česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Středověké Ústí

Pamětní deska obětem výbuchu vojenského skladu

V pondělí 31.7.2017 byla za přítomnosti primátorky města Ústí nad Labem Věry Nechybové, senátora Jaroslava Doubravy  a dalších hostů odhalena v ulici U cukrovaru v ústecké čtvrti Krásné Březno pamětní deska českým a německým obětem výbuch vojenského skladu, který se odehrál 31.7.1945. Tehdy došlo po třetí hodině odpolední k sérii výbuchů uskladněného vojenského materiálu v areálu bývalého krásnobřezenského cukrovaru. Na následky výbuchu zahynulo dvacet šest osob, dalších asi dvě stě osob bylo zraněno. Výbuch zničil nebo poškodil také na dvě stovky domů, dodnes je v centru Krásného Března patrná jizva, kterou v urbanismu této části Ústí nad Labem katastrofa zanechala.

více informací

Muzeum města Ústí nad Labem je nominováno na cenu Národního památkového ústavu

Muzeum města Ústí nad Labem je nominováno na ocenění  Patrimonium pro futuro za rok 2016. Tuto cenu uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Muzeum města Ústí nad Labem je mezi 24 nominovanými počiny za rok 2016 především díky svým mimořádným výstavním projektům Plavba na páře  a E.G.Doerell a jeho svět.

O udělení cen v jednotlivých kategoriích ocenění Patrimonium pro futuro nyní rozhodují odborníci, výsledky budou oznámeny na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích. Zároveň bude udělena cena veřejnosti Památky děkují. Další informace najdete zde: https://www.npu.cz/pamatky-dekuji

Dovolujeme si Vás požádat o případnou podporu Muzea města Ústí nad Labem v on-line hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují Národního památkového ústavu zde:
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/23397-vystavni-projekty-plavba-na-pare-a-e-g-doerell-a-jeho-svet-muzea-mesta-usti-nad-labem

Hlasovat můžete do 15.září 2017! Za Vaši případnou podporu předem děkujeme!

Exponát měsíce července: Jan Štursa - Vítěz

Autor sochy Jan Štursa (*15.5.1880 - +2.5.1925) patřil k zakladatelům moderního českého sochařství. Téma Vítěze se v díle Jana Štursy objevilo poprvé v letech 1918-1921, v roce 1925 byla monumentální bronzová socha Vítěze zasazena do průčelí československého pavilonu na výstavě v Paříži, který koncipoval architekt Josef Gočár. Po výstavě byla socha zakoupena městem Hradec Králové pro budovu gymnázia J.K.Tyla, kterou také navrhl Josef Gočár. Od roku 1977 je druhý odlitek monumentálního Vítěze umístěn v Praze u Letohrádku královny Anny. Ústecké muzeum má v uměleckých sbírkách menší variantu této plastiky (cca 65 cm), která vznikla také počátkem 20.let 20.století.

více informací

Návštěva z Chemnitz

Ve čtvrtek 1.6.2017 navštívily Muzeum města Ústí nad Labem primátorky dvou partnerských měst, a to za Ústí nad Labem Věra Nechybová a za saský Chemnitz Barbara Ludwig. Primátorka města Chemnitz Barbara Ludwig se zajímala o organizaci kulturního života ve městě a o možnou další spolupráci v této oblasti. Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek je seznámil s historií a současným stavem ústeckého muzea s realizovanými mezinárodními projekty, stejně tak ředitel Collegia Bohemica Petr Koura přítomné seznámil s projektem nové stálé historické expozice o dějinách Němců v českých zemích.

více informací

Ústecké muzeum bude na Sudetoněmeckém dnu

Muzeum města Ústí nad Labem představí svoji činnost na letošním Sudetoněmeckém dnu, který se koná 3. a 4. června na výstavišti v Augsburku. Bude zde mít společný stánek s Collegiem Bohemicem. Muzeum města Ústí nad Labem se dlouhodobě věnuje otázce dějin Němců z českých zemí.  V minulých letech vytvořilo například výstavu Zapomenutí hrdinové, která se zabývala německými odpůrci nacismu z českých zemí. Osudy Němců z Ústecka během druhé světové války a po jejím skončení byly představeny na výstavě Tenkrát na severozápadě, která získala cenu Gloria musaealis. Muzeum dále vydává například dvojjazyčný odborný časopis Ústecký sborník historický, do jehož tematického záběru dějiny Němců z českých zemí rovněž patří. Collegium Bohemicum připravuje rozsáhlou expozici o dějinách Němců z českých zemí od středověku do 20. století. Bude se jednat o největší výstavu na toto téma v Česku. 

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

7. červen (středa) v 17.00, Císařský sál.

Čtvrtá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: "Kněžoure, dryáčníku! - "Vyslanče ďáblův, lháři!" Náboženská polemika mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války

Přednášející: Ph.Dr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. (Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec)

Věroučné spory mezi katolíky a protestanty v českých zemích neskončily porážkou 2. stavovského povstání. Přestože protestantští kazatelé museli české země opustit krátce po roce 1620, v případě pohraničních oblastí severu Českého království se často tajně vraceli na místa svých někdejších působišť. Jako duchovenské domácí autority utvrzovali své lutersky smýšlející bývalé svěřence ve správnosti jejich vyznání. Tím také narušovali pravomoci a úmyslně snižovali autoritu nově dosazovaných katolických kněží.

více informací

Nejnovější dar muzeu připomněl hospodářskou krizi

Obraz s dramatickým příběhem darovali ústeckému muzeu potomci významného podnikatelského roku Spahnů z německého Magdeburgu. Zachycuje továrnu jejich dědečka Alfreda a krásnou rodinnou vilu v ústecké městské čtvrti Neštěmice v roce 1928, nedlouho předtím, než se vše zobrazené stalo obětí světové hospodářské krize. Rodině zbylo právě jen ono plátno jako připomínka zašlé slávy.

více informací

Exponát měsíce června

Martináč hrušňový je největším evropským motýlem. Je pouze jedním z asi 1200 druhů čeledi martináčovitých, které byly dosud popsány. Severní hranice jeho rozšíření probíhá jižní Moravou, byl však zjištěn i v Polabí a Poodří, zde se však s největší pravděpodobností jedná o jedince zavlečené dopravou nebo uměle vysazenou populaci z chovu. Dospělec nepřijímá potravu a  žije jen několik dní, než spotřebuje tukové rezervy. Za tuto krátkou dobu stačí splnit svou rozmnožovací úlohu. Často se stává kořistí velkých netopýrů a silných světelných zdrojů a v nedávné minulosti též  ztrátou přirozených biotopů poznamenaných zemědělskou činností a přemírou pesticidů. Motýl je zákonem chráněný a je skutečnou ozdobou jarní přírody.

více informací

POKLAD KRAJSKÉ POLITICKÉ ŠKOLY KSČ

„Poklad“ z dob reálného socialismu odhalilo stěhování rektorátu Univerzity J.E. Purkyně do nového kampusu. Při vyklízení sklepa budovy v Hoření ulici v Ústí nad Labem našli ústečtí muzejníci část monumentální umělecké výzdoby interiérů bývalé Krajské politické školy KSČ, pro niž byl objekt v osmdesátých letech minulého století vystavěn. Pět metrů na délku a metr padesát na výšku mají dva monumentální triptychy, které měly podtrhnout význam ideologické centrály komunistů v bývalém Severočeském kraji. Jedno zobrazuje střílení četníků do hornické stávky a druhé krajinu s velkorypadly povrchových dolů. První namaloval ústecký výtvarník Miroslav Houra a jde o citaci z jeho známé obří mozaiky z centra Ústí nad Labem. Druhý obraz pochází z ateliéru Jaromíra Čičatky, taktéž výtvarníka realizujícího řadu monumentálních děl na severu Čech, zejména v novém Mostě. Oba umělci patřili ke špičce regionální výtvarné scény osmdesátých let. Jde po umělecké stránce o hodnotná díla s velkou schopností vypovídat o době svého vzniku.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

25. květen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál.

Třetí přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: Martin Luther a jednota bratrská. Průsečíky a mimoběžky obou reformací.
Přednášející: Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR Praha)
 
Vztahy mezi jednotou bratrskou, Martinem Lutherem a jeho pokračovateli v díle reformace jsou plné nečekaných zvratů.

více informací

Fotografie hradu Střekova (kol. 1900)

Fotografie původně sloužily jako geografická učební pomůcka v městské reálné škole v Litoměřicích a do ústeckého muzea se dostaly v roce 1962.

Výrazná silueta zříceniny hradu se nachází na strmé skále nad pravým břehem řeky Labe.  Hrad vystavěl z pověření krále Jana Lucemburského (1296–1346) Pešík z Veitmile jako vojenskou oporu královské moci a kontrolní bod na suchozemské a labské vodní cestě. Nahradil tou dobou již zaniklý královský hrad v Ústí nad Labem. Pešíkovi z Veitmile byl udělen v roce 1319 lénem, avšak ještě téhož roku přešel do rukou pánů Vartemberka, kteří ho vlastnili až do konce 14. století. V 15. století se zde střídalo více majitelů. Přestavby se hrad dočkal za Glaců ze Starého dvora. V 16. stol. byl hrad několikrát přestavován a r. 1599 přešel do svobodné držby. Od r. 1615 hrad patřil roudnické větvi Lobkoviců a tento rod jej s malou přestávkou v období nacismu a komunismu drží dodnes.

více informací

Design Box - prodejní designový market

31.5. 2017 od 11.00 do 19.00 hod.

Jarní vydání Design Boxu - prodejního designového marketu s nezávislou módou, šperky a designovými doplňky, který se uskuteční v ulici U Divadla a ve dvoře Muzea města Ústí nad Labem. Od 11.00 do 19.00 hod. bude probíhat prodej. V průběhu marketu se můžete spolu s dětmi zapojit do výroby větrohry pod vedením JEN LEN, vytvořit si button ve workshopu PLACKOVÁNÍ, kutilům udělá radost práce na dřevěných hračkách v dílně WOODMAID a na nejmenší ručky se těší LÁTKANINY s tvořivou dílničkou. Od 15.30 hod. vystoupí DIVADLO KRABICE TEPLICE se zábavnou pohádkou Mrkvomen. O hudbu se postará Duck The Mainstream. V 17.00 hod. nás čeká OUT OF BOX - módní přehlídka  Ateliéru Oděvního a textilního designu FUD. Vstup zdarma.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

26. duben (středa) v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 nebo v Císařském sále.

Druhá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.“

Téma: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Přednáška představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě.

více informací

Proč dostal architekt Josef Mocker vyhazov z Ústí?

Po sto dvaceti letech odkrývá ústecké muzeum nelichotivý důvod, proč jeden z nejvýznamnějších stavitelů katedrály svatého Víta v Praze a autor rekonstrukce Karlštejna Josef Mocker nedokončil přestavbu městského kostela v Ústí nad Labem (dnes známého jako kostela se šikmou věží). Při přípravě aktuální výstavy „Cizí dům“ o architektuře českých Němců vyšlo totiž najevo, že ho ústečtí radní vyhodili v atmosféře nacionálních nepokojů roku 1897, protože prý nadržoval Čechům. Bezmála patnáct let pracoval architekt Josef Mocker na zakázce v Ústí nad Labem. Místní radní si ho vybrali pro plánovanou přestavbu starého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, protože to byl „dómarchitekt“ tedy stavitel katedrály, nejlepší z nejlepších. To on učinil z  ústeckého kostela majestátní stavbu, jak ji znají současníci. Historický chrám sjednotil v duchu gotiky, zbavil novějších přístaveb a zejména zvýšil věž o třetinu ohromující jehlancovou střechou.

více informací

Udělej si sám - mozaiku!

Všechno potřebné k tvorbě skleněné mozaiky na jednom místě, to je specifická nabídka shopu Muzea města Ústí nad Labem. U příležitosti výtvarné výstavy „Setkání v prostoru“ (do 11. 6. 2017), jíž právě dominují mozaiky českých a italských umělců, rozšířil muzejní shop sortiment o speciální kleště na štípání skla, sety různobarevných skleněných teser a další ingredience profesionálního mozaikáře.

více informací

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA

MODEL TLAČNÉHO REMORKÉRU A DVOU TLAČNÝCH ČLUNŮ

Model vznikl nejspíš k prezentaci výrobků loděnice Valtířov v 70. letech 20. století. Do muzea ho darovali v roce 2016 bývalí zaměnstanci loděnice po návštěvě výstavy ke 175. výročí paroplavby v Čechách „Plavba na páře“. Model prošel opravou v konzervátorské dílně muzea, ale do expozice zařazen nebyl, neboť představuje vývoj plavidel po paroplavební éře. Vystavená školní tabule z roku 1936 ukazuje vývoj nákladní plavby před zavedením tlačné plavby.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2017

V pondělí 3. dubna 2017 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 7 účastníků ze středních škol a 14 ze základních škol (z Teplic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Klášterce nad Ohří, Povrlů, Děčína i Ústí nad Labem). V Císařském sále byli účastníci přivítáni ředitelem muzea a seznámeni s programem akce. Poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií).

více informací

Krajské kolo geologické olympiády (GO) 2017

Termín: pondělí 3. 4. 2017

Místo konání:

Muzeum města Ústí nad Labem – Císařský sál a určené prostory v budově, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

22. březen (středa) v 17.00, přednášková místnost č. 141 nebo Císařský sál.
Úvodní přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.

Název:
Reformní hnutí před vystoupením Martina Luthera. Valdenští.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D. 

První dvě části letošního přednáškového cyklu jsou zaměřeny na úvod do problematiky a mají poskytnout jistý rámcový přehled. Úvodní přednáška připomene význam reformních proudů před vystoupením Martina Luthera, k nimž se řadila např. různá heretická hnutí, některé trendy uvnitř katolických řádů, husitství a vývoj Jednoty bratrské. Pozornost bude věnována zvláště následovníkům Petra Valdèse, tzv. Valdenským, jejichž hnutí nazvala Amedeo Molnár reformačním rozběhem, „který si za středověku nejdéle uchoval povahu protestu tím, že žil paradoxnost evangelické zvěsti“.

více informací

Exponát měsíce března

Krajky ve sbírkách uměleckého řemesla

Krajkami zdobené předměty byly zařazovány do sbírek muzea od jeho založení a díky tomu je možné dnes představit poměrně bohatou ukázku jejich užití nejen jako doplněk krojů, slavnostních oděvů, ale i při zkrášlování domácností. Celkem ve třech vitrínách jsou vystaveny některé druhy krajek, přehled všech typů uvádí průvodní text. Návštěvník může spatřit krajkové čepečky pro nemluvňata, ale i celou sestavu pro miminko složenou z povijanu, polštářku, kabátku a čepečku, zdobených jednotně aplikovanou krajkovou výzdobou. Zvláštností je užití krajky na dámském, perleťovém vějíři.

více informací

Ďáblova bible

Právě doputovala kopie tzv. Ďáblovy bible do Ústí nad Labem, kde si od prvního března 2017 návštěvníci Muzea města Ústí nad Labem mohou prohlédnout tuto  zcela unikátní knihu – kopii Codexu gigas nazývanou též Ďáblova bible. Na své si přijdou jak zájemci o unikátní rukopis, tak o skvělou knihařskou práci. Codex gigas je původně středověký rukopis, který je pokládán za největší zachovaný rukopis na světě. Vznikl na počátku 13. století zřejmě v benediktinském klášteře v Podlažicích na Chrudimsku. Podle odborníků je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je zřejmě dílem jediného člověka. Codex provází legenda o hříšném mnichovi, kterému hrozil trest zazdění zaživa. Aby se trestu vyhnul, nabídl, že přes noc napíše knihu, jakou svět ještě neviděl. O půlnoci již věděl, že slib nemůže splnit a požádal o pomoc ďábla. S jeho pomocí dílo dokončil a ďábla v knize zobrazil. Proto pojmenování Ďáblova bible. Rukopis obsahuje čtyři dlouhé texty (též latinsky psanou Kosmovu kroniku) i kompletní Bibli, dvacet knih etymologií - zdroj výuky o světě, přírodě, historii a kultuře, rozpravy o lidském těle a jeho nemocích, o oku, návod pro zpovědníka, zaklínací lékařské formule a další texty a ilustrované části.

více informací

Kniha "Cizí dům" v muzejním shopu

Budova Národního divadla jako pentagon a navíc od německojazyčného autora, podobně nezvyklý pohled na architekturu českých zemí v druhé polovině 19. století odhaluje objevná kniha Cizí dům? Vznikla z dizertační práce Věry Laštovičkové-Vostřelové, která je také autorkou výstavy Cizí dům? v Ústí nad Labem (20. 1. – 16. 4. 2017). Během 19. století v procesu rozvoje občanské a národní společnosti Češi a Němci stanuli na opačných stranách barikády. Každý národ se snažil o definování a obhájení své vlastní identity. Zatímco Češi získávali stále významnější postavení, bojovali Němci o uchování svých pozic. Architektura je jedním z nejmarkantnějších svědků jejich snah, a zvláště stavby úzce spojené s národní myšlenkou: spolkové německé domy, německá divadla, radnice německých měst, turnerské tělocvičny, luteránské nebo starokatolické kostely.

více informací

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA

Česky psaný účet firmy Georg Schicht pro zákazníka Antonína Hovorku z Vražkova z 28. 3. 1892.

Na základě každodenní zkušenosti s dnešními účty a fakturami většinou nečekáme od této agendy žádná zvláštní překvapení. Koncem 19. století, v dobách, kdy ústeckou firmu Georg Schicht vedl zakladatelův syn Johann, však poskytoval krasopisně vypsaný předtištěný účet v přezdvořilé češtině také nemalý estetický zážitek. Hlavička faktury s výtvarně pojednaným logem firmy a vedutou továrního areálu obklopeného stromy připomínala i čerstvé úspěchy – zlatou medaili ze Zemské jubilejní výstavy v Praze (1891) a čestný diplom z Vídně (1890). Vážený zákazník zde snadno našel telefonní číslo, adresu pro zaslání telegramu, číslo účtu u Poštovní spořitelny i detaily o přepravě zboží po železnici ze stanice Ústí nad Labem do stanice Roudnice. Za bednu s různými druhy jádrového mýdla a 15 balení stearinových svíček o váze 65 kg zaplatil Antonín Hovorka 17 zlatých a 78 krejcarů.

více informací

Památka na bitvu u Stalingradu

Autentický artefakt z bitvy u Stalingradu z druhé světové války darovala v pátek 3.2.2017 do sbírky ústeckého muzea Ústečanka Jelena Vičanová. Jde o čepici sovětského vojáka vykopanou desítky let po válce na někdejším nejvýznamnějším bojišti 2.světové války na východní frontě.  „Můj děda bojoval u Stalingradu jako sovětský voják, ale bohužel se po něm žádná taková památka nedochovala. Tuto čepici získala moje matka, která je rodačkou z Volgogradu, dříve Stalingradu. Dostala ji od známých, kteří se věnují prohledávání někdejších zákopů v okolí města,“ popsala dárkyně původ artefaktu a osobní vztah k němu. Čepice je relativně dobře zachovalá, textilní část nese několik fleků. Na míře dochovalosti se zřejmě pozitivně promítlo suché klima, které v oblasti panuje.

více informací

Odhalení špiona v ústeckém muzeu

Sotva před pár dny vyplulo ze zapomnění jméno autora historické budovy ústeckého muzea, které se podařilo objevit při přípravě aktuální výstavy o architektuře českých Němců „Cizí dům?“, a donedávna neznámý architekt August Krumholz dostává nečekaný rozměr. Archivy prozradily, jak habsburská monarchie žila roku 1908 špionážní aférou, v níž právě tento muž sehrál hlavní roli. Francouzská tajná policie vpadla 18. února 1908 do pařížského hotelu Nice, kde zatkla třiašedesátiletého rakouského architekta Krumholze s jeho třicetiletou milenkou Gertrudou Briegerovou. „U zatčených byla nalezena korespondence v němčině a různá aeronautická dokumentace, včetně plánů francouzského řiditelné vzducholodi La Patrie. Vyšetřování bylo uzavřeno 2. března 1908 a Krumholz byl z Francie vypovězen s tím, že bylo prokázáno, že nabídnul tajemství řiditelné vzducholodi k prodeji cizí mocnosti,“ popisuje wikipedie podstatu příběhu dle dobových rakouských novin.

více informací

Exponát měsíce ledna

Adolf Kirschner, muzejník a archeolog
*17. 5. 1849 Jičín, † 3. března 1918 Ústí nad Labem

První profesionální vedoucí a kustod ústeckého muzea se narodil v roce 1849 v Jičíně. Po vojenské a úřednické dráze se stal v roce 1881 kustodem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. V této funkci získal zkušenosti s historickou prací a publicistikou. Z Prahy přišel do Ústí nad Labem, kde ho v roce 1894 zaměstnalo ústecké muzeum a Kirschner se tak stal jeho prvním profesionálním muzejníkem. Věnoval se sbírkotvorné činnosti, založil archeologické oddělení a  publikoval přes tři sta článků především popularizačního charakteru.

více informací

Protiletecký kryt z druhé světové války.

Stavaři při terénních úpravách v centru Ústí nad Labem odhalili protiletecký kryt z druhé světové války. Dobře zachovaná stavba sloužila ke schovávání obyvatel během náletů na konci války. Kryt se nachází poblíž chemického areálu Spolchemie. V období po druhé světové válce byl zasypán hlínou. Před zahrnutím stavby ale tehdy uzavřeli těžké želené dveře, takže se zemina nedostala dovnitř. Díky tomu je interiér ve velmi dobrém stavu, čistě vyvápněný a s dochovanými dřevěnými lavicemi. Dvanáct metrů dlouhá a dva a půl metru široká stavba je uvnitř úzká 1,6 metru, přesto se do ní mohly vejít desítky lidí. Je to typová stavba, složená z prefabrikovaných podkov, skruží skládaných za sebe.

více informací

Návštěva ze Sudetoněmeckého muzea v Ústí nad Labem

Tisková zpráva Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívili ústecké muzeum zaměstnanci Sudetoněmeckého muzea, kteří připravují v bavorském Mnichově stálou expozici o dějinách sudetských Němců. Sešli se s ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Václavem Houfkem a s Tomášem Okurkou, který je pověřen řízením Collegia Bohemica, jež připravuje expozici na totéž téma v Ústí nad Labem. Zástupci všech institucí se dohodli na prohloubení spolupráce, mj. v zápůjčkách sbírkových předmětů či na vzájemné propagaci.

více informací

V Lipové byla nalezena pamětní schránka z roku 1906

Překvapení čekalo na pokrývače při opravě střechy obytného a kulturního domu v Lipové na Ústecku. Ve špici věžičky nalezli kovovou schránku a v ní ukryté písemnosti a mince. Přivolaní historici z Muzea města Ústí nad Labem poté nález prozkoumali a zdokumentovali. Pamětní schránka byla do střechy ukryta při dokončení stavby v roce 1906. Obsahovala písemnosti vztahující se k činnosti Zemědělského spořitelního a záložního spolku v Lipové, který nechal honosnou budovu, sloužící původně jako spořitelna, postavit. Členové spolkového výboru ukryli do schránky jako informaci pro budoucí generace pozvánku na první řádné zasedání spolku z roku 1880, seznam zakládacích členů, pamětní spis k 25. výročí založení spolku, účetní uzávěrku za rok 1905 a ručně psanou stručnou historii spolku. K tomu přiložili několik dobových mincí.

více informací

Nové nálezy z řeky Labe

Extrémně vyschlé koryto Labe ústeckým muzejníkům odhalilo stopy dávné historie regionu. Při jeho nedávné prohlídce objevili třeba mlýnský kámen nebo lidskou kost. Zvládli to na poslední chvíli, následné deště opět zvedly hladinu řeky do standardní výše. „Šli jsme se podívat na zvláštní kruhový kámen, jehož fotografii nám do muzea poslal Ústečan David Daduč, který ho objevil uprostřed koryta mezi železničním a Benešovým mostem. Na místě jsme zjistili, že jde o polotovar mlýnského kamene,“ popsal jeden z objevů archeolog Muzea města Ústí nad Labem Luboš Rypka. Kámen archeologové vyzvedli a podrobí ho zkoumání.  „Do Labe se mohly dostat polotovary při transportu zboží, ale nepovedené kusy se používaly i jako závaží říčních lodí či vhodný kámen do základů mostů,“ doplnil archeolog.

více informací

Aktuality

02.08.2017

22. 8. / ÚT / 17.00 hod.
ROMAN KOZÁK – MIHOTÁNÍ DUŠE V KLECI SVĚTA

Vernisáž výstavy kreseb a fotografií ústeckého výtvarníka, v 70. a 80. letech člena výtvarných skupin kolem ak. mal. Ladislava Lapáčka a Dana Richtera, představuje jeho současnou tvorbu. Dynamické a expresivní zpracování zdánlivě všedních témat nabízí nové pohledy a inspirace. Vstup volný

26.07.2017

1. 9. / PÁ / 10.00–18.00 hod.
7. ÚSTECKÝ DEN PORCELÁNU

Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov.
Vstupné 10 Kč s hrnkem v ceně

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.