česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Staré pověsti české

Kniha do vlaku z ústeckého muzea

Ústecká muzejní knihovna se 8. 2. 2016 připojila v rámci spolupráce se SVKUL k projektu Kniha do vlaku. V odbavovací hale na nádraží Ústí nad Labem - západ je umístěna malá knihovnička, kde si cestující mohou z uložených knih vybrat tu, která jim zpříjemní chvíle čekání na vlak, případně celou jízdu. Knihy si zde můžete bez registrace bezplatně půjčit a po přečtení dát zpět. Vrátit knihy lze i na těch nádražích, kde funguje podobná služba (Most, Žatec a další). Pokud se do knihy po cestě začtete a zalíbí se Vám, můžete si ji ponechat a přinést jako náhradu jinou.

více informací

Svatý Václav

Patron královského města Ústí nad Labem

Obraz svatého Václava jako patrona královského města Ústí nad Labem pochází z doby kolem roku 1700. Je na něm vyobrazen svatý Václav v barokním knížecím rouchu, jak drží praporec s vyobrazením orlice, heraldického symbolu rodu Přemyslovců. Svatý Václav je vyobrazen na dnešním střekovském břehu řeky Labe. Na pozadí na druhém břehu řeky Labe se nachází královské město Ústí nad Labem v podobě kolem roku 1700. V levé části obrazu je původní silueta kostela Nanebevzetí Panny Marie, v pravé části obrazu je silueta kostela sv.Vojtěcha v podobě před barokní přestavbou z počátku 18.století.

více informací

POKYNY PRO PRODEJCE - VELIKONOČNÍ TRHY

19. března 2016 od 9:00 do 17:00 hod.

Tradiční Velikonoční trhy budou prezentovat originální výrobky a vlastní tvorbu poctivých prodejců, mezi které bychom rádi zařadili také představitele značky „Regionální produkt“ (www.regionalni-znacky.cz).
V případě zájmu o účast na Velikonočních trzích v muzeu dne 19. března 2016 odešlete, prosím, správně vyplněnou a úplnou přihlášku na adresu: Kateřina Šímová, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na: simova@muzeumusti.cz (Kateřina Šímová). Přihlášky budou přijímány do 28. února 2016 (včetně doručení poštou). O přijetí přihlášky budete informováni (uvádějte svoji e-mailovou adresu). Vaše účast na trzích bude vyřízena kladně nebo zamítnuta dle interních kritérií, toto konečné rozhodnutí Vám bude sděleno nejpozději do 2. března 2016. V případě kladného vyřízení je prodejce povinen uhradit účastnický poplatek za prodejní místo, a to do 9. března 2016, což je také nejzazší datum připsání poplatku na účet muzea.

více informací

MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE

Obří rypadla a velkostroje ukrajují části krajiny v oblasti Podkrušnohoří, a často to není moc optimistický pohled… Rozlehlé uhelné lomy a šedá prašná krajina však skrývají nečekaná překvapení, pokud se podíváte na zdejší uloženiny pořádně zblízka… Pro muzejníky a badatele jsou velmi cenné nejen nálezy pozůstatků třetihorního života, ale i relativně pestrá skupina minerálů.

více informací

Putovní výstava Návraty volyňských Čechů

Muzeum města Ústí nad Labem a Historicko-dokumentační komise Sdružení Čechů z Volyně Vás srdečně zvou na vernisáž putovní výstavy Návraty volyňských Čechů, která se koná ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 17 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava přibližuje pouť českých emigrantů v Rusku od jejich příchodu v 70. letech 19. století po jejich jednotlivé návraty do vlasti zapříčiněné různými událostmi.

více informací

Šikmou věž zaměřují specialisté

První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru Ústí nad Labem zajišťovala včera speciální firma Gefos při digitálním zaměření unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro známého architekta Martina Rajniše. Ten má vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při bombardování v dubnu 1945 přišla o původní schodiště a výrazně se naklonila. Zpřístupnění této přední turistické atrakce města představuje vizi s níž už před lety přišli místní historici a architekti. Po několika marných pokusech je nyní nejblíž ke svému zhmotnění. Majitel kostela Římskokatolická církev se totiž dohodl s Ústeckou komunitní nadací, která nabídla, že na zpracování projektu a případnou realizace získá peníze od soukromých dárců. "První dary už přišly ve výši zhruba 100 tisíc korun, za ně financujeme právě zaměření stavby. Je to velmi náročný proces a jen sehnat firmu, která byla technicky schopná tak složitou stavbu jako je šikmá věž precizně zaměřit, nebylo jednoduché. Dva předtím oslovení specialisté zakázku odmítli. Je to k tomu totiž nutné speciální zařízení v podobě 3D scaneru," poznamenala zástupkyně Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová.

více informací

Exponát měsíce ledna

U zrodu ústeckého sborníku historického stáli v roce 1966 především archiváři tehdejšího Okresního archivu v Ústí nad Labem. Než vydávání roku 1971 přerušila na deset let normalizace, vyšly celkem čtyři svazky.Během druhé vlny vydávání v osmdesátých letech dvacátého století vyšly tři svazky, ve kterých byly zastoupeny práce místních historiků a archivářů jak starší, tak mladší generace. Zajímavá je také autorská spoluúčast historiků, kteří se počátkem sedmdesátých let dostali do konfliktu s vládnoucí politickou garniturou a měli velice omezené možnosti odborné práce a veřejného publikování. Bohužel, ročník 1985 byl na dlouhých patnáct let posledním.

více informací

Budujeme šťastný život v českém pohraničí

Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Carolinum Vás srdečně zvou na přednášku historika Andrease Wiedemanna Budujeme šťastný život v českém pohraničí, která se koná v úterý 12. ledna od 16.00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3. Přednáška se zabývá problematikou znovuosidlování českého pohraničí po druhé světové válce. Kromě popisu migračních procesů mezi lety 1945 a 1952 (odsun, respektive vysidlování německého obyvatelstva, přistěhování nových osídlenců z českého vnitrozemí, Slovenska a ze zahraničí) budou ve středu pozornosti především přímé a nepřímé dopady, které tyto poválečné migrace obyvatelstva měly, především změny etnických, politických a ekonomických struktur v českém pohraničí a obtížný proces formování nové společnosti.

více informací

SMLOUVA STVRDILA DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI UNIVERZITY A MUZEA

Smlouvu o spolupráci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s Muzeem města Ústí nad Labem podepsali rektor UJEP a ředitel ústeckého muzea dne 15. 12. 2015.

Historicky první smlouva tohoto druhu ukotvuje budoucí spolupráci obou institucí v oblastech rozvoje vzdělávání, výzkumu, vývoje, umění a další tvůrčí činnosti k celkovému zlepšování kvality života v regionu.
„Předchozí smluvní ujednání univerzity a muzea, například s pedagogickou nebo filozofickou fakultou, se týkala konkrétních projektů. Nová smlouva vytváří rámec pro množství společných aktivit, které jsou a dále budou společně realizovány,“ říká rektor UJEP doc. Martin Balej.

více informací

Exponát měsíce prosince

Klanění pastýřů od Jana Zapletala

Vystavený obraz je jeden ze tří obrazů malíře Jana Zapletala, které jsou ve sbírkách Muzea města Ústí nad Labem. Jan Zapletal se narodil v roce 1840 v Kroměříži v rodině malíře církevních obrazů. Sám se věnoval restaurování a malbě, kromě náboženských a historických témat se také věnoval exotickým motivům ze svých cest po severní Africe. Zemřel 2.7.1891 v Praze. Jan Zapletal žil v letech 1879-1881 v Litoměřicích, kde se věnoval především restaurování obrazů ze sbírek litoměřického biskupství. Z té doby pochází také tři obrazy ve sbírkách ústeckého muzea, které jsou datovány rokem 1881. Původně byly určeny pro vybavení kostela Nanebevzetí Panny Marie. Jan Zapletal také pracoval na zakázkách pro děčínské Thuny nebo pro rodinu Ledebour-Wicheln z Telnice (předtím také ústecké Krásné Březno) na Ústecku. Obraz byl restaurován na přelomu let 2014-2015 konzervátorem Muzea města Ústí nad Labem PhDr. Jiřím Belisem.

více informací

Poklad z Mariánské skály

Ústecké pověsti v podobě animované pohádky právě dostaly třetí pokračování. Po Pekelném stroji na Větruši a Labské královně rozhýbal tým tvůrců příběh o trpaslících s názvem „Poklad z Mariánské skály“. V neděli bude mít premiéru v Muzeu města Ústí nad Labem. Příběh čerpá ze dlouho tradovaných regionálních legend a zároveň odhaluje možné stopy v současném městě.

více informací

Cyklus přednášek Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech VIII

PhDr. Blanka Zilynská Ph.D.: „Po stopách Jana Husa v Kostnici“

Poslední přednáška cyklu „Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech“ proběhne  ve středu 9. prosince v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141. Naším hostem bude historička a archivářka PhDr. Blanka Zilynská Ph.D. z Ústavu českých dějin Filosofické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Tato vynikající odbornice na dějiny českého středověku se zvláště zaměřuje na církevní dějiny a dějiny univerzity. Návštěvníci se proto mohou těšit na zasvěceně komentovanou procházku po stopách Jana Husa v Kostnici.

více informací

III. ročník prodejní výstavy Tvořivé Ústí

V sobotu 12. prosince se bude v Muzeu města Ústí nad Labem konat třetí ročník prodejní výstavy Tvořivé Ústí. Jarmark proběhne od 10 do 16 hodin. Na návštěvníky se bude těšit více než čtyřicet umělců, kteří zde budou sami vystavovat a prodávat svá díla. Mezi nimi budou například malíři, šperkaři, hrnčíři, sklář a další umělci-řemeslníci. K mání budou obrazy, keramika, šperky, repliky skleněných historických nádob, výrobky ze dřeva, oděvní doplňky a oděvy.

více informací

Isolated or Entangled Histories - Migrace v regionálním a lokálním kontextu


Organizátor:
Collegium Carolinum, Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Collegium Bohemicum, Muzeum města Ústí nad Labem
Místo: Muzeum Ústí nad Labem, Císařský sál
Čas: 3. prosince 2015

více informací

Exponát měsíce listopadu

Nález ze dna řeky Ohře /Operace Amonit/

Přijďte se podívat na čerstvě uloveného amonita do ústeckého muzea. Kromě obří zkamenělé ulity představuje nový Exponát měsíce také další exempláře tohoto druhohorního hlavonožce, včetně foto-příběhu k novému přírůstku.
Amonit vylovený z vod řeky Ohře patří k typickým zástupcům druhohorního (jurského a křídového) moře. Tito živočichové vedli aktivní způsob života a patřili mezi dravce, živili se rybami a drobnými vodními živočichy. Někomu mohli svým vzhledem připomínat křížence chobotnice a šneka. Jejich tělo bylo skutečně podobné chobotnicím, typická pro ně ale byla pevná vápnitá schránka podobná ulitám hlemýžďů. Schránka je spirálově zavinutá a rozdělená na dílčí komory, které byly vyplněné plynem a vodou, čímž amonité regulovali hloubku ponoru. Samotný živočich obýval jen poslední komory, ze kterých vykukovala dlouhá chapadla, oči a vyúsťovalo zde i trávicí ústrojí. Amonité dorůstali velikosti od několika cm až po gigantické rozměry přesahující dva metry. V paleontologii patří jejich schránky mezi důležité vůdčí zkameněliny, které mají prvořadý význam pro stanovení stáří geologických vrstev.

více informací

SPOLEČNÝ PROSTOR GEMEINSAMER RAUM

Nezisková organizace ARS PORTA BOHEMICA, o.s. a Muzeum města Ústí nad Labem pořádají mezinárodní výstavu fotografií pod názvem Společný prostor– Gemeinsamer Raum. Je již třináctou výstavou s tímto názvem a dává „společný prostor“ prezentovat svá díla jak profesionálním fotografům, tak především těm, kterým se fotografování stalo koníčkem. Fotografie se stala jednou z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších forem výtvarného umění, její význam však je i v oblasti dokumentaristiky a poskytování informací o životě lidí v různých částech světa. Cílem výstavy je pak seznámit návštěvníky s postřehy našich a zahraničních autorů, vystavená díla jsou zaměřena především na mezilidské vztahy a na vztah člověka k přírodě. Prostřednictvím fotografií dávají autoři nahlédnout do života lidí z různých částí naší planety, ukazují jejich každodenní život, jejich tradice, zvyky a žebříček hodnot. Snímky byly pořízeny v Gruzii, Arménii, Kazachstánu, Česku, Itálii, na Slovensku, v Indii, Německu a dalších místech světa.

více informací

Stromový velikán z třetihor

Náročný transport si vyžádal ojedinělý nález z hnědouhelného dolu Vršany. Zkamenělý kmen o úctyhodném průměru přes 130 cm doputoval až na dvůr Muzea města Ústí nad Labem. Jde o torzo třetihorního stromového velikána objevené na jaře letošního roku během těžby v meziloží uhelné sloje. Představuje nejmohutnější nález z této oblasti. Obnažená část kmene měla výšku kolem pěti metrů, jde však pouze o zlomek mohutného zuhelnatělého stromu, který ještě pokračuje hlouběji do podloží. Jeho stáří geologové odhadují na přibližně 20 miliónů let. Pracovníci z přírodovědného odd. ústeckého muzea spolupracují s lomem Vršany nejen v oblasti geologie, ale už více než pět let především v oblasti ochrany ptačích společenstev a při monitoringu vzácných druhů živočichů, které jsou vázány právě na aktivní těžební oblasti. Torzo kmene bylo muzeu v rámci dobrých vztahů darováno Vršanskou uhelnou společností za symbolickou částku 1 Kč.

více informací

Exponát měsíce října - Zápřednice jedovatá

Zařazení v systému:
Řád: Pavouci – Araneae     Clerck, 1757
Čeleď: Zápřednicovití – Miturgidae     Simon, 1885
Rod: Zápřednice - Cheiracanthium
Druh: Zápřednice jedovatá- Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789)

Charakteristika:
Zápřednice jedovatá je pavouk nápadný jednak velikostí těla, jednak poměrně velkými zámotky na vrcholcích luční vegetace. Samice dorůstají velikosti 10 - 15 mm a patří tak mezi největší druh zápřednic ve střední Evropě.

více informací

Mezinárodní konference MUZEUM a 2. SVĚTOVÁ VÁLKA

Datum konání: 1. a 2. října 2015
Místo konání konference:  Muzeum města Ústí nad Labem
Pořadatelé: Muzeum města Ústí nad Labem, Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií České republiky, s podporou společenské organizace „Kovčeg-Archa“.

2. světová válka zasáhla dramaticky také do života muzejních institucí a to často během vlastního průběhu válečných událostí, které ohrožovaly samotnou fyzickou existenci muzeí a muzejních sbírek. Muzea se také musela vyrovnat s proměnami sbírkového fondu v souvislosti s uplatňováním rasové a politické perzekuce na nacisty ovládaném území, s uplatňováním dalších různých opatření státní a veřejné správy i v době těsně poválečné nebo s dramatickými osudy lidí, jejichž životy válečné události poznamenaly. Stejně tak byla a stále je téma 2. světové války přítomné v muzejních sbírkách, v muzejních výstavách a v expozicích. Muzea se musela a stále musí ve své práci vyrovnávat s ideologickou nebo politickou instrumentalizací tohoto významného historického tématu.

více informací

Mezinárodní den seniorů

1. 10. čtvrtek od 9.00 do 17.00 hod.

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravilo muzeum program přednášek a vystoupení. Vstupné do muzea je pro seniory zdarma, káva a moučník za 10 Kč.
Konat se budou přednášky o Českém středohoří (Jiří Svoboda) a o zdravém stárnutí (Nina Baláčková).
Zájemce o komentovanou prohlídku nově otevřené výstavy „Tenkrát na severozápadě“ provede její kurátor Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

více informací

Amoniti do sbírek

Po dvou týdnech od nálezu obřích amonitů v řece Ohři se muzejníci vypravili zkameněliny vydobýt. Vybavili se rybářskými holinami, těžkými pajzry a dalším ručním nářadím. Záchranná akce trvala přes čtyři hodiny. Jeden z vydolovaných amonitů měřil více než 80 cm, druhý byl jen o deset cm menší.  Vzhledem ke křehkosti opuky a rozpukanému říčnímu dnu se zkameněliny bohužel nepodařilo vyjmout celistvé, ale v několika částech; ze třetího získalo muzeum jen středovou část.

více informací

Exponát měsíce září

Hořcovité na Ústecku - minulost a současnost, ve vztahu k herbářovým položkám Muzea města Ústí nad Labem.

Čeleď Gentianaceae (hořcovité) je jednou z nejatraktivnějších rostlinných čeledí a je po staletí vyhledávaným cílem botaniků. Tato čeleď je v současné době v případě některých druhů na radikálním  ústupu, který je spojen především se změnami hospodaření.

více informací

Amonit

Podmořskou archeologii včera s nadsázkou připomínala snaha ústeckých muzejníků najít na dně řeky Ohře obří prehistorické amonity. Ty letos odhalilo extrémní sucho, avšak před příjezdem muzejníků se hladina mírně zvedla a unikátní objevy opět schoval říční tok.„Žiju v Křesíně přes šedesát let a myslela jsem si, že řeku znám dokonale. Co jsem ale letos na dne objevila mě zaskočilo, proto jsem k nám pozvala muzejníky,“ uvedla nálezkyně Jaroslava Vogelová. Pracovníci muzea a jejich křešínští průvodci si museli vyhrnout nohavice a brodit se ve studené vodě. První dvě obří zkameněné ulity vyhynulých hlavonožců rozpoznali na dně poměrně rychle. Šlo o exempláře s průměrem zhruba 60 cm. Prozradilo je charakteristické spirálové zatočení. „Mohou být staré asi 90 miliónů let. Dno řeky tady tvoří druhohorní opuka, ve které se nacházejí často zkameněliny,“ komentovala objev geoložka ústeckého muzea Zuzana Vařilová.

více informací

Milenci na komentované prohlídce

Sobotní komentovaná prohlídka výstavy „Fotograf Adolf Čejchan“ přilákala více než tři desítky návštěvníků. Byli mezi nimi i manželé Mádlovi, kteří před čtyřiapadesáti lety, ještě před svatbou, stáli modelem jedné z nejslavnějších sérií Čejchanových fotografií s názvem „Je to tak krásné, že žijeme“ na motivy básní Romaina Rollanda. Pan Mádl vzpomínal: „Tenkrát jsme spolu pracovali v Setuze. Zeptal se nás, jestli bychom mu nezapózovali. Dohodnul s námi trasu, po které máme jít, a my vyrazili. Na Mírovém náměstí, kde vznikla tato fotografie, jsme o něm vůbec nevěděli. Pak samozřejmě v letním kině nebo u kostela to už byly strojené připravené fotky. O rok později jsme měli svatbu a knihu fotografií jsme dostali jako svatební dar. Dodnes ji máme doma pečlivě schovanou.”

více informací

Shůry (From Above)

V dnešní době, kdy lidé, jak se zdá, stále ještě nepochopili, že válka není racionální způsob řešení neshod, jsem hrdý na to, že mohu předvést projekt Shůry a sdělit této generaci, že válka přináší pouze utrpení. Mé zážitky s tzv. hibakuša (těmi, kdo přežili svržení atomové bomby) a lidmi, kteří přežili letecké bombardování zápalnými pumami v japonských a evropských městech, jsou pro mne hlubokým poučením. Kdykoli se setkám s někým, kdo přežil válku, uvědomuji si, jak obrovské štěstí mám, že jsem válku sám nezažil. Dnes jsem si vědom toho, jak je život křehký. Každý, koho jsem fotil, byl velmi vstřícný a inspirující. Tito lidé projevili neuvěřitelnou odvahu, když hovořili o zážitcích, které jejich životy změnily navždy. Považuji za velké štěstí, že jsem s nimi mohl strávit čas.

více informací

PRÁZDNINOVÝ VÝLET ZA PRAOTCEM ČECHEM NA ŘÍP

Nenechte si ujít letošní terénní exkurzi s našimi muzejníky, která se koná ve středu 26. 8. 2015!

Stále jsou VOLNÁ MÍSTA! Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji v pokladně muzea. Cena 70 Kč zahrnuje vstupné do muzea (komentovanou prohlídku výstavy „Staré pověsti české“ ) a samotný výlet na Říp, včetně průvodců a dopravy.

více informací

Schichtův let - 101 let - PRODLOUŽENO!

Dvě pro Muzeum města Ústí nad Labem senzační akvizice přiměly ústecké muzejníky na poslední chvíli prodloužit výstavu "Schichtův let - 101 let" o největším leteckém závodě v dějinách Rakousko-Uherska, a to do 16. srpna. Minulý týden objevili neznámou fotografii nouzového přistání jednoho ze závodníků a o pár dní později získali bronzovou plaketu pro účastníky Schichtova letu. Oba přírůstky díky prodloužení výstavy stačí ještě představit návštěvníkům. 
Naprosto nečekaným objevem bylo získání fotografie z 16. dubna 1914, kdy se tři dny před startem odehrál první dramatický okamžik závodu. Tehdy musel nouzově přistát v polích u obce Království na Šluknovsku pilot Franz Reiterer, jeden ze dvanácti odvážných mužů monarchie, kteří se do nebezpečného závodu přihlásili. "Říkal jsem si, že musela vzniknou fotografie, vždyť to bylo poprvé, kdy v těchto koutech bylo možné vidět letadlo, létající stroj budil obrovský zájem a navíc tam zůstal stát celý den. Ale po pátrání v loňském roce jsem se už smířil s tím, že taková fotka prostě zmizela v propadlišti dějin," komentoval objev kurátor výstavy historik Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Exponát měsíce srpna

Obraz „Sperlingstein“ získalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2014 nákupem od soukromého sběratele. Obraz je malován olejovými barvami na malířský karton s tlačeným rastrem. Zobrazuje široký pohled do údolí Labe, který August Otto s oblibou zachycoval na svých fotografiích. Kontrast hloubky pohledu do kaňonu Labe tvoří dramatická skaliska hory Vrabinec, na nichž stával hrad Sperlingstein. Obraz byl po zakoupení do sbírek muzea restaurován. Ve sbírkách muzea se nachází větší množství fotografií, které August Otto pořizoval od roku 1893. Mezi nimi je i fotografie, pořízená nedaleko od místa, ze kterého je Sperlingstein zachycen na získaném obraze. Další fotografie ukazují krajinářské cítění Augusta Otty jako fotografa, který si umí počkat na správnou roční dobu a počasí, aby na jeho fotografiích byla krajina zachycena v celé hloubce a atmosféře okamžiku, který fotograf pro svůj snímek zvolil.

více informací

Skrýš vydala po 70 letech poklady

K unikátnímu odkrytí skrýše z roku 1945 došlo v úterý 28. července v Libouchci na Ústecku. Místní rodák Rudi Schlattner informoval obecní úřad, že v budově mateřské školy jsou pod střechou ukryty předměty, které zde jeho rodina zanechala po skončení války. Za účasti liboucheckého starosty, ředitelky mateřské školy, archeologa z Archeologického ústavu Akademie věd a dvou zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem byly předměty vyzvednuty a odvezeny do ústeckého muzea. O jejich dalším osudu se bude jednat v příštích dnech.

více informací

Exponát měsíce července

PŘÍSPĚVEK K VÝVOJI IMAGINÁRNÍCH  PODOB  M. JANA HUSA - ukazuje proměny a různé využití jednoho způsobu zobrazování
této osobnosti. Jeho rozšíření souvisí s tzv. Krušnohorskou pamětní medailí, kterou známe i pod názvem „Husův tolar“. Tyto stříbrné medaile velikosti tolaru s portrétem Jana Husa na líci a výjevem jeho upálení na rubu se razily v Jáchymově již před rokem 1530 a  jsou považovány za první pamětní medaile s imaginárním vyobrazením historické osobnosti v Čechách.

více informací

JAN HUS A MARTIN LUTHER IV.

Čtvrtá přednáška cyklu proběhne ve středu 24. 6. 2015 v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 (přízemí)

Přednášející: PhDr. Jan Hábl, Ph. D.

Téma: „Mistr Jan Hus – kacíř nebo hrdina?“


Přednášku bude doprovázet výstava fotografií studentky Fakulty umění a designu UJEP Kristýny Daňkové a hudební vystoupení pěveckého sboru Církve bratrské.

Exponát měsíce června

Stadice hrají významnou roli v českých legendách. Snad každý školák zná pověst o Přemyslu oráči, zakladateli českého panovnického rodu. Dobu mezi příchodem prvních Přemyslovců a současností relativně dobře mapují historické záznamy. Co se však po stadických polích prohánělo před Přemyslem a jeho voly? Na tuto otázku vám odpoví Exponát měsíce června, vybraný z našich geologických sbírek...

více informací

Závěrečná výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Evy Randové v Ústí nad Labem

V úterý 2. června 2015 v 17 hodin se slavnostní vernisáží otevře výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Evy Randové Ústí nad Labem, v Muzeu města Ústí nad Labem. Úvodní slovo pronese ředitel školy, Bc. Marek Korbélyi. V hudebním programu zazní píseň z muzikálu Vlasy, v podání žákyň pěveckého oddělení, Dále „Samotářka“ z muzikálu Bídníci a píseň „Bound To You“ od Christiny Aguilery, kterou zazpívá sólistka Pavla Vocásková, pod vedením L‘ubici Braunové. Dalším doprovodným programem je živý obraz, inspirovaný dílem Paula Cézanna „Hráči karet“. Ztvární ho žáci Literárně-dramatického oddělení.

více informací

Přemysl obětoval ve Stadicích pivo Oráč

Oběť pohanským bohům přinesl legendární Přemysl Oráč na svém tzv. Královském poli ve Stadicích, aby zajistil zdárný průběh zrání nového jubilejního piva ústeckého minipivovaru Na Rychtě a Muzea města Ústí nad Labem. Obřad se odehrál přesně v den a hodinu, kdy roku 722 dle letopisce Hájka na toto místo dorazilo z Vyšehradu poselstvo kněžny Libuše pro nového knížete. Akce avizovala výpravnou výstavu Staré pověsti české, která se veřejnosti otevře 29. května. Jubilejní pivo ponese jméno Oráč a jeho specifikem bude lískovooříšková příchuť. Upomene tak na dodnes živou stopu povolání stadického sedláka Přemysla na knížecí stolec, při kterém zabodl lískový proutek na pohánění tažných volů známý jako otku. Z něho pak vyrostl strom, jehož odnože plodí lískové oříšky ve Stadicích dodnes.

více informací

Uchem jehly lokálního prostoru


Přednáška ústeckého architekta Pavla Pláničky, který na několika příkladech představí současné individuální stavění.
19. 5. 2015 od 17.00 hod. v Muzeu města Ústí nad LabemArchitekt Pavel Plánička se narodil v roce 1973 ve Varnsdorfu. Studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze (obor pozemní stavby) a poté na Fakultě architektury ČVUT. Absolvoval praxi v kancelářích WA 3 a Bearth – Deplazes ve Švýcarsku. V letech 1998 až 2006 pracoval v architektonické kanceláři Jana Jehlíka. V roce 2006 založil spolu s Matějem Páralem a Brunem Panenkou studio 3+1 architekti.

více informací

Exponát měsíce května

Historické fotografie muzejní budovy:

První část této budovy byla postavena v roce 1876 jako obecná škola, druhé podlaží budovy se již tenkrát používalo jako reprezentativní prostory města a v letních měsících se zde pořádaly hospodářské a umělecké výstavy. V ústeckém měřítku šlo o historicky zvlášť významný projekt. Tomu odpovídala i výzdoba zahrnující bohatou výmalbu stěn a stropů alegorickými motivy doplněnou zlacením z plátkového zlata v dnešním Císařském sále. Monumentální školní budova postavená v neorenesančním stylu představovala ve své době nejreprezentativnější stavbu v širokém okolí. Nelze na ní vyloučit vliv významného architekta Ignáce Ullmanna. Budova je dvoupatrová, s částečně zahloubeným suterénem.

více informací

JAN HUS A MARTIN LUTHER II. DÍL

Druhá přednáška z cyklu proběhne ve středu 22. 4. 2015 v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 (přízemí).

Přednášející: Bc. Martina Vodáková

Téma: „Není Ústí jako Ústí“ aneb Každodenní život ústeckých měšťanů na Lužnici a Labi v době husitských nepokojů.

Přednáška se zaměří na vylíčení běžného života lidí v 15. století, který se odehrával na pozadí významných historických událostí.

Praha - rezidence Ferdinanda I. Habsburského v letech 1526-1564

Ve dnech 26.– 28.3. 2015 se v prostorách Archivu hlavního města Prahy v Clam-Gallasově paláci na Starém městě konala mezinárodní konference „Praha – rezidence Ferdinanda I. Habsburského  v letech 1526-1564“, kterou spolu s hostitelskou institucí pořádal Ústav českých dějin FFUK v Praze, Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen (Österreichische Akademie der Wissenschaften) a Ústav dějin umění AV ČR v Praze.

více informací

Exponát měsíce dubna

Vybavení domácností ústeckých měšťanů ve 14. a 15. století v archeologických sbírkách muzea

Doklady vybavení středověké měšťanské domácnosti ve sbírkách muzea nejlépe reprezentují keramické nálezy. Keramický materiál odolává zubu času a ve vhodném prostředí (odpadní jímky, studny) se může zachovat bez výrazného poškození až dodnes. Pozornost přitahují na prvním místě kachle, které jako součást kamen vyhřívaly od 15. století domovy měšťanů také v Ústí nad Labem. Díky nim mohly vzniknout reprezentativní obytné světnice bez kouře a otevřený oheň se přesunul do černé kuchyně. V důsledku vývoje obytných prostor ve středověku byly kladeny větší nároky na pohodlí.

více informací

Konec poslední ústecké loděnice

Čerstvě zachráněné památky na stavbu lodí na Ústecku vystavuje Muzeum města Ústí nad Labem jako exponát měsíce března. Na přelomu února a března 2015 se totiž definitivně uzavřela několikasetletá historie stavby říčních člunů na Ústecku. Zařízení loděnice ve Valtířově (část města Ústí nad Labem) rozebrala těžká technika do kovošrotu. Zaniklo tak poslední místo, kde ještě před třemi lety rostla od šroubku mohutná ocelová plavidla. Další ústecké loděnice v Olšinkách pro změnu podlehly spontánní devastaci v uplynulých dvou letech. Dobová dochovaná dokumentace dokládá, že to byl fascinující okamžik, když dokončená loď poprvé s velkým šplouchnutím sklouzla z loděnice do řeky. Přestože se v Ústí stavěly v průměru čtyři plavidla ročně, pokaždé to znamenalo společenskou událost, u níž nechybělo šampaňské a fotoreportéři. Dynamické fotografie lodí se stříkající vodou zůstanou nyní tím jediným, co bude tradici ústeckého loďařství připomínat. Mostové jeřáby, řezačky ocelových plátů, obří matrice pro stavbu lodních trupů či železné skluzy do řeky, to všechno se v posledních dnech změnilo v kusy šroty a teď míří do tavících pecí oceláren.

více informací

Cyklus přednášek

Tištěná kronika Ulricha z Riechentalu o Kostnickém koncilu
Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech: 1415 - 2015


Šestisté výročí smrti Jana Husa a pětisté výročí vydání papežské buly o prodeji odpustků, která přispěla k vystoupení Martina Luthera, je příležitostí k zamyšlení nad různými aspekty české a německé reformace v evropských  i regionálních souvislostech.
Muzeum města Ústí nad Labem připomene tyto osobnosti a jejich duchovní dědictví prostřednictvím celoročního cyklu přednášek pracovníků muzea i odborníků z jiných vědecko-výzkumných, kulturních a společenských institucí. Přednášky přinesou široké a inspirativní spektrum pohledů.

více informací

Muzeum vystavuje dary z období „normalizace“

Exponátem měsíce února v ústeckém muzeu jsou nové přírůstky do sbírky předmětů ze 70. a 80. let. Jedná se především o dary, které muzeu poskytli občané po zahájení výstavy Jak se žilo za Husáka, jež se věnuje každodennímu životu v období tzv. normalizace. Do výstavky Exponát měsíce února byly dále zařazeny předměty, které muzejníci v nedávné době získali „sběrem v terénu“. Mezi vystavenými předměty zaujmou například dva podomácku vyrobené joysticky z 80. let, dekorační talíř k 20. výročí Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti z roku 1972, gramofonová deska na PVC folii, sovětský časopis Veselye kartinki nebo diplom za hod gumovým granátem. Exponát měsíce února, umístěný ve vitríně na chodbě u muzejní knihovny, bude k vidění do 1. března.

více informací

Legendární uhelné rypadlo K300 - nově ve výstavě!

Model byl postaven v Merkurklubu za vedení pana Martina Moravce a tento měsíc byl dětmi ze ZŠ (členy nového Merkurklubu) opraven a provozuschopněn.
Velký zájem projevily o převoz modelu i plzeňská media, tisk a rozhlas.  Originál uhelného rypadla K300 byl v roce 1962 vyroben v plzeňské škodovce a ve své době měl světové parametry, které vysoce překračovaly obdobná uhelná dobývací zařízení ve světě fungující.

více informací

Vyřezávaná polychromovaná loďka barokních saní

V roce 1930 se do sbírek muzea podařilo získat vyřezávanou polychromovanou loďku saní, ke které se vázala informace, že pocházela z majetku purkmistra (rychtáře) města Ústí nad Labem Adalberta Wenzela Thama. Ten se narodil 28. 4. 1728 v Ústí nad Labem. Do úřadu starosty byl zvolen 31. 1. 1792. Zemřel na Nový rok 1793 mezi 5. a 6. hodinou ranní na střevní koliku. Svůj úřad tedy zastával necelý jeden rok.

více informací

Část přídě Lodi Karla

Po opískování a barevném nástřiku se vrátila do muzea část přídě Lodi Karla. Někdejší atrakce střekovského nábřeží známá jako Loď Zlatopramen či Vrak zmizela v loňském roce, když se ji majitel rozhodl rozřezat a prodat do výkupny železa. Z historického plavidla, jehož osud byl úzce spjat s Ústím nad Labem, se podařilo muzejníkům doslova ze šrotu zachránit kotevní naviják a právě část přídě.

více informací

Albatros Oeffag D III 153.119.

V souvislosti s připomínkovými akcemi ke stému výročí vypuknutí první světové války vydává Muzeum města Ústí nad Labem plastikovou stavebnici modelu letadla Albatros Oeffag D III 153.119. S uvedeným letadlem v únoru a březnu 1918 létal na italské frontě ústecký rodák Ernst Strohschneider. Erst Strohschneider byl velitelem letky Flik 61J, která operovala z letiště Motta di Livenza. Jeho rodný dům stál v Ústí nad Labem, Teplické ul. 1090/37, dnes přibližně místo, kde stojí budova ČSSZ.

více informací

Káně bělochvostá

(Buteo rufinus) – vzácný host v České republice

Káně bělochvostá je největším druhem káně v Evropě – dosahuje rozpětí křídel až 160 cm a hmotnosti až 1500 g. Svými rozměry tak přesahuje i nejmenší evropský druh orla – orla nejmenšího (Aquila pennata). I přes svoji velikost ale není káně bělochvostá velkým lovcem, neboť se živí převážně drobnými hlodavci, plazy a hmyzem. Káně bělochvostá hnízdí v suchých oblastech Blízkého východu, severní Afriky a jihovýchodní Evropy. Do střední Evropy zaletuje jen vzácně, i když v posledních letech stále častěji.

více informací

Zdeněk Prášek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, s lítostí Vám musím oznámit, že tuto sobotu 18.října 2014 zemřel emeritní fotograf Muzea města Ústí nad Labem Zdeněk Prášek.

Zdeněk Prášek se narodil 24.7.1938 v Čáslavi, do Ústí nad Labem přišel v roce 1951. Původním vzděláním a povoláním byl chemik, od poloviny sedmdesátých let až do roku 2008 pracoval v ústeckém muzeu jako fotograf. Vybudoval muzejní fotolaboratoř, spolu s tehdejší kolegyní R.Lencovou položil základy dnešní takřka stotisícové sbírky fotografií a negativů. V rámci práce pro ústecké muzeum nejen zpracoval řadu historických fondů, ale sám se významně podílel na dokumentaci soudobých událostí ve městě Ústí nad Labem a na Ústecku, jeho práce vždy tvořila jeden ze základů muzejních výstav, expozic a publikací. Sám byl aktivně činný také jako umělecký fotograf. V roce 1978 vystudoval tehdejší Institut výtvarné fotografie v Brně, ale jeho první výstava se v Ústí nad Labem uskutečnila již v roce 1974. Byl členem a předsedou ústecké fotografické skupiny FINAL. Pro svá díla získal řadu ocenění na fotografických přehlídkách u nás i v zahraničí.

Čest jeho památce.

Tesařík alpský

Druh: Rosalia alpina (Linnaeus, 1767)
Velikost: 15 – 38 mm
Zbarvení: šedé až modré, na krovkách jsou typické černé, bledě obroubené skvrny. Proměnlivost kresby krovek byla příčinou popisu více než 100 aberací (barevných odchylek).

Vývoj: 
   Vývojový cyklus trvá zpravidla 3 roky a přítomnost druhu mimo dobu výskytu imag prozradí oválné výletové otvory na živné dřevině. Samice kladou vajíčka poměrně hluboko do puklin suchého tvrdého dřeva, ale skládka čerstvě poraženého bukového dřeva je pro ně neodolatelná. Z vajíček se vyvinou larvy válcovitého tvaru s malou příčnou hlavou. Vyvíjí se v odumírajícím dřevě a kuklí pod povrchem kmene. Imago se prohryzává na povrch kmene výletovým otvorem. Brouci žijí jen několik dnů, ale na lokalitách s živnou dřevinou se s nimi můžeme setkat od konce června do začátku srpna.

více informací

Sto let starý mandl

Sto let starý mandl ještě před pár týdny sloužil ženám v Roudníkách na Ústecku jako všednodenní pomocník. Nejspíš jako vůbec poslední svého druhu v Čechách. Teď přes tři tuny vážící stroj demontovali a odvezli muzejníci. Bude z něho exponát ve skanzenu v Zubrnicích.
Na dveřích malého bílého domku kousek od návsi visí cedule s nápisem „Provoz ukončen 28. února 2014“. To je datum, kdy se místní museli nadobro rozloučit se službou své mandlovny. Ještě v letošním lednu si sem dle knihy návštěv přišlo vymandlovat prádlo 12 klientů. „Na dveřích byla plechová schránka, uvnitř klíč. Tam každý vhodil 20 korun za použití mandlu. Pak zase musel vše uklidit a zamknout,“ popsal pravidla mandlovny František Hejský. Objekt koupil v roce 2003 od obce. Součástí stavby byl i plně funkční historický stroj. Nový majitel dostal podmínku dalších pět let mandl provozovat. Vydržel to let 11. Teď chce uvnitř mandlovny parkovat auto. Ale co s mandlem, který zabíral takřka polovinu plochy?

více informací

Celé Česko čte dětem

Muzeum města Ústí nad Labem se řadí mezi několik málo institucí, které se zapojily do kampaně Celé Česko čte dětem, propagující pravidelné předčítání dětem. Každý měsíc pořádá oddělení muzejní pedagogiky akci s názvem Muzeum čte dětem. Toto „velké čtení“ probíhá v prostorách muzea a je určeno všem zvídavým dětem a jejich rodičům. Každý měsíc se předčítají známé i méně známé pohádky od českých autorů, z nichž některé je možné nalézt i mezi tzv. Zlatými tituly projektu Celé Česko čte dětem. Předčítajícími jsou známé osobnosti Ústí nad Labem. Spolu s dětmi si mohou pohádky poslechnout i rodiče, sourozenci, prarodiče i další příznivci pravidelného čtení. Pro děti je připraveno klidné zázemí, koberec, židličky či polštářky. Děti si mohou přinést své oblíbené hračky.

více informací

„Pavilon A“

Těsně před demolicí prohlédli a zdokumentovali pracovníci Muzea města Ústí nad Labem vzácnou budovu ústecké nemocnice. Do začátku září by měl historický objekt z ústeckého panoramatu definitivně zmizet.
„Pavilon A“ někdejší Masarykovy nemocnice, lidově zvaný porodnice, představuje výjimečnou ukázku monumentální meziválečné architektury 20. století. Jeho návrh z dílny ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda pochází z roku 1926 a svým pojetím patří k prvním stavbám tohoto druhu v prvorepublikovém Československu. Šlo o tzv. mrakodrapové řešení nemocnice dle amerických vzorů, vyžádané omezenou stavební parcelou.

více informací

Aktuality

29.01.2016

13. 2. / SO / 10.00 - 16.00 h BITVA 1126
Doprovodný program k 890letému výročí bitvy u Chlumce. Ukázky raně středověkých řemesel a zábavné aktivity pro děti. Od 11.00 a od 15.00 hodin proběhne přednáška Bc. Martiny Vodákové k této tematice. Vstupné 50/30 Kč

29.01.2016

18. 2. / ČT / 17.00 h MINERÁLY MOSTECKÉ PÁNVE
Vernisáž výstavy představující minerály severočeské hnědouhelné pánve prostřednictvím mikrofotografií Petra Fuchse, doplněné o exponáty z muzejních i soukromých sbírek. Vstup volný

11.02.2016

24. 2. / ST / 17.00 h STOPY LIDÍ A PAMÁTKY V KRAJINĚ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Přednáška Mgr. Natalie Belisové o lesních řemeslech, stopách po lidské činnosti i drobných památkách v pískovcové krajině, které doplňují nezaměnitelný ráz zdejší krajiny. Vstup volný

09.02.2016

25. 2. / ČT / 16.00 h MUZEUM ČTE DĚTEM
Četba pohádek pro děti s návaznými aktivitami na pohádkové příběhy. Čte Martina Pospíšilová. Vstupné: děti zdarma, dospělí 20 Kč

11.02.2016

25. 2. / ČT / 17.00 h VEČER PLNÝ KÁVY A ČOKOLÁDY
Přednáška s degustací kávy DOUBLESHOT a čokolády BON-BON. Uvidíme také, jak je možné si připravit kávu doma. Vstupné: 290 Kč v předprodeji v BON-BON, Pařížská 9

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.