česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Staré pověsti české

Exponát měsíce května

Panoramatické Ústí Karla Gottsteina

Labské údolí odedávna fascinovalo malíře i fotografy a nejinak to bylo s Karlem Gottsteinem. Fascinovala ho podlouhlá široká panoramata Českého středohoří od Emila Filly. Kladl si otázku, zda si něco takového může dovolit i fotograf, a odpověděl na ni svými Bednaflexy. Nikdo mu nechtěl věřit, že do svého fotoaparátu dostane záběr 75° a považovali ho za podvodníka. I dnes, kdy jsou takovéto snímky relativně běžné, působí jeho fotografie ústecké krajiny úžasným dojmem.

více informací

BESEDA S JANEM KAČEREM A NINOU DIVÍŠKOVOU

21. dubna 2016 od 17.00 hodin

Muzeum města Ústí nad Labem pokračuje v nepravidelném cyklu besed s významnými osobnostmi českého divadla a filmu, jejichž cesty se v minulosti protínaly s Ústím nad Labem a blízkým okolím. Tentokrát se bude konat diskuse s nezaměnitelnou a originální manželskou dvojicí českého divadla a filmu, hercem a režisérem Janem Kačerem (1936) a herečkou Ninou Divíškovou (1936). Oba umělci navštěvovali toto město již v šedesátých letech v rámci zájezdových představení Činoherního klubu (např. Zločin a trest nebo Na koho to slovo padne), která se konala ve zdejším kulturním domě v čase jeho zlaté éry. Jan Kačer se do Ústí vrátil také počátkem sedmdesátých let, kdy ve zdejším Činoherním studiu režíroval úspěšné představení Shakespearovy Komedie masopustu (1981).

více informací

Výstava Tenkrát na severozápadě nominována na prestižní cenu

Výsledky práce Muzea města Ústí nad Labem byly oceněny v rámci XIV.ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis nominací výstavního projektu „Tenkrát na severozápadě“ mezi pět nejlepších muzejních výstav roku 2015 v České republice. Hlavním kurátorem výstavy je historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. a hlavním autorem výtvarné koncepce výstavy je Mgr. Richard Loskot. O definitivním umístění  v soutěži se veřejnost a ústečtí muzejnící doví dne 18.května 2016 na slavnostním vyhlášení  v pražském Obecním domě při příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí. Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.

více informací

Konference Appeace

Na třídenní zahraniční konferenci v rámci projektu APPEACE přijelo do Ústí nad Labem 11 zástupců evropských měst a muzeí. Hosté dorazili z Rimini (Itálie), Sandanski (Bulharsko), Mariboru (Slovinsko), Ipri (Belgie), La Jonqueru (Španělsko) a Kavaly (Řecko). Cílem tohoto projektu financovaného z programu Evropa pro občany je výměna zkušeností v oblasti připomínání si hrůzných událostí světových válečných konfliktů. I s ohledem na aktuální konflikty v Evropě je nezbytné pamatovat na jejich možné důsledky. Především dětem a mladým lidem, kteří tyto konflikty sami nezažili, musíme vhodným a atraktivním způsobem ukazovat, jak velký význam a hodnotu má mír pro naše životy.

více informací

Smlouva o spolupráci

Dne 7.dubna 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Muzeem města Ústí nad Labem a Muzeem národního osvobození z Mariboru ve Slovinsku. Smlouvu podepsal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek a ředitelka Muzea národního osvobození v Mariboru Dr. Aleksandra Berberih-Slana. Smlouva vyjadřuje vůli pro další spolupráci, která naváže na úspěšný společný mezinárodní projekt, který byl věnovaný dokumentaci válečných památek moderních evropských dějin.

více informací

Městské části Klíše a Bukov na starých pohlednicích

Dříve samostatná obec Klíše vznikla asi ve 12.–13. století. Až do konce 19. století měla jednoznačně zemědělský charakter. V roce 1898 odkoupilo město Ústí nad Labem od Westphalenů celý klíšský velkostatek a o dva roky později byla Klíše připojena k městu. Do první světové války byl položen základ rozlehlé vilové čtvrti podle důmyslného urbanistického plánu a bylo vybudováno několik škol. Výstavba poté pokračovala i v meziválečném období. Postupně mizely pozůstatky zemědělské obce. V 60. letech byla zlikvidována náves staré Klíše s kaplí sv. Floriána, která stála v místech dnešních vysokoškolských kolejí.

více informací

Kolekce vzorků dekoračního kamene

Muzeum města Ústí nad Labem získalo unikátní kolekci vzorků dekoračních kamenů, která byla shromážděna v letech 2011 až 2015 v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“. Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Ministerstva kultury ČR v rámci programu  NAKI. Projekt byl řešen ve spolupráci akciové společnosti Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum a UJEP v Ústí nad Labem (hlavním řešitelem projektu byl Ing. Petr Koutník). Cílem projektu bylo identifikovat, zmapovat a charakterizovat tuzemské surovinové zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Výsledky jsou prezentovány na webových stránkách, které jsou primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají, k nahlédnutí jsou však i pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti (http://kamenolomy.fzp.ujep.cz/index.php?page=list). V databázi je uvedena lokalizace lomů, popsány vlastnosti těžených surovin, jejich fotodokumentace a řada dalších informací.

více informací

Ema Destinnová převzala velení dívčí války v ústeckém muzeu

Exklusivní sbírkový předmět z Národního muzea obohatil tento týden výstavu Staré pověsti české v Muzeu města Ústí nad Labem. Téma dívčí války nově ilustruje originál divadelního kostýmu proslulé operní divy Emy Destinnové z opery Šárka z roku 1910. „Kostým představuje Šárčinu zbroj z dívčí války a je bohatě zdobený. Národní muzeum ho získalo v roce 1970 darem od potomků operní hvězdy. Speciálně pro ústeckou výstavu ho nyní naše konzervátorky krásně zrestaurovaly,“ komentoval zápůjčku historik Kryštof Vanča z divadelního oddělení Národního muzea. Ema Destinová ve vystaveném kostýmu odehrála na prknech Národního divadla celkem 13 repríz opery Šárka v průběhu necelých čtyř let. Kostým se dostal do Ústí v rámci plánu nezbytné pravidelné obměny vystavených textilních a papírových exponátů. „Vzácné předměty z papíru, jako byly v našem případě třeba originální kresby kostýmních návrhů pro operu Šárka od Mikoláše Alše, mohou být v kuse vystaveny jen tři měsíce.

více informací

Památky na městkou policii na Ústecku

Atraktivní připomínku historie městské policie na Ústecku představuje nejnovější přírůstek sbírky vojenství Muzea města Ústí nad Labem. Jde o helmu ústeckého strážníka z konce 19. století. Plechová přilba vychází z vídeňského modelu zavedeného pro městskou stráž v hlavním městě monarchie v roce 1889. Až na drobné odchylky přebrala základní podobu typickou svou špicí zakončenou kapkou. Namísto monogramu císaře Františka Josefa I. užívaného ve Vídni nese ústecká helma na čelní straně mosazný znak královského města Ústí v podobě barokního erbu s dvouocasým lvem v přilbici. V době, kdy tato helma patřila ke koloritu ústeckých ulic, měla městská policie 30 mužů a dohlížela na bezpečnost cirka 28 tisíc obyvatel (oba údaje k roku 1895).

více informací

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ“

proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem v roce 2016, spojeném s rozmanitými připomínkami kulatého výročí narození Karla IV. Jeho cílem je poskytnout návštěvníkům souvislosti, které pomohou lépe pochopit nejen charizmatickou osobnost Karla IV., ale i jiné přislušníky rodu Lucemburků a jejich osobitý přínos pro evropské i české dějiny. Přednášky budou zaměřeny na různé aspekty, charakteristické rysy a jevy doby, poskytnou průhled do každodenního života i  způsobu dobového myšlení. Zavedou nás do světa tehdejšího slovesného, hudebního i výtvarného umění, doknou se duchovního rozměru doby a představí nám i podobu soudobé mediciny.

více informací

Kniha do vlaku z ústeckého muzea

Ústecká muzejní knihovna se 8. 2. 2016 připojila v rámci spolupráce se SVKUL k projektu Kniha do vlaku. V odbavovací hale na nádraží Ústí nad Labem - západ je umístěna malá knihovnička, kde si cestující mohou z uložených knih vybrat tu, která jim zpříjemní chvíle čekání na vlak, případně celou jízdu. Knihy si zde můžete bez registrace bezplatně půjčit a po přečtení dát zpět. Vrátit knihy lze i na těch nádražích, kde funguje podobná služba (Most, Žatec a další). Pokud se do knihy po cestě začtete a zalíbí se Vám, můžete si ji ponechat a přinést jako náhradu jinou.

více informací

Svatý Václav

Patron královského města Ústí nad Labem

Obraz svatého Václava jako patrona královského města Ústí nad Labem pochází z doby kolem roku 1700. Je na něm vyobrazen svatý Václav v barokním knížecím rouchu, jak drží praporec s vyobrazením orlice, heraldického symbolu rodu Přemyslovců. Svatý Václav je vyobrazen na dnešním střekovském břehu řeky Labe. Na pozadí na druhém břehu řeky Labe se nachází královské město Ústí nad Labem v podobě kolem roku 1700. V levé části obrazu je původní silueta kostela Nanebevzetí Panny Marie, v pravé části obrazu je silueta kostela sv.Vojtěcha v podobě před barokní přestavbou z počátku 18.století.

více informací

POKYNY PRO PRODEJCE - VELIKONOČNÍ TRHY

19. března 2016 od 9:00 do 17:00 hod.

Tradiční Velikonoční trhy budou prezentovat originální výrobky a vlastní tvorbu poctivých prodejců, mezi které bychom rádi zařadili také představitele značky „Regionální produkt“ (www.regionalni-znacky.cz).
V případě zájmu o účast na Velikonočních trzích v muzeu dne 19. března 2016 odešlete, prosím, správně vyplněnou a úplnou přihlášku na adresu: Kateřina Šímová, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na: simova@muzeumusti.cz (Kateřina Šímová). Přihlášky budou přijímány do 28. února 2016 (včetně doručení poštou). O přijetí přihlášky budete informováni (uvádějte svoji e-mailovou adresu). Vaše účast na trzích bude vyřízena kladně nebo zamítnuta dle interních kritérií, toto konečné rozhodnutí Vám bude sděleno nejpozději do 2. března 2016. V případě kladného vyřízení je prodejce povinen uhradit účastnický poplatek za prodejní místo, a to do 9. března 2016, což je také nejzazší datum připsání poplatku na účet muzea.

více informací

Putovní výstava Návraty volyňských Čechů

Muzeum města Ústí nad Labem a Historicko-dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně Vás srdečně zvou na vernisáž putovní výstavy Návraty volyňských Čechů, která se koná ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava přibližuje pouť českých emigrantů v Rusku od jejich příchodu v 70. letech 19. století po jejich jednotlivé návraty do vlasti zapříčiněné různými událostmi.

více informací

Šikmou věž zaměřují specialisté

První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru Ústí nad Labem zajišťovala včera speciální firma Gefos při digitálním zaměření unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro známého architekta Martina Rajniše. Ten má vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při bombardování v dubnu 1945 přišla o původní schodiště a výrazně se naklonila. Zpřístupnění této přední turistické atrakce města představuje vizi s níž už před lety přišli místní historici a architekti. Po několika marných pokusech je nyní nejblíž ke svému zhmotnění. Majitel kostela Římskokatolická církev se totiž dohodl s Ústeckou komunitní nadací, která nabídla, že na zpracování projektu a případnou realizace získá peníze od soukromých dárců. "První dary už přišly ve výši zhruba 100 tisíc korun, za ně financujeme právě zaměření stavby. Je to velmi náročný proces a jen sehnat firmu, která byla technicky schopná tak složitou stavbu jako je šikmá věž precizně zaměřit, nebylo jednoduché. Dva předtím oslovení specialisté zakázku odmítli. Je to k tomu totiž nutné speciální zařízení v podobě 3D scaneru," poznamenala zástupkyně Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

více informací

Exponát měsíce ledna

U zrodu ústeckého sborníku historického stáli v roce 1966 především archiváři tehdejšího Okresního archivu v Ústí nad Labem. Než vydávání roku 1971 přerušila na deset let normalizace, vyšly celkem čtyři svazky.Během druhé vlny vydávání v osmdesátých letech dvacátého století vyšly tři svazky, ve kterých byly zastoupeny práce místních historiků a archivářů jak starší, tak mladší generace. Zajímavá je také autorská spoluúčast historiků, kteří se počátkem sedmdesátých let dostali do konfliktu s vládnoucí politickou garniturou a měli velice omezené možnosti odborné práce a veřejného publikování. Bohužel, ročník 1985 byl na dlouhých patnáct let posledním.

více informací

SMLOUVA STVRDILA DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI UNIVERZITY A MUZEA

Smlouvu o spolupráci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s Muzeem města Ústí nad Labem podepsali rektor UJEP a ředitel ústeckého muzea dne 15. 12. 2015.

Historicky první smlouva tohoto druhu ukotvuje budoucí spolupráci obou institucí v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a další tvůrčí činnosti k celkovému zlepšování kvality života v regionu.
„Předchozí smluvní ujednání univerzity a muzea, například s pedagogickou nebo filozofickou fakultou, se týkala konkrétních projektů. Nová smlouva vytváří rámec pro množství společných aktivit, které jsou a dále budou společně realizovány,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

více informací

Poklad z Mariánské skály

Ústecké pověsti v podobě animované pohádky právě dostaly třetí pokračování. Po Pekelném stroji na Větruši a Labské královně rozhýbal tým tvůrců příběh o trpaslících s názvem „Poklad z Mariánské skály“. V neděli bude mít premiéru v Muzeu města Ústí nad Labem. Příběh čerpá ze dlouho tradovaných regionálních legend a zároveň odhaluje možné stopy v současném městě.

více informací

Stromový velikán z třetihor

Náročný transport si vyžádal ojedinělý nález z hnědouhelného dolu Vršany. Zkamenělý kmen o úctyhodném průměru přes 130 cm doputoval až na dvůr Muzea města Ústí nad Labem. Jde o torzo třetihorního stromového velikána objevené na jaře letošního roku během těžby v meziloží uhelné sloje. Představuje nejmohutnější nález z této oblasti. Obnažená část kmene měla výšku kolem pěti metrů, jde však pouze o zlomek mohutného zuhelnatělého stromu, který ještě pokračuje hlouběji do podloží. Jeho stáří geologové odhadují na přibližně 20 miliónů let. Pracovníci z přírodovědného odd. ústeckého muzea spolupracují s lomem Vršany nejen v oblasti geologie, ale už více než pět let především v oblasti ochrany ptačích společenstev a při monitoringu vzácných druhů živočichů, které jsou vázány právě na aktivní těžební oblasti. Torzo kmene bylo muzeu v rámci dobrých vztahů darováno Vršanskou uhelnou společností za symbolickou částku 1 Kč.

více informací

Amoniti do sbírek

Po dvou týdnech od nálezu obřích amonitů v řece Ohři se muzejníci vypravili zkameněliny vydobýt. Vybavili se rybářskými holinami, těžkými pajzry a dalším ručním nářadím. Záchranná akce trvala přes čtyři hodiny. Jeden z vydolovaných amonitů měřil více než 80 cm, druhý byl jen o deset cm menší.  Vzhledem ke křehkosti opuky a rozpukanému říčnímu dnu se zkameněliny bohužel nepodařilo vyjmout celistvé, ale v několika částech; ze třetího získalo muzeum jen středovou část.

více informací

Amonit

Podmořskou archeologii včera s nadsázkou připomínala snaha ústeckých muzejníků najít na dně řeky Ohře obří prehistorické amonity. Ty letos odhalilo extrémní sucho, avšak před příjezdem muzejníků se hladina mírně zvedla a unikátní objevy opět schoval říční tok.„Žiju v Křesíně přes šedesát let a myslela jsem si, že řeku znám dokonale. Co jsem ale letos na dne objevila mě zaskočilo, proto jsem k nám pozvala muzejníky,“ uvedla nálezkyně Jaroslava Vogelová. Pracovníci muzea a jejich křešínští průvodci si museli vyhrnout nohavice a brodit se ve studené vodě. První dvě obří zkameněné ulity vyhynulých hlavonožců rozpoznali na dně poměrně rychle. Šlo o exempláře s průměrem zhruba 60 cm. Prozradilo je charakteristické spirálové zatočení. „Mohou být staré asi 90 miliónů let. Dno řeky tady tvoří druhohorní opuka, ve které se nacházejí často zkameněliny,“ komentovala objev geoložka ústeckého muzea Zuzana Vařilová.

více informací

Skrýš vydala po 70 letech poklady

K unikátnímu odkrytí skrýše z roku 1945 došlo v úterý 28. července v Libouchci na Ústecku. Místní rodák Rudi Schlattner informoval obecní úřad, že v budově mateřské školy jsou pod střechou ukryty předměty, které zde jeho rodina zanechala po skončení války. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy, archeologa z Archeologického ústavu Akademie věd a dvou zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly předměty vyzvednuty a odvezeny do ústeckého muzea. O jejich dalším osudu se bude jednat v příštích dnech.

více informací

Aktuality

27.04.2016

Muzeum bude mimořádně otevřeno i o svátcích 1. a 8. května 2016!

19.04.2016

4. 5. / ST / 18.00 h 
JAK SE PIVO VAŘÍ

Přednáška Bc. Jakuba Doležela o historických technologiích výroby zlatavého moku aneb od výroby sladu až do vašeho žaludku. Vstupné: 20 Kč

03.05.2016

12. 5. / ÚT / 17.00 h 
HOLUBÍ POŠTA - POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV

Poutavé povídání holubáře Ing. Václava Kasala o zajímavostech z historie holubí pošty. Doprovodný program k výstavě „Holubí pošta“. Vstup volný

03.05.2016

21. 5. / SO / 8.45 h 
PŘÍRODOVĚDNÝ VÝLET NA BOŘEŇ

Celodenní přírodovědný výlet s muzejníky na Bořeň (Bílina). Sraz je v 8.45 hod. před Hlavním nádražím ČD v Ústí nad Labem, odjezd vlaku je v 8.58 hod. směr Bílina Kyselka. Vhodné pro zdatnější turisty!

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.