česky  |  deutsch  |  english
   hledat

ŽOFINKO, NEUMÍREJ… ÚSTEČANÉ A I. SVĚTOVÁ VÁLKA

Leopold Pölzl

V letošním roce uplynulo 70 let od úmrtí významného sociálního demokrata Leopolda Pölzla, který byl od roku 1913 vedoucím činitelem německé sociální demokracie v Ústí nad Labem; 1920-23 a 1931-38 starosta, 1923-31 místostarosta města, zároveň redaktor sociálně demokratického časopisu pro komunální politiku Die freie Gemeinde. Ve 30. letech se angažoval v protifašistickém hnutí, vystupoval na obranu čs. demokracie a organizoval pomoc exulantům z nacistického Německa.

více informací

Osobní předměty Žofie Chotkové doprazily do Ústí nad Labem

Vzácnou zápůjčkou dnes oživili ústečtí muzejníci svou výstavu ke stému výročí sarajevského atentátu „Žofinko, neumírej! Ústečané a první světová válka“. Získali kolekci osobních předmětů z majetku „Ústečanky“ Žofie Chotkové, zastřelené manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´ Este, které uchovává v depozitářích někdejší rodinné sídlo slavného páru zámek Konopiště. Vějíř z černého pštrosího peří patřil k nejoblíbenějším doplňkům kněžny z Hohenbergu, dcery hraběte Chotka z Velkého Března u Ústí nad Labem. Stejně tak i kabelka z jemné světlé jelenice. „Tyto dva předměty denní potřeby ode dneška uvidí návštěvníci ústeckého muzea jako připomínku bytostné vazby jedné z obětí sarajevského atentátu ke kraji svého dětství – k Ústecku,“ komentoval smysl zápůjčky historik muzea Martin Krsek. Méně obvyklou osobní památku na Žofii pak představuje třetí vypůjčený exponát, a to notový záznam skladby napsané přímo pro manželku následníka trůnu.

více informací

Konference konzervátorů-restaurátorů

Dne 9.9.2014 byla v Ústí nad Labem zahájena celostátní konference konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií české republiky. Jedná se o největší odborné setkání svého druhu u nás. Organizačně se na ní podílí vedle již zmíněné komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR především Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tématy letošní konference jsou materiálové a technologické průzkumy, aktuální konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví.

více informací

Tesařík alpský

Druh: Rosalia alpina (Linnaeus, 1767)
Velikost: 15 – 38 mm
Zbarvení: šedé až modré, na krovkách jsou typické černé, bledě obroubené skvrny. Proměnlivost kresby krovek byla příčinou popisu více než 100 aberací (barevných odchylek).

Vývoj: 
   Vývojový cyklus trvá zpravidla 3 roky a přítomnost druhu mimo dobu výskytu imag prozradí oválné výletové otvory na živné dřevině. Samice kladou vajíčka poměrně hluboko do puklin suchého tvrdého dřeva, ale skládka čerstvě poraženého bukového dřeva je pro ně neodolatelná. Z vajíček se vyvinou larvy válcovitého tvaru s malou příčnou hlavou. Vyvíjí se v odumírajícím dřevě a kuklí pod povrchem kmene. Imago se prohryzává na povrch kmene výletovým otvorem. Brouci žijí jen několik dnů, ale na lokalitách s živnou dřevinou se s nimi můžeme setkat od konce června do začátku srpna.

více informací

VLADIMÍR HALÍŘ SBĚR

Vernisáž se koná v Muzeu města Ústí nad Labem ve čtvrtek dne 7. 8. v 17.00 hodin, výstava je pak přístupná od 8. 8. do 21. 9. 2014.

Pod poněkud sebeironickým názvem uvádí ústecký malíř a grafický designer Vladimír Halíř (1961) své obrazy a objekty z posledních zhruba patnácti let. Počátky Halířovy tvorby však spatřujeme již v době studií na vysokých školách technického směru  v Brně v letech 1980 - 1984. Svět profesní umělecké tvorby se mu však blíže otevřel až na katedře výtvarné výchovy PF Univerzity Karlovy (1988 -1989).Autorova výstava v ústeckém muzeu je rozložena do několika kapitol. Nejstarší skupina obrazů, autorem označovaná  "Žádné komorní příběhy" (2005-2011), se vyrovnává s problematikou současných lidských bytostí nahlížených z ironického pohledu. Už zde se Vladimír Halíř vyjadřuje v sarkastických totemických symbolech. Absolutním protikladem je soubor "Gender limits"  (2010 -2012). V těchto velkoformátových kreacích podrobuje malíř odvěký sexuální symbol - ženská ňadra - geometrické stylizaci.

více informací

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A IDEOVÉ TRANSFERY


V HISTORII PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU SEVEROZÁPADNÍCH A SEVERNÍCH ČECH
A JEJICH ROLE PRO JEHO ROZVOJ A UDRŽITELNOST od 13. 8. do 19. 10.


Cílem projektu je aplikovat dlouhodobě získávané poznatky pracovišť FF UJEP na téma dějinné, společenské, kulturní a ideové transfery v historii a současnosti příhraničního regionu severozápadních a severních Čech v evropském kontextu. Výsledky badatelské činnosti budou prezentovány ve formě přístupné široké veřejnosti, která leckde stále složitě hledá zakotvení v daném regionu. Projekt přispěje k vytváření a upevňování historického povědomí, a tím i zpevňování vazby obyvatel k jejich regionu. V tomto regionu po dlouhá staletí žilo v symbióze německé obyvatelstvo s českým a židovským; v době po druhé světové válce přibyli i Romové.

více informací

VÝSTAVKA KNIH PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem vystavuje až do 12. října letošního roku publikace ze svého fondu, navazující tematicky na právě probíhající výstavu „Žofinko neumírej! Ústečané a první světová válka“. V příjemném prostředí studovny máte možnost prohlédnout si dobové materiály a časopisy z válečných let, např. několik čísel Vídeňských ilustrovaných novin, Schichtův kalendář z roku 1914, a také pamětní knihy vydané bezprostředně po válce. Neveselým svědectvím doby jsou obsáhlé seznamy padlých, zraněných a ztracených vojáků. Z vydaných deníků známých osobností jsou vystaveny mimo jiné vzpomínky malíře J. Váchala, Hany a Edvarda Benešových, historika a knihovníka Z. V. Tobolky. Literaturou, která by u tématu 1. světové války neměla chybět, jsou díla o legionářích.

více informací

Vzácné mapy putují z Ústí do Litoměřic

Dnes bylo převezeno do Litoměřic z Ústí nad Labem více než dvě desítky sbírkových předmětů pro výstavu Litoměřicko na starých mapách. Výstavu s tímto názvem otevře litoměřické muzeum počátkem srpna. Představí výběr historických map od 16. do 20. století, na kterých je různým způsobem zachyceno Litoměřicko nebo jeho části. Návštěvníci se budu moci seznámit například s podobou nejstarší české mapy Čech, porovnat současnou podobu města s podobu v době barokní na mapě zemského měřice Johanna Glockspergera nebo se toulat Českým středohořím v jeho zmenšené podobě. Výstavu doplní historicko-přírodovědné exkurze do Českého středohoří. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 7. 8. 2014 od 17 hodin.

více informací

GENNADIJ AVDĚJEV

MŮJ SVĚT od 27. 6. do 12. 10. 2014

Gennadij Avdějev pochází z Moskvy, od svých osmatřiceti let žije v Čechách. Výtvarnému umění se naučil v moskevských galeriích, kde studoval práce starých mistrů holandské a ruské školy. Velice výrazně zasáhl do umělcovy tvorby život v Čechách. Oblíbil si přírodu v Českém středohoří, zejména krajinu kolem Labe. Mnohá místa dokáže zachytit na svá plátna několikrát, vždy s neopakovatelnou různorodostí přírody.

více informací

LÉČIVÉ ROSTLINY A JEJICH DVOJNÍCI

Výstava představuje byliny nasbírané z lesních, lučních a polních biotopů, také z rumišť a příměstských částí. Dvojníci jsou vybráni na základě morfologické podobnosti hlavně listů a květů, proto jsou mnohdy k léčivým rostlinám přiřazeny druhy bez léčivých účinků. Mezi dvojníky jsou uvedeny rostliny, které se špatně rozlišují v rámci čeledě i v rámci rodu. Podařilo se zařadit několik nepůvodních cizokrajných rostlin, které se na Ostravsku již běžně vyskytují.

více informací

VIKTOR PAVLOVIČ LEVIN

Vernisáž se koná v Muzeu města Ústí nad Labem 12.6.2014 od 17.00 hodin, výstava je pak přístupná od 13. 6. do 27. 7. 2014.

Výstava s názvem „Grafika, staré a zapomenuté techniky“ je ukázkou části tvorby ruského výtvarníka Viktora Pavloviče Levina, člena Unie výtvarných umělců Ruska. V roce 1967 ukončil Rjazaňskou uměleckou školu a o šest let později úspěšně absolvoval Moskevskou polygrafickou vysokou školu. Umělec dlouhá léta žil a tvořil v ruském městě Kurgan. Vyučoval semináře umění a přípravné kurzy pro uchazeče o studium na uměleckých fakultách vysokých škol. Stál v čele Fakulty výtvarného umění  v Kurganu, což je součást Moskevské státní pedagogické univerzity. Účastnil se také více než 120 společných výstav v Rusku nebo v zahraničí. Od roku 2012 žije a pracuje v Teplicích.

více informací

TVOŘIVÉ ÚSTÍ

V sobotu 7. června 2014 od 10.00 do16.00 hodin se v Muzeu města Ústí nad Labem bude konat druhý ročník uměleckého jarmarku Tvořivé Ústí!

 Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost seznámit se nejen s tvorbou více než dvaceti výtvarníků působících v Ústí nad Labem a okolí, ale také s výtvarníky samotnými. Umělci sami budou totiž svá díla prezentovat, případně nabízet k prodeji. Návštěvníci mohou vybírat z obrazů, keramiky, fotografií, šperků, oděvních doplňků i oděvů.
Zároveň mohou některé z vystavujících pozorovat při práci a vidět tak, jak díla vznikají. Například Lucie Houšťová-Šanovská ukáže, jak vyrábí šperky, Anna Buřičová předvede japonskou techniku výroby broží, Helena Hošková ukáže jak vznikají její tašky a jiné textilní výrobky. Na koho přijde hlad, může ochutnat jedinečné indonéské placky, které bude na terase muzea připravovat rodilý Indonésan.

více informací

Sto let starý mandl

Sto let starý mandl ještě před pár týdny sloužil ženám v Roudníkách na Ústecku jako všednodenní pomocník. Nejspíš jako vůbec poslední svého druhu v Čechách. Teď přes tři tuny vážící stroj demontovali a odvezli muzejníci. Bude z něho exponát ve skanzenu v Zubrnicích.
Na dveřích malého bílého domku kousek od návsi visí cedule s nápisem „Provoz ukončen 28. února 2014“. To je datum, kdy se místní museli nadobro rozloučit se službou své mandlovny. Ještě v letošním lednu si sem dle knihy návštěv přišlo vymandlovat prádlo 12 klientů. „Na dveřích byla plechová schránka, uvnitř klíč. Tam každý vhodil 20 korun za použití mandlu. Pak zase musel vše uklidit a zamknout,“ popsal pravidla mandlovny František Hejský. Objekt koupil v roce 2003 od obce. Součástí stavby byl i plně funkční historický stroj. Nový majitel dostal podmínku dalších pět let mandl provozovat. Vydržel to let 11. Teď chce uvnitř mandlovny parkovat auto. Ale co s mandlem, který zabíral takřka polovinu plochy?

více informací

Křest „Piva Maye“

Pivem Maye uctí měsíc květen ústečtí pivovarníci společně s historiky v minipivovaru Na Rychtě v Ústí nad Labem.  Ve středu 7. května v 15.00 slavnostně představili pivo pojmenované podle proslulého německého spisovatele, který jeden ze svých dobrodružných románů napsal v Ústí nad Labem. „Zmínky o pivu jsou v díle Karla Maye četnější než o jiných alkoholických nápojích, což je překvapivé, uvědomíme-li si, v jakých, zásadně „bezpivních“ krajích se jeho hrdinové potulovali,“ poznamenal znalec Mayova díla historik a vedoucí oddělení zámeckých knihoven knihovny Národního muzea Petr Mašek, který je autorem expozice Po stopě Karla Maye právě prezentované v Muzeu města Ústí nad Labem. Pro příležitost křtu Piva Maye vybral z mayovek citaci Vinnetoua, kdy nechává spisovatel mluvit náčelníka Apačů o zlatavém moku: „Velký Manitou bílých mužů naučil je mnohému umění a pivovarství není nejmenší z nich.“

více informací

Celé Česko čte dětem

Muzeum města Ústí nad Labem se řadí mezi několik málo institucí, které se zapojily do kampaně Celé Česko čte dětem, propagující pravidelné předčítání dětem. Každý měsíc pořádá oddělení muzejní pedagogiky akci s názvem Muzeum čte dětem. Toto „velké čtení“ probíhá v prostorách muzea a je určeno všem zvídavým dětem a jejich rodičům. Každý měsíc se předčítají známé i méně známé pohádky od českých autorů, z nichž některé je možné nalézt i mezi tzv. Zlatými tituly projektu Celé Česko čte dětem. Předčítajícími jsou známé osobnosti Ústí nad Labem. Spolu s dětmi si mohou pohádky poslechnout i rodiče, sourozenci, prarodiče i další příznivci pravidelného čtení. Pro děti je připraveno klidné zázemí, koberec, židličky či polštářky. Děti si mohou přinést své oblíbené hračky.

více informací

„Pavilon A“

Těsně před demolicí prohlédli a zdokumentovali pracovníci Muzea města Ústí nad Labem vzácnou budovu ústecké nemocnice. Do začátku září by měl historický objekt z ústeckého panoramatu definitivně zmizet.
„Pavilon A“ někdejší Masarykovy nemocnice, lidově zvaný porodnice, představuje výjimečnou ukázku monumentální meziválečné architektury 20. století. Jeho návrh z dílny ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda pochází z roku 1926 a svým pojetím patří k prvním stavbám tohoto druhu v prvorepublikovém Československu. Šlo o tzv. mrakodrapové řešení nemocnice dle amerických vzorů, vyžádané omezenou stavební parcelou.

více informací

Aktuality

03.09.2014

23. 9. úterý od 18:00 KABARETNÍ KAVÁRNA - Hudební a taneční repertoár období 1. poloviny 20. století v podání sólistů a hostů sboru Bel Canto pod vedením Mgr. Jany Scholzeové, za klavírního doprovodu Mgr. Václava Krahulíka. Vstupné 50 Kč.

14.07.2014

do 22. 11. KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ - Výstava modelů významných českých výrobců plastikových stavebnic Klubu plastikových modelářů Děčín - Ústí nad Labem.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.