se Vám, můžete si ji ponechat a přinést jako náhradu jinou.

více informací

Šikmou věž zaměřují specialisté

První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru Ústí nad Labem zajišťovala včera speciální firma Gefos při digitálním zaměření unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro známého architekta Martina Rajniše. Ten má vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při bombardování v dubnu 1945 přišla o původní schodiště a výrazně se naklonila. Zpřístupnění této přední turistické atrakce města představuje vizi s níž už před lety přišli místní historici a architekti. Po několika marných pokusech je nyní nejblíž ke svému zhmotnění. Majitel kostela Římskokatolická církev se totiž dohodl s Ústeckou komunitní nadací, která nabídla, že na zpracování projektu a případnou realizace získá peníze od soukromých dárců. "První dary už přišly ve výši zhruba 100 tisíc korun, za ně financujeme právě zaměření stavby. Je to velmi náročný proces a jen sehnat firmu, která byla technicky schopná tak složitou stavbu jako je šikmá věž precizně zaměřit, nebylo jednoduché. Dva předtím oslovení specialisté zakázku odmítli. Je to k tomu totiž nutné speciální zařízení v podobě 3D scaneru," poznamenala zástupkyně Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

více informací

SMLOUVA STVRDILA DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI UNIVERZITY A MUZEA

Smlouvu o spolupráci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s Muzeem města Ústí nad Labem podepsali rektor UJEP a ředitel ústeckého muzea dne 15. 12. 2015.

Historicky první smlouva tohoto druhu ukotvuje budoucí spolupráci obou institucí v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a další tvůrčí činnosti k celkovému zlepšování kvality života v regionu.
„Předchozí smluvní ujednání univerzity a muzea, například s pedagogickou nebo filozofickou fakultou, se týkala konkrétních projektů. Nová smlouva vytváří rámec pro množství společných aktivit, které jsou a dále budou společně realizovány,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

více informací

Poklad z Mariánské skály

Ústecké pověsti v podobě animované pohádky právě dostaly třetí pokračování. Po Pekelném stroji na Větruši a Labské královně rozhýbal tým tvůrců příběh o trpaslících s názvem „Poklad z Mariánské skály“. V neděli bude mít premiéru v Muzeu města Ústí nad Labem. Příběh čerpá ze dlouho tradovaných regionálních legend a zároveň odhaluje možné stopy v současném městě.

více informací

Stromový velikán z třetihor

Náročný transport si vyžádal ojedinělý nález z hnědouhelného dolu Vršany. Zkamenělý kmen o úctyhodném průměru přes 130 cm doputoval až na dvůr Muzea města Ústí nad Labem. Jde o torzo třetihorního stromového velikána objevené na jaře letošního roku během těžby v meziloží uhelné sloje. Představuje nejmohutnější nález z této oblasti. Obnažená část kmene měla výšku kolem pěti metrů, jde však pouze o zlomek mohutného zuhelnatělého stromu, který ještě pokračuje hlouběji do podloží. Jeho stáří geologové odhadují na přibližně 20 miliónů let. Pracovníci z přírodovědného odd. ústeckého muzea spolupracují s lomem Vršany nejen v oblasti geologie, ale už více než pět let především v oblasti ochrany ptačích společenstev a při monitoringu vzácných druhů živočichů, které jsou vázány právě na aktivní těžební oblasti. Torzo kmene bylo muzeu v rámci dobrých vztahů darováno Vršanskou uhelnou společností za symbolickou částku 1 Kč.

více informací

Amoniti do sbírek

Po dvou týdnech od nálezu obřích amonitů v řece Ohři se muzejníci vypravili zkameněliny vydobýt. Vybavili se rybářskými holinami, těžkými pajzry a dalším ručním nářadím. Záchranná akce trvala přes čtyři hodiny. Jeden z vydolovaných amonitů měřil více než 80 cm, druhý byl jen o deset cm menší.  Vzhledem ke křehkosti opuky a rozpukanému říčnímu dnu se zkameněliny bohužel nepodařilo vyjmout celistvé, ale v několika částech; ze třetího získalo muzeum jen středovou část.

více informací

Amonit

Podmořskou archeologii včera s nadsázkou připomínala snaha ústeckých muzejníků najít na dně řeky Ohře obří prehistorické amonity. Ty letos odhalilo extrémní sucho, avšak před příjezdem muzejníků se hladina mírně zvedla a unikátní objevy opět schoval říční tok.„Žiju v Křesíně přes šedesát let a myslela jsem si, že řeku znám dokonale. Co jsem ale letos na dne objevila mě zaskočilo, proto jsem k nám pozvala muzejníky,“ uvedla nálezkyně Jaroslava Vogelová. Pracovníci muzea a jejich křešínští průvodci si museli vyhrnout nohavice a brodit se ve studené vodě. První dvě obří zkameněné ulity vyhynulých hlavonožců rozpoznali na dně poměrně rychle. Šlo o exempláře s průměrem zhruba 60 cm. Prozradilo je charakteristické spirálové zatočení. „Mohou být staré asi 90 miliónů let. Dno řeky tady tvoří druhohorní opuka, ve které se nacházejí často zkameněliny,“ komentovala objev geoložka ústeckého muzea Zuzana Vařilová.

více informací

Skrýš vydala po 70 letech poklady

K unikátnímu odkrytí skrýše z roku 1945 došlo v úterý 28. července v Libouchci na Ústecku. Místní rodák Rudi Schlattner informoval obecní úřad, že v budově mateřské školy jsou pod střechou ukryty předměty, které zde jeho rodina zanechala po skončení války. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy, archeologa z Archeologického ústavu Akademie věd a dvou zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly předměty vyzvednuty a odvezeny do ústeckého muzea. O jejich dalším osudu se bude jednat v příštích dnech.

více informací

Aktuality

05.08.2016

25. 8. / ČT / 17.00 h
DOERELL A JEHO SVĚT

Vernisáž výstavy obrazů zmizelého světa 19. století a krajiny severozápadních Čech v díle česko-saského malíře Ernsta Gustava Doerella. Vstup volný

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.