česky  |  deutsch  |  english
   hledat

PF 2017

Ústecké muzeum už není „cizí dům“

Záhadu autorství Císařského sálu i celé budovy ústeckého muzea odhalí nová výstava „Cizí dům?“ o architektuře českých Němců v letech 1848 – 1891, která se ve dnech 20.1.-16.4.2017 koná v Muzeu města Ústí nad Labem. Při její přípravě historici konečně objevili ztracené jméno architekta, který muzejní budovu navrhl. Muzeum se tak stane nejen dějištěm výstavy, ale zároveň i  jejím obřím exponátem. Vernisáž se koná ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 17.00. Návrh ústecké muzejní budovy pochází z roku 1875, šlo o školu rozšířenou o honosný sál pro zasedání městské reprezentace. Když roku 1901 navštívil Ústí nad Labem císař František Josef I., nebyl nikde v Ústí nad Labem reprezentativnější prostor, kde by mohl udělovat audience.

více informací

ZIMNÍ VYCHÁZKA ZA PTÁKY DO MOKŘADŮ

Dovolujeme si Vás pozvat na zimní vycházku za ptáky a mokřady. Vycházky jsou organizovány Českou společností ornitologickou v rámci oslav Světového dne mokřadů. Vycházka se bude konat dne 28. 1. 2017 a podívali bychom se, jak to žije na jezeře Milada. Sraz bude v 8:00 na parkovišti na okraji jezera Milada za Trmicemi - 50.6470958N, 13.9734036E. Terén je nenáročný, z většiny půjdeme po zpevněných cestách, ale počasí na Miladě může být zrádné, proto doporučujeme teplé oblečení.

více informací

Exponát měsíce ledna

Adolf Kirschner, muzejník a archeolog
*17. 5. 1849 Jičín, † 3. března 1918 Ústí nad Labem

První profesionální vedoucí a kustod ústeckého muzea se narodil v roce 1849 v Jičíně. Po vojenské a úřednické dráze se stal v roce 1881 kustodem Spolku pro dějiny Němců v Čechách. V této funkci získal zkušenosti s historickou prací a publicistikou. Z Prahy přišel do Ústí nad Labem, kde ho v roce 1894 zaměstnalo ústecké muzeum a Kirschner se tak stal jeho prvním profesionálním muzejníkem. Věnoval se sbírkotvorné činnosti, založil archeologické oddělení a  publikoval přes tři sta článků především popularizačního charakteru.

více informací

Ernst Gustav Doerell

Fotografie byla v úplných plenkách, když ústecký malíř Ernst Gustav Doerell (*1832 Freiberg v Sasku - +1877 Ústí nad Labem) na svá plátna zachytil v druhé polovině 19. století ve stovkách obrazů dramatickou proměnu romantické krajiny Ústeckého kraje v bohatý průmyslový region. Mimořádné svědectví o díle tohoto umělce zprostředkovává právě vydaná kniha „Ernst Gustav Doerell“, která vznikla jako součást aktuální výstavy mistrových děl v Muzeu města Ústí nad Labem. Za svůj krátký život (1832-1877) stihl namalovat Doerell mezi 300 až 400 obrazy. Mnohé se staly v následných letech ikonickými obrazy minulosti pro obyvatel e Ústecka, Teplicka, Litoměřicka, Děčínska, Mostecka, Chomutovska a dalších regionů. Pro výstavu se jich podařilo shromáždit zhruba 180, což je většina známých dochovaných děl. Největší část vlastní ústecké muzeum, zápůjčku poskytla další muzea, veřejné instituce i řada soukromých sběratelů. Expozice tak představuje největší přehlídku Doerellových obrazů, která je od jeho první výstavy v roce 1887 vůbec k vidění.

více informací

VÁNOČNÍ HRA pěveckého spolku BEL CANTO

Císařský sál, úterý 20. 12. v 17.00, vstupné 30,- Kč

Vánoční hry, jejichž často anonymní autoři zachytili část nebo celek příběhu, který o Ježíšově narození sepsali evangelisté, se hrály odedávna nejen v kostelích, ale i v domácnostech, školách, hospodách či divadlech. Jejich původ je prastarý. V českých zemích byly tyto hry tradičním projevem lidového divadelnictví. Příběh o narození Ježíše, který patří k našim kulturním kořenům, pojala každá doba svým osobitým způsobem. Pěvecký spolek BEL CANTO hrál v minulých letech VÁNOČNÍ HRU každoročně na mnoha místech ústeckého regionu, do nichž se sjížděly zástupy neuvěřitelně věrných návštěvníků, od dětí po ty, jejichž vzpomínky sahají velmi hluboko do minulosti. Nyní máme pohodlnou možnost navštívit tuto hru se zpěvy přímo v centru města Ústí nnad Labem.

více informací

Přednáškový cyklus CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ

VIII. přednáška cyklu: 15. 12. 2016 v 17.00 v Císařském sále.

Přednášející:
Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FFUK v Praze)

Téma:
Koruna Království českého v představách Karla IV.

Anotace:
Závěrečnou přednášku cyklu pronese prof. Lenka Bobková, která naše cesty do doby Lucemburků otvírala úvodním výkladem o nástupu Jana Lucemburského na český trůn. Nyní nám představí, co se skrývá za názvem státního útvaru CORONA REGNI BOHEMIAE a seznámí nás s genezí, vývojem a důsledky Karlovy koncepce českého státu.

více informací

Velemloci od Bíliny - třetihorní fosílie ze sbírek ústeckého muzea

Velemloky rodu Andrias lze nalézt v současnosti v Číně a v Japonsku. Mají zachovánu řadu primitivních znaků, typických pro jejich vyhynulé předchůdce, a do dnešní doby se příliš nezměnili. Jsou proto nazýváni „živoucí fosilie“. Odborníky bylo zjištěno, že tato zvířata obývala v období terciéru (od miocénu do oligocénu, tedy přibližně před 25 miliony let) i evropský kontinent. Zkamenělina třetihorního velemloka hrála významnou roli zejména v počátku vývoje paleontologie. První nález učinil Johann Jacob Scheuchzer, přírodovědec z Zurichu, který v roce 1725 v lomu u Öhningen u Bodamského jezera objevil asi metr dlouhou kostru neznámého tvora. Nesprávně ho však považoval za ostatky dítěte, které zahynulo při biblické potopě (tzv. Homo diluvii testis). Fosílie byla určena až o více než 80 let později G. Cuvierem na základě srovnávací anatomie, nazvána byla Andrias scheuchzeri. Postupně byly v lomu Öhningen nalezeny další tři desítky pozůstatků těchto tvorů. Během 19. a především 20. století se pak fosilní velemloci začali objevovat poměrně hojně na více než dvaceti různých lokalitách – hlavně v dnešním Německu, Rakousku a také na území Čech.

více informací

Protiletecký kryt z druhé světové války.

Stavaři při terénních úpravách v centru Ústí nad Labem odhalili protiletecký kryt z druhé světové války. Dobře zachovaná stavba sloužila ke schovávání obyvatel během náletů na konci války. Kryt se nachází poblíž chemického areálu Spolchemie. V období po druhé světové válce byl zasypán hlínou. Před zahrnutím stavby ale tehdy uzavřeli těžké želené dveře, takže se zemina nedostala dovnitř. Díky tomu je interiér ve velmi dobrém stavu, čistě vyvápněný a s dochovanými dřevěnými lavicemi. Dvanáct metrů dlouhá a dva a půl metru široká stavba je uvnitř úzká 1,6 metru, přesto se do ní mohly vejít desítky lidí. Je to typová stavba, složená z prefabrikovaných podkov, skruží skládaných za sebe.

více informací

CESTY DO MINULOSTI - DOBA LUCEMBURSKÁ

VII. přednáška cyklu: 24. 11. 2016 v 17.00 v Císařském sále.
 
Přednášející: Mgr. David Tomíček, Ph.D., UJEP a 1. lékařská fakulta UK Praha

Téma: Medicina doby Lucemburků.

Anotace:

S panovníky lucemburské dynastie je spojena tvorba celé řady významných lékařských osobností. Patří k nim např. Johann Hacke, Rembot Eberhadi de Castro, Havel ze Strahova či Zikmund Albík z Uničova. Jejich díla badatelům poskytují vhled do tehdejší medicíny, pěstované na univerzitách a praktikované též na dvorech vládnoucích elit. Přednáška jejich prostřednictvím představí vybrané aspekty scholastické medicíny, přičemž se dotkne i nejzávažnějšího zdravotního rizika lucemburského období, morové epidemie, jež sužovala Evropu od poloviny 14. století.

více informací

Největší exponát výstavy „Plavba na páře“ zvedá kotvy!

Nejspíš to bude na další desetiletí poslední možnost vidět v Ústí nad Labem nejstarší dochovaný místní parník.  Pod jménem Adler převážel od roku 1896 cestující přes řeku Labe mezi Střekovem a Ústím, než roku 1936 vyrostl most Edvarda Beneše. Před úplným sešrotováním jeho trup zachránil jeden český soukromý sběratel, který ho v červnu letošního roku zapůjčil ústeckému muzeu. Trup parníku Adler se teď vrací do svého současného domovského přístavu v Praze.

více informací

Doerellovské kalendáře na rok 2017 byly pro velký zájem dotištěny

V Muzeu města Ústí nad Labem se od 26. 8. 2016 koná vůbec největší výstava obrazů z díla malíře Ernsta Gustava Doerella od konce 19. století, na které je představeno více než 150 jeho maleb nebo akvarelů. Součástí výstavy jsou také obrazy jeho syna Ernsta Doerella a dalších autorů Doerellovských kopií. Ernst Gustav Doerell se narodil 22. srpna 1832 v saském Freibergu. Nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856 - 1858 studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Od roku 1859 žil v Ústí nad Labem, kde zemřel 18. 3. 1877.

více informací

Návštěva ze Sudetoněmeckého muzea v Ústí nad Labem

Tisková zpráva Muzea města Ústí nad Labem a Collegia Bohemica

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 navštívili ústecké muzeum zaměstnanci Sudetoněmeckého muzea, kteří připravují v bavorském Mnichově stálou expozici o dějinách sudetských Němců. Sešli se s ředitelem Muzea města Ústí nad Labem Václavem Houfkem a s Tomášem Okurkou, který je pověřen řízením Collegia Bohemica, jež připravuje expozici na totéž téma v Ústí nad Labem. Zástupci všech institucí se dohodli na prohloubení spolupráce, mj. v zápůjčkách sbírkových předmětů či na vzájemné propagaci.

více informací

ADVENTNÍ TRHY V MUZEU

3. prosince 2016 od 9:00 do 17:00 hod.

Adventní trhy budou prezentovat originální výrobky a vlastní tvorbu poctivých prodejců, mezi které bychom rádi zařadili také představitele značky „Regionální produkt“ (www.regionalni znacky.cz). V případě zájmu o účast na Adventních trzích v muzeu dne 3. prosince 2016 odešlete, prosím, správně vyplněnou a úplnou přihlášku na adresu: Kateřina Šímová, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na: simova@muzeumusti.cz (Kateřina Šímová). Přihlášky budou přijímány do 16. listopadu 2016 (včetně doručení poštou). O přijetí přihlášky budete informováni (uvádějte svoji e-mailovou adresu). Vaše účast na trzích bude vyřízena kladně nebo zamítnuta dle interních kritérií, toto konečné rozhodnutí Vám bude sděleno nejpozději do 18. listopadu 2016. V případě kladného vyřízení je prodejce povinen uhradit účastnický poplatek za prodejní místo, a to do 29. listopadu 2016, což je také nejzazší datum připsání poplatku na účet muzea.

více informací

Design Box - prodejní designový market

7. prosince 2016 od 11.00 do 19.00 hod.

Vánoční vydání Design Boxu - prodejního designového marketu s nezávislou módou, šperky a designovými doplňky, bude prezentovat vybrané exkluzivní tvůrce z celé republiky soustředěné na jednom místě. Market navazuje na dva předchozí úspěšné ročníky vánočního a jarního Design Boxu, které se v Ústí nad Labem uskutečnily. Letos proběhne v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Zboží, které nám zúčastnění designéři nabídnou není k dostání na běžném trhu. Nemusíte do Prahy na Designblok. Ústecký Design Box je jedinečnou příležitostí pořídit originální vánoční dárek v našem kraji. Design Box není jen o nákupech. Bohatý doprovodný program pobaví vás i vaše děti.

více informací

Přednáškový cyklus CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ

VI. přednáška cyklu: 20. 10. 2016 v 17.00 v Císařském sále.
 
Přednášející: Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D., Jihočeská univerzita České Budějovice

Téma: Lucemburkové a šlechta. Vztahy mezi panovníkem a šlechtou za Jana Lucemburského a Karla IV.

Anotace:
Historik a vysokoškolský pedagog Zdeněk Žalud se dlouhodobě a systematicky zabývá problematikou šlechty ve 14. století a tedy i  klíčovými otázkami, jež se týkají důležitých vztahů mezi panovníkem a  šlechtou. Zvláštní pozornost věnuje všednímu i svátečnímu životu na středověkých dvorech.

více informací

POČÍTAČOVÝ DÁVNOVĚK

24. 9. 2016 – 26. 2. 2017

Vraťme se teď o více než třicet let zpátky v čase. Začátek osmdesátých let dvacátého století, doba obrovského boomu domácích počítačů vrcholí. Doba, kdy se vedle nesmírně drahých, velkých a zčásti i jednoúčelových a pro obyčejného smrtelníka tak zcela nedostupných profesionálních počítačů začíná objevovat na světovém trhu vpravdě domácí, osobní počítač, počítač určený pro běžného uživatele, počítač určený především pro zábavu. Byla to jen malá krabička v podobě klávesnice, pod níž je však umístěn celý počítač. Ten se připojil k libovolnému domácímu televizoru a k magnetofonu, co byl doma k dispozici. Programy se ukládaly na klasickou magnetofonovou kazetu, nahrání jedné takové hry trvalo běžně až pět minut a když se nahrávka s chybovým hlášením "Tape loading error" nepovedla, muselo se znovu, od začátku. Ale kolik tento malý počítač přinesl radosti a zábavy, kolik probdělých nocí s ním člověk strávil při té dobrodružné cestě seznamování se s taji výpočetní techniky? Kdo z tehdejších elektrotechniků a nadšených obdivovatelů výpočetní techniky by alespoň trochu nezatoužil po tom stát se hrdým majitelem takového moderního kusu elektroniky, jako je osobní počítač?

více informací

V Lipové byla nalezena pamětní schránka z roku 1906

Překvapení čekalo na pokrývače při opravě střechy obytného a kulturního domu v Lipové na Ústecku. Ve špici věžičky nalezli kovovou schránku a v ní ukryté písemnosti a mince. Přivolaní historici z Muzea města Ústí nad Labem poté nález prozkoumali a zdokumentovali. Pamětní schránka byla do střechy ukryta při dokončení stavby v roce 1906. Obsahovala písemnosti vztahující se k činnosti Zemědělského spořitelního a záložního spolku v Lipové, který nechal honosnou budovu, sloužící původně jako spořitelna, postavit. Členové spolkového výboru ukryli do schránky jako informaci pro budoucí generace pozvánku na první řádné zasedání spolku z roku 1880, seznam zakládacích členů, pamětní spis k 25. výročí založení spolku, účetní uzávěrku za rok 1905 a ručně psanou stručnou historii spolku. K tomu přiložili několik dobových mincí.

více informací

Entomologická rarita na severu Čech

Dne 9. 9. 2016 nalezla paní Marie Klocová z Terezína na své zahradě v předměstí Litoměřic na keřích oleandru (Nerium oleander) celkem 7 housenek paleotropického lišaje oleandrového (Daphnis nerii Linnaeus, 1758). Na rozdíl od mnoha jiných, kteří nežádoucího škůdce svých rostlin zpravidla zašlápnou, zachovala se duchapřítomně. Od známého si vypůjčila knihu o motýlech, určila druh a vzápětí kontaktovala entomologa Městského muzea Ústí nad Labem Jiřího Spružinu, který housenky vyzvedl k dochování. Jedná se o naprostou entomologickou „bombu“, neboť nálezy imag i housenek tohoto motýla lze od roku 1964, od kdy probíhá mapování tažných motýlů v České republice, spočítat na prstech jedné ruky. Pro ilustraci: dle informačního portálu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo u nás nalezeno (stav k 22. 9. 2016): v roce 1967- 1 motýl, v roce 1977- 1 motýl a 1 housenka, v roce 2005 – 1 housenka, v roce 2014 – 1 motýl.

více informací

Nové nálezy z řeky Labe

Extrémně vyschlé koryto Labe ústeckým muzejníkům odhalilo stopy dávné historie regionu. Při jeho nedávné prohlídce objevili třeba mlýnský kámen nebo lidskou kost. Zvládli to na poslední chvíli, následné deště opět zvedly hladinu řeky do standardní výše. „Šli jsme se podívat na zvláštní kruhový kámen, jehož fotografii nám do muzea poslal Ústečan David Daduč, který ho objevil uprostřed koryta mezi železničním a Benešovým mostem. Na místě jsme zjistili, že jde o polotovar mlýnského kamene,“ popsal jeden z objevů archeolog Muzea města Ústí nad Labem Luboš Rypka. Kámen archeologové vyzvedli a podrobí ho zkoumání.  „Do Labe se mohly dostat polotovary při transportu zboží, ale nepovedené kusy se používaly i jako závaží říčních lodí či vhodný kámen do základů mostů,“ doplnil archeolog.

více informací

Parník Švehla odplul z Ústí do Paříže

Um ústeckých stavitelů lodí tento týden reprezentuje české památky v Paříži na výstavě v sídle ředitelství světové organizace pro ochranu kulturního dědictví  UNESCO. Z výstavy Muzea města Ústí nad Labem „Plavba na páře“ dočasně zamířil do Francie model největšího českého salónního parníku „Antonín Švehla“. Ten byl v Ústí nad Labem postaven v roce 1938 v Ústecké loděnici, a v roce 2013 se pod současným jménem Vyšehrad stal státem chráněnou kulturní památkou. Karlštejn, vila Tugendhat, kubistický dům U Černé Matky Boží, to jsou nejvýznamnější kulturní poklady, které společně s ústeckým parníkem a desítkami dalších vybrala České republika na prestižní přehlídku „Památky mé země“. „Asi dvacet památek jsme mohli představit prostřednictvím skvostných modelů a parník Vyšehrad je jednou z nich. Zbylé přibližují fotografie a videa a výstavu ještě obohacují obrázky žáků českých škol s tématem památek,“ komentoval formu výstavy ředitel pořádající agentury Festival Architecture Week Prague Petr Ivanov. Výstavní síň na ředitelství UNESCO dostávají jednotlivé země k dispozici na vlastní prezentaci po dobu jednoho týdne. Týden českých památek končí 9. září. Pak se model opět vrátí do Ústí nad Labem.

více informací

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)

nepůvodní šelma našich luhů a hájů

Psík mývalovitý, dříve zvaný také mývalovec kuní – středně velká psovitá šelma má velmi roztomilý kukuč. Bohužel v přírodě Vám nedá moc šancí se jím potěšit, neboť má převážně noční aktivitu. I přes roztomilý vzhled však nedělá radost ochráncům přírody ani myslivcům. Je to totiž pro naši přírodu nepůvodní druh, jehož cesta k nám byla dosti složitá. Původně pochází z východní Asie (Čína, Japonsko, východní Rusko), ale v letech 1929-55 byly vypuštěny tisíce jedinců do evropské části Ruska. Odtud se pak relativně rychle rozšířil do Finska a Polska a pak dále do velké části Evropy, včetně ČR. Na našem území se vyskytuje prakticky plošně, od nížin až po horské oblasti.

více informací

Objeveny neznámé ústecké pohádky

Pohádkový pohled do dějin Ústecka skýtá nejnovější přírůstek knihovny Muzea města Ústí nad Labem. Ústecké muzeum získalo darem dosud neznámé vydání pohádek z první poloviny dvacátých let 20. století od místní autorky Elly Wolfrumové, příslušnice význačného průmyslnického rodu. Plánuje pohádky přeložit a znovu vydat, aby mohly bavit i současnou generací dětí v Ústí nad Labem. Dnes dárce podepsal darovací smlouvu a předal vzácný exemplář do muzejní knihovny. „Původně jsem si knížku koupil pro sebe. Renovuji zchátralý zámeček ústeckého bankéře Ludwiga Wolfruma ve Skrytíně a zajímám se o všechny věci, které s touto význačnou postavou souvisí. Dostal jsem tip, že se na jednom německém antikvárním serveru objevila knížka, která podle ex libris pocházela ze soukromé knihovny Ludwiga a jeho ženy Marie. Když jsem v muzeu tuto nabídku konzultoval, zjistil jsem, že mnohem vzácnější než vlastní ex libris je zřejmě samotná knížka, o jejíž existenci neměli ústečtí muzejníci tušení. Proto jsem se rozhodl ji darovat,“ komentoval původ daru Ústečan Martin Hausenblas.

více informací

Krása zavařovacích sklenic - exponát měsíce srpna

Už se zdálo, že sklepy plné kompotů z éry našich babiček jsou minulostí. Že tento tradiční způsob konzervace zeleniny, ovoce, hub či masa vytlačila celoroční nabídka čerstvého zboží ze supermarketů. A že by jejich návrat mohla přinést snad jen hospodářská nouze vzešlá z nějaké další války. Ale poslední vývoj v českých domácnostech naznačuje, že domácí kompoty zažívají renesanci. Stojí za tím touha po zdravější výživě a ekologičtějšímu chování k potravinám. Právě zavařování umožňuje zužitkovat bioprodukty z vlastní zahrádky či z darů lesa. Sbírka obalového skla, kterou disponuje ústecké muzeum, jako jedno z  mála v České republice, zachycuje i rozmanitost a krásu zavařovacích sklenic vynikajících rozličnými tvary, velikostí a půvabnými firemními značkami. K jejich velkým producentům patřila i ústecká sklárna založená v roce 1872 coby největší lahvárna v Rakousko-Uhersku. Čerstvou akvizicí je pak soubor sklenic s kompletním zavařovacím hrncem značky „REX“ darovaný Veronikou Kráslovou z Chlumu na Děčínsku. 

více informací

Poštolky obecné vyhnízdily v Muzeu

Muzeum města Ústí nad Labem se dlouhodobě zabývá podporou sokolů stěhovavých (Falco peregrinus). Pomáháme především instalací speciálních budek na výškových stavbách. V Ústí už se nám podařilo přilákat pár na komín Teplárny Trmice. Budova muzea ale není pro sokoly dostatečně vysoká. Tak jsme se alespoň pokusili o podporu menšího a hojnějšího příbuzného – poštolky obecné (Falco tinnunculus). Na římsu budovy orientovanou do atria jsme na jaře roku 2015 umístili dřevěnou budku. Pro rok 2015 už bylo pozdě, poštolky si již vybraly jiné hnízdiště, ale v letošním roce zahnízdily a úspěšně vyvedly čtyři mláďata. Umístění v atriu se nakonec ukázalo jako velmi vhodné. Těsně po vyvedení mláďat z budky ještě poštolky nelétají dobře a také u nás se stalo, že jedno mládě skončilo na zemi. Naštěstí atrium muzea je velmi klidné a následující den již bylo mládě zpátky na římse.

více informací

V domě Schlattnerových v Libouchci byla objevena další skrýš

V budově mateřské školy v Libouchci, která do roku 1945 patřila zámožné rodině Schlattnerových, byl objeven trezor a v něm ukryté dokumenty. Jedná se o další cenný nález v domě, ve kterém byla před rokem díky upozornění pana Rudiho Schlattnera odhalena skrýš s velkým množstvím předmětů ukrytých majiteli domu před odsunem v roce 1945.
Trezor zabudovaný ve zdi byl objeven při malování v jedné z místností mateřské školy. Byl překryt vrstvou sádry a několika přemalbami. Když jej dělníci otevřeli, zdál se být prázdný. Po důkladnějším prozkoumání byl však v trezoru odhalen ještě tajný prostor, ve kterém byly ukryty různé dokumenty. „Trezor byl očividně po válce vypáčen. Pokud byly tehdy v trezoru nějaké dokumenty nebo cennosti, byly nejspíš odcizeny. Tajný prostor pod dnem sejfu zůstal však neodhalen,“ říká o nálezu historik Muzea města Ústí nad Labem Tomáš Okurka, který byl k nálezu přivolán starostou Libouchce Jiřím Bolíkem.

více informací

„Depot“ ze Svádova

Jako depot ze Svádova bývá označován hromadný nález bronzových předmětů, který měl být údajně učiněn na východním svahu vrchu Hradiště u Svádova. K nálezu mělo dojít dne 11. srpna 1897 během výzkumu kurátora archeologické sbírky ústeckého muzea Adolfa Kirschnera. Ten na vrchu Hradiště nechal kopat na více místech, ale zřejmě bez výsledku. Teprve na východní straně kopce směrem k Valtířovu (již na katastru této obce) mělo dojít k náhodnému nálezu depotu. Jeho skladba však budí již od dob objevu oprávněné rozpaky. Nález totiž obsahuje předměty z několika různých časových období, jde tak nejspíše o úmyslný podvrh. Celkem šlo asi o 56 předmětů (mylně bývá v literatuře uváděno 65 předmětů), z nichž se do dnešních dnů dochovalo 54 předmětů (v 57 kusech či fragmentech). Předměty jsou uloženy v archeologické sbírce Muzea města Ústí nad Labem (inv. č. A 2716-2723, A 2725-2744), nedohledatelný je jeden zdobený náramek (původní inv. č. A 2724) a zřejmě i jedno dlátko (?; údaje o počtech kusů se u inv. č. A 2726 liší).

více informací

Zemřel Vladimír Štěrba

Vladimír Štěrba se narodil v Ústí nad Labem dne 22.září 1951. Zde prožil své dětství a mládí, základní školní docházku absolvoval na 2. Základní devítileté škole v Brněnské ulici u Smetanových sadů v Ústí nad Labem. V roce 1970 se vyučil na Odborném učilišti spojů v Ústí nad Labem a v roce 1980 složil maturitní zkoušku na Střední průmyslové škole v Ústí nad Labem, kde studoval obor elektroenergetika.Od roku 1970 až do roku 2009 pracoval Vladimír Štěrba nejdříve jako spojový montér, později jako samostatný technik, mistr a konstruktér okruhů pro mezinárodní sítě. Mimo jiné se také od samého počátku podílel na digitalizaci sítí. Po celou dobu byl zaměstnán u telekomunikačních společností od Obvodní správy pošt a telekomunikací přes Okresní správu spojů v Ústí nad Labem, Český Telecom až po Telefónicu O2, a.s.V roce 2010 nastoupil Vladimír Štěrba do Muzea města Ústí nad Labem, aby se jeho hlavním úkolem stalo technické převzetí právě rekonstruované muzejní budovy a následně její správa. Od prosince 2014 byl Vladimír Štěrba také vedoucím provozního oddělení ústeckého muzea.

více informací

CESTY DO MINULOSTI DOBA LUCEMBURSKÁ – díl IV: 22. 6. 2016 (středa) v 17.00

Mgr. Jana Hubková Ph.D.: Erató, Euterpé a Kleió. Lucemburkové a múzy.

Úvodem tohoto dílu  přednáškového cyklu zazní ukázky dobových písní z českého a francouzského prostředí hudby v podání členů ústeckého souboru BELCANTO (program níže). Pak představí historička Muzea města Ústí n. L. Jana Hubková některé z Lucemburků jako mecenáše, autory či objekty dobových kronikářů. Návštěvníci uvidí Jana Lucemburského očima jeho sekretáře, básníka a hudebníka Guillauma de Machaut a lépe se seznámí s osobností nejmladšího bratra Karla IV., lucemburského a brabantského vévody a básníka Václava Českého.

více informací

Parník Adler připlul do muzea

Nejstarší dochovaný ústecký parník „Adler“ spustil v pátek 17.6.2016 (ve 20.00) večer kotvu před Muzeem města Ústí nad Labem. Čtrnáct metrů dlouhé historické plavidlo zvládlo náročný transport z Prahy, nejdříve na kolech po souši, a pak se po krátkém  letu zavěšené pod jeřábem usadilo v centru krajského města jako největší exponát výstavy k 175.výročí paroplavby na českém Labi „Plavba na páře“ . Parníček vyrostl v roce 1896 v saské loděnici Übigau pro ústeckého převozníka Emila Höniga. V získání nového přívozu se významně angažovala i firma Schicht, neboť Adler zajišťoval dopravu mezi Ústím a střekovskou částí Kramoly v době, kdy přes Labe vedl jen jeden most pod Větruší a řada cestujících mířila přes řeku právě kvůli svému zaměstnání v Schichtových závodech. Parníček se do dnešních dnů dochoval v podobě trupu, který má ještě historickou nýtovanou obšívku.  Před sešrotováním ho před lety zachránil sběratel lodí, který zatím shromažďuje chybějící díly k plánované rekonstrukci historického plavidla. Nyní vyhověl prosbě ústeckých muzejníků a zapůjčil lodního veterána, aby mohl posloužit jako nepřehlédnutelný poutač nové výstavy.

více informací

V ÚSTECKÉM MUZEU ZAČÍNÁ CYKLUS KOMORNÍCH KONCERTŮ

Ve středu 25. 5. od 19.00 začíná cyklus koncertů komorní hudby pořádaných v Muzeu města Ústí nad Labem. V podání ústeckého komorního ansámblu Severočeské smyčcové kvinteto zazní populární klasika z pera W.A.Mozarta – Malá noční hudba. Divertimento F dur a další „hity“ klasiky. Letos je to právě 260 let od narození W.A.Mozarta. „Malá noční je u veřejnosti velmi oblíbená a tak ji zahrajeme jako hlavní část programu“ říká umělecký vedoucí souboru ústecký kontrabasista Martin Říhovský. V rámci koncertu dále vystoupí vynikající sólotrumpetista pan Karel Vencour, dlouholetý člen Severočeské filharmonie. Koncertů v ústeckém muzeu bude letos celkem 10 a většina z nich probíhá v akusticky vynikajícím Císařském sále. Pro provozování komorní hudby je sál ideální a pochvaluje si jej také řada předních českých hudebních osobností jako např. houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který zde v  minulosti mnohokrát koncertoval s ústeckými hudebníky.

více informací

CESTY DO MINULOSTI

DOBA LUCEMBURSKÁ – díl 3 – 18.5.2016 v 17.00
Mgr. Eliška Wiesnerová (Muzeum města Ústí nad Labem): Kachel jako okno do života za Lucemburků.

V třetím díle přednáškového cyklu Cesty do minulosti – DOBA LUCEMBURSKÁ nám vedoucí archeologického oddělení Muzea města Ústí n. L. Mgr. Eliška Wiesnerová představí hmotnou kulturu daného období a umožní nám nahlédnout do každodenního života různých společenských vrstev. Co nám o životě v době lucemburské napoví nálezy z archeologických výzkumů?

více informací

Výstava Tenkrát na severozápadě nominována na prestižní cenu

Výsledky práce Muzea města Ústí nad Labem byly oceněny v rámci XIV.ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis nominací výstavního projektu „Tenkrát na severozápadě“ mezi pět nejlepších muzejních výstav roku 2015 v České republice. Hlavním kurátorem výstavy je historik Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. a hlavním autorem výtvarné koncepce výstavy je Mgr. Richard Loskot. O definitivním umístění  v soutěži se veřejnost a ústečtí muzejnící doví dne 18.května 2016 na slavnostním vyhlášení  v pražském Obecním domě při příležitosti oslav Mezinárodního dne muzeí. Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.

více informací

Smlouva o spolupráci

Dne 7.dubna 2016 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Muzeem města Ústí nad Labem a Muzeem národního osvobození z Mariboru ve Slovinsku. Smlouvu podepsal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Mgr. Václav Houfek a ředitelka Muzea národního osvobození v Mariboru Dr. Aleksandra Berberih-Slana. Smlouva vyjadřuje vůli pro další spolupráci, která naváže na úspěšný společný mezinárodní projekt, který byl věnovaný dokumentaci válečných památek moderních evropských dějin.

více informací

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „CESTY DO MINULOSTI – DOBA LUCEMBURSKÁ“

proběhne v Muzeu města Ústí nad Labem v roce 2016, spojeném s rozmanitými připomínkami kulatého výročí narození Karla IV. Jeho cílem je poskytnout návštěvníkům souvislosti, které pomohou lépe pochopit nejen charizmatickou osobnost Karla IV., ale i jiné přislušníky rodu Lucemburků a jejich osobitý přínos pro evropské i české dějiny. Přednášky budou zaměřeny na různé aspekty, charakteristické rysy a jevy doby, poskytnou průhled do každodenního života i  způsobu dobového myšlení. Zavedou nás do světa tehdejšího slovesného, hudebního i výtvarného umění, doknou se duchovního rozměru doby a představí nám i podobu soudobé mediciny.

více informací

Aktuality

13.01.2017

25. 1. / ST / 19.00 h
SYMFONICKÝ KONCERT SEVEROČESKÉHO DIVADLA

Severočeské divadlo ve spolupráci s Konzervatoří v Teplicích představuje mladé sólisty: sopranistku Michaelu Steklou, klavíristku Janu Pochobradskou, flétnistku Pavlu Suchou a klarinetisty Kateřinu Škardovou a Jana Musila. Zazní árie G. Pucciniho a F. Lehára a koncertní skladby L. van Beethovena, F. Mendelssohna a F. Bendy. Vstupné 150 Kč (jednotné)

26.09.2016

od 24. 9. 2016 do 26. 2. 2017
POČÍTAČOVÝ DÁVNOVĚK

Výstava historické výpočetní techniky nabídne pamětníkům všech generací legendy jako: Sinclair ZX Spectrum, Didaktik Gama, Atari 800XL, Apple Macintosh, gamesy, konzole, počítače samo-domo a mnoho dalších unikátů dějin vývoje počítačových technologií.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.