česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Fenomén Merkur - největší světová sbírka Jiřího Mládka

V dubnu otvíráme pět nových výstav!

Exponát měsíce dubna

Vybavení domácností ústeckých měšťanů ve 14. a 15. století v archeologických sbírkách muzea

Doklady vybavení středověké měšťanské domácnosti ve sbírkách muzea nejlépe reprezentují keramické nálezy. Keramický materiál odolává zubu času a ve vhodném prostředí (odpadní jímky, studny) se může zachovat bez výrazného poškození až dodnes. Pozornost přitahují na prvním místě kachle, které jako součást kamen vyhřívaly od 15. století domovy měšťanů také v Ústí nad Labem. Díky nim mohly vzniknout reprezentativní obytné světnice bez kouře a otevřený oheň se přesunul do černé kuchyně. V důsledku vývoje obytných prostor ve středověku byly kladeny větší nároky na pohodlí.

více informací

STÍNY PAMĚTI ANEB PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VOJENSKÝCH LETADEL - VLADIMÍR CETTL

22. 4. - 2. 8. 2015 – Muzeum města Ústí nad Labem
Autorská výstava černobílých fotografií nerestaurovaných vojenských letadel

Letadla vždy byla a stále jsou na nejvyšším stupni technologické a vědecké úrovně své doby. O vojenských letadlech to platí dvojnásob. Jen zlomek vysloužilých strojů končí ve sbírkách muzeí a u soukromých sběratelů a jen malá část z nich se dočká náročné a nákladné renovace. Výstava fotografií zapomenutých a zubem času poznamenaných vojenských letadel „lovce vraků“ Vladimíra Cettla není jen unikátní jímavou sérií industriálních zátiší, ale obrazový materiál posbíraný v relativně krátké době v desítkách leteckých muzeí u nás i v zahraničí ve svém celku přináší překvapivou výpověď o zašlých stopách minulosti, jimž ani zub času nesebral nic z jejich výrazné monumentality.

více informací

Konec poslední ústecké loděnice

Čerstvě zachráněné památky na stavbu lodí na Ústecku vystavuje Muzeum města Ústí nad Labem jako exponát měsíce března. Na přelomu února a března 2015 se totiž definitivně uzavřela několikasetletá historie stavby říčních člunů na Ústecku. Zařízení loděnice ve Valtířově (část města Ústí nad Labem) rozebrala těžká technika do kovošrotu. Zaniklo tak poslední místo, kde ještě před třemi lety rostla od šroubku mohutná ocelová plavidla. Další ústecké loděnice v Olšinkách pro změnu podlehly spontánní devastaci v uplynulých dvou letech. Dobová dochovaná dokumentace dokládá, že to byl fascinující okamžik, když dokončená loď poprvé s velkým šplouchnutím sklouzla z loděnice do řeky. Přestože se v Ústí stavěly v průměru čtyři plavidla ročně, pokaždé to znamenalo společenskou událost, u níž nechybělo šampaňské a fotoreportéři. Dynamické fotografie lodí se stříkající vodou zůstanou nyní tím jediným, co bude tradici ústeckého loďařství připomínat. Mostové jeřáby, řezačky ocelových plátů, obří matrice pro stavbu lodních trupů či železné skluzy do řeky, to všechno se v posledních dnech změnilo v kusy šroty a teď míří do tavících pecí oceláren.

více informací

Cyklus přednášek

Tištěná kronika Ulricha z Riechentalu o Kostnickém koncilu
Jan Hus a Martin Luther v interdisciplinárních souvislostech: 1415 - 2015


Šestisté výročí smrti Jana Husa a pětisté výročí vydání papežské buly o prodeji odpustků, která přispěla k vystoupení Martina Luthera, je příležitostí k zamyšlení nad různými aspekty české a německé reformace v evropských  i regionálních souvislostech.
Muzeum města Ústí nad Labem připomene tyto osobnosti a jejich duchovní dědictví prostřednictvím celoročního cyklu přednášek pracovníků muzea i odborníků z jiných vědecko-výzkumných, kulturních a společenských institucí. Přednášky přinesou široké a inspirativní spektrum pohledů.

více informací

Muzeum vystavuje dary z období „normalizace“

Exponátem měsíce února v ústeckém muzeu jsou nové přírůstky do sbírky předmětů ze 70. a 80. let. Jedná se především o dary, které muzeu poskytli občané po zahájení výstavy Jak se žilo za Husáka, jež se věnuje každodennímu životu v období tzv. normalizace. Do výstavky Exponát měsíce února byly dále zařazeny předměty, které muzejníci v nedávné době získali „sběrem v terénu“. Mezi vystavenými předměty zaujmou například dva podomácku vyrobené joysticky z 80. let, dekorační talíř k 20. výročí Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti z roku 1972, gramofonová deska na PVC folii, sovětský časopis Veselye kartinki nebo diplom za hod gumovým granátem. Exponát měsíce února, umístěný ve vitríně na chodbě u muzejní knihovny, bude k vidění do 1. března.

více informací

Legendární uhelné rypadlo K300 - nově ve výstavě!

Model byl postaven v Merkurklubu za vedení pana Martina Moravce a tento měsíc byl dětmi ze ZŠ (členy nového Merkurklubu) opraven a provozuschopněn.
Velký zájem projevily o převoz modelu i plzeňská media, tisk a rozhlas.  Originál uhelného rypadla K300 byl v roce 1962 vyroben v plzeňské škodovce a ve své době měl světové parametry, které vysoce překračovaly obdobná uhelná dobývací zařízení ve světě fungující.

více informací

Muzejní knihovna

Ve středu 15. ledna zavítala do muzea návštěva z občanského sdružení  Ackermann-Gemeinde ve Würzburgu. Přivezla do muzejní knihovny knihy z pozůstalosti pana Rudolfa Erbena.  Pan Erben se narodil v Andělské Hoře u Karlových varů, celý život žil ve Würzburgu, kde působil jako učitel.  Kromě časopisů obsahuje dar zhruba padesát knih z období od šedesátých let minulého století až do současnosti.

více informací

Exponát měsíce ledna

Exponát měsíce ledna byl vybrán ze sbírky starých tisků muzejní knihovny a tvoří jej soubor sedmi knih o hornictví. Nejznámějším je Dvanácte knih o hornictví a hutnictví Jiřího Agricoly, významného učence 16. století, který v době vzniku tohoto díla působil v Jáchymově. Dílo vyšlo poprvé v roce 1556, později bylo z latiny přeloženo do němčiny, italštiny a angličtiny, česky vyšlo poprvé v roce 1933. Vystavený výtisk pochází z roku 1657.

více informací

Ježíšek ovládl ústecké muzeum

Ježíška stokrát jinak si mohou návštěvníci prohlédnout na předvánočních výstavách Muzea města Ústí nad Labem. Nejstaršímu vyobrazení bude brzo sedm set let a pochází z archeologických vykopávek z centra krajské metropole, nejmladší pak vznikly v 21. století. Napříč věky ale vypadá Ježíšek v podstatě pořád stejně jako roztomilé neviňátko. Při záchranném výzkumu na staveništi obchodního centra Forum roku 2007 vykopali ústečtí archeologové dvě drobné gotické plastiky. Obě znázorňovaly Pannu Marii s Ježíškem. Šlo o malé figurku o velikosti do 10 cm a zřejmě sloužily jako součást domácího oltáře. Dochovaly se paradoxně zásluhou zkázy, kterou přineslo Ústí roku 1426 plenění husitů po bitvě Na Běhání. Skončily tehdy totiž v suti vypálených měšťanských domů. Na výstavě pojmenované „Nám narodil se“ mají Ježíškové z archeologických vykopávek jen o málo mladší kolegy, které vytvořily ruce gotických sochařů.

více informací

Vyřezávaná polychromovaná loďka barokních saní

V roce 1930 se do sbírek muzea podařilo získat vyřezávanou polychromovanou loďku saní, ke které se vázala informace, že pocházela z majetku purkmistra (rychtáře) města Ústí nad Labem Adalberta Wenzela Thama. Ten se narodil 28. 4. 1728 v Ústí nad Labem. Do úřadu starosty byl zvolen 31. 1. 1792. Zemřel na Nový rok 1793 mezi 5. a 6. hodinou ranní na střevní koliku. Svůj úřad tedy zastával necelý jeden rok.

více informací

Část přídě Lodi Karla

Po opískování a barevném nástřiku se vrátila do muzea část přídě Lodi Karla. Někdejší atrakce střekovského nábřeží známá jako Loď Zlatopramen či Vrak zmizela v loňském roce, když se ji majitel rozhodl rozřezat a prodat do výkupny železa. Z historického plavidla, jehož osud byl úzce spjat s Ústím nad Labem, se podařilo muzejníkům doslova ze šrotu zachránit kotevní naviják a právě část přídě.

více informací

Jazzové vánoce s Vladimírem Hronem

V neděli 7. 12. 2014 od 15.00 hod. se uskuteční v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem jedinečný hudebně zábavný koncert s moderátorem, hercem a zpěvákem Vladimírem Hronem pod názvem „Jazzové vánoce s Vladimírem Hronem“.
Na programu zazní řada světových jazzových a vánočních evergreenů za doprovodu legendární ústecké kapely Trio Jazzvitamin a jejich hostů. Dramaturgie koncertu je sestavená z hitů např. L. Armstronga nebo F. Sinatry, který bude mít příští rok kulaté výročí 100 let od narození. Máte-li chuť si advent zpříjemnit humorem, jazzovou a populární hudbou, nenechte si tuto akci ujít!

Albatros Oeffag D III 153.119.

V souvislosti s připomínkovými akcemi ke stému výročí vypuknutí první světové války vydává Muzeum města Ústí nad Labem plastikovou stavebnici modelu letadla Albatros Oeffag D III 153.119. S uvedeným letadlem v únoru a březnu 1918 létal na italské frontě ústecký rodák Ernst Strohschneider. Erst Strohschneider byl velitelem letky Flik 61J, která operovala z letiště Motta di Livenza. Jeho rodný dům stál v Ústí nad Labem, Teplické ul. 1090/37, dnes přibližně místo, kde stojí budova ČSSZ.

více informací

Káně bělochvostá

(Buteo rufinus) – vzácný host v České republice

Káně bělochvostá je největším druhem káně v Evropě – dosahuje rozpětí křídel až 160 cm a hmotnosti až 1500 g. Svými rozměry tak přesahuje i nejmenší evropský druh orla – orla nejmenšího (Aquila pennata). I přes svoji velikost ale není káně bělochvostá velkým lovcem, neboť se živí převážně drobnými hlodavci, plazy a hmyzem. Káně bělochvostá hnízdí v suchých oblastech Blízkého východu, severní Afriky a jihovýchodní Evropy. Do střední Evropy zaletuje jen vzácně, i když v posledních letech stále častěji.

více informací

Zdeněk Prášek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, s lítostí Vám musím oznámit, že tuto sobotu 18.října 2014 zemřel emeritní fotograf Muzea města Ústí nad Labem Zdeněk Prášek.

Zdeněk Prášek se narodil 24.7.1938 v Čáslavi, do Ústí nad Labem přišel v roce 1951. Původním vzděláním a povoláním byl chemik, od poloviny sedmdesátých let až do roku 2008 pracoval v ústeckém muzeu jako fotograf. Vybudoval muzejní fotolaboratoř, spolu s tehdejší kolegyní R.Lencovou položil základy dnešní takřka stotisícové sbírky fotografií a negativů. V rámci práce pro ústecké muzeum nejen zpracoval řadu historických fondů, ale sám se významně podílel na dokumentaci soudobých událostí ve městě Ústí nad Labem a na Ústecku, jeho práce vždy tvořila jeden ze základů muzejních výstav, expozic a publikací. Sám byl aktivně činný také jako umělecký fotograf. V roce 1978 vystudoval tehdejší Institut výtvarné fotografie v Brně, ale jeho první výstava se v Ústí nad Labem uskutečnila již v roce 1974. Byl členem a předsedou ústecké fotografické skupiny FINAL. Pro svá díla získal řadu ocenění na fotografických přehlídkách u nás i v zahraničí.

Čest jeho památce.

Strašidla 2014

V těchto dnech se celé ústecké muzeum připravuje na jednu ze svých největší a již tradičních akcí v roce - Strašidla v muzeu. Proměňují se chodby a jindy neveřejné suterénní prostory, šijí se kostýmy pro pohádkové postavy a nadpřirozené bytosti. Vše vypukne tuto sobotu 18. října mezi 10. až 16. hodinou. Letos na děti čeká ještě více soutěžních stanovišť než loni a kdo přijde v kostýmu, má vstup zdarma. Na konci měsíce 27. října je ještě pro děti připraven jednodenní kurz plastikového modelářství a nebo 29. října prázdninové tvoření na podzimní motivy, poznávání plodin a luštění kvízů.

Vznik zastávky MHD Muzeum v Ústí nad Labem

Na počátku byl projekt rekonstrukce budovy muzea v Ústí nad Labem, který se zpracovával v letech 1999-2001. Už v tomto projektu se řešily vztahy muzea jako instituce k veřejnému prostoru a k postavení budovy muzea v urbanistickém kontextu města Ústí nad Labem. V základní rovině bylo definováno postavení muzea jako instituce veřejné a otevřené, a to v přímé návaznosti na městské komunikační vazby. Jedním z cílů rekonstrukce ústeckého muzea bylo obnovení hlavního historického průčelí a vstupu do muzea z dnešní Brněnské ulice. Z logiky této věci také vychází myšlenka, že se Sady B.Smetany, které se nachází před tímto hlavním průčelím, stanou v budoucnu vnějším prostorem muzea, kde se budou moci odehrávat různé doprovodné veřejné kulturní aktivity. Ty by měly naplňovat ideu muzea otevřeného do veřejného prostoru.

více informací

Recyklatorium roadshow 26. - 28. 9.

Hodí se váš starý elektrospotřebič už jen do muzea? Přineste jej ve dnech 26. - 28. září 2014 do mobilního Recyklatoria firmy Elektorwin před budovou Muzea města Ústí nad labem a staňte se Hrdinou železného týdne. Každý bude za odevzdané elektrozařízení náležitě odměněn. Tradiční recyklační maraton s mottem „Staňte se hrdinou železného týdne“.

více informací

Leopold Pölzl

V letošním roce uplynulo 70 let od úmrtí významného sociálního demokrata Leopolda Pölzla, který byl od roku 1913 vedoucím činitelem německé sociální demokracie v Ústí nad Labem; 1920-23 a 1931-38 starosta, 1923-31 místostarosta města, zároveň redaktor sociálně demokratického časopisu pro komunální politiku Die freie Gemeinde. Ve 30. letech se angažoval v protifašistickém hnutí, vystupoval na obranu čs. demokracie a organizoval pomoc exulantům z nacistického Německa.

více informací

Osobní předměty Žofie Chotkové doprazily do Ústí nad Labem

Vzácnou zápůjčkou dnes oživili ústečtí muzejníci svou výstavu ke stému výročí sarajevského atentátu „Žofinko, neumírej! Ústečané a první světová válka“. Získali kolekci osobních předmětů z majetku „Ústečanky“ Žofie Chotkové, zastřelené manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´ Este, které uchovává v depozitářích někdejší rodinné sídlo slavného páru zámek Konopiště. Vějíř z černého pštrosího peří patřil k nejoblíbenějším doplňkům kněžny z Hohenbergu, dcery hraběte Chotka z Velkého Března u Ústí nad Labem. Stejně tak i kabelka z jemné světlé jelenice. „Tyto dva předměty denní potřeby ode dneška uvidí návštěvníci ústeckého muzea jako připomínku bytostné vazby jedné z obětí sarajevského atentátu ke kraji svého dětství – k Ústecku,“ komentoval smysl zápůjčky historik muzea Martin Krsek. Méně obvyklou osobní památku na Žofii pak představuje třetí vypůjčený exponát, a to notový záznam skladby napsané přímo pro manželku následníka trůnu.

více informací

Konference konzervátorů-restaurátorů

Dne 9.9.2014 byla v Ústí nad Labem zahájena celostátní konference konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií české republiky. Jedná se o největší odborné setkání svého druhu u nás. Organizačně se na ní podílí vedle již zmíněné komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR především Muzeum města Ústí nad Labem a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tématy letošní konference jsou materiálové a technologické průzkumy, aktuální konzervátorsko-restaurátorské zásahy a nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování a ochrany kulturního dědictví.

více informací

Tesařík alpský

Druh: Rosalia alpina (Linnaeus, 1767)
Velikost: 15 – 38 mm
Zbarvení: šedé až modré, na krovkách jsou typické černé, bledě obroubené skvrny. Proměnlivost kresby krovek byla příčinou popisu více než 100 aberací (barevných odchylek).

Vývoj: 
   Vývojový cyklus trvá zpravidla 3 roky a přítomnost druhu mimo dobu výskytu imag prozradí oválné výletové otvory na živné dřevině. Samice kladou vajíčka poměrně hluboko do puklin suchého tvrdého dřeva, ale skládka čerstvě poraženého bukového dřeva je pro ně neodolatelná. Z vajíček se vyvinou larvy válcovitého tvaru s malou příčnou hlavou. Vyvíjí se v odumírajícím dřevě a kuklí pod povrchem kmene. Imago se prohryzává na povrch kmene výletovým otvorem. Brouci žijí jen několik dnů, ale na lokalitách s živnou dřevinou se s nimi můžeme setkat od konce června do začátku srpna.

více informací

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A IDEOVÉ TRANSFERY


V HISTORII PŘÍHRANIČNÍHO REGIONU SEVEROZÁPADNÍCH A SEVERNÍCH ČECH
A JEJICH ROLE PRO JEHO ROZVOJ A UDRŽITELNOST od 13. 8. do 19. 10.


Cílem projektu je aplikovat dlouhodobě získávané poznatky pracovišť FF UJEP na téma dějinné, společenské, kulturní a ideové transfery v historii a současnosti příhraničního regionu severozápadních a severních Čech v evropském kontextu. Výsledky badatelské činnosti budou prezentovány ve formě přístupné široké veřejnosti, která leckde stále složitě hledá zakotvení v daném regionu. Projekt přispěje k vytváření a upevňování historického povědomí, a tím i zpevňování vazby obyvatel k jejich regionu. V tomto regionu po dlouhá staletí žilo v symbióze německé obyvatelstvo s českým a židovským; v době po druhé světové válce přibyli i Romové.

více informací

VÝSTAVKA KNIH PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Knihovna Muzea města Ústí nad Labem vystavuje až do 12. října letošního roku publikace ze svého fondu, navazující tematicky na právě probíhající výstavu „Žofinko neumírej! Ústečané a první světová válka“. V příjemném prostředí studovny máte možnost prohlédnout si dobové materiály a časopisy z válečných let, např. několik čísel Vídeňských ilustrovaných novin, Schichtův kalendář z roku 1914, a také pamětní knihy vydané bezprostředně po válce. Neveselým svědectvím doby jsou obsáhlé seznamy padlých, zraněných a ztracených vojáků. Z vydaných deníků známých osobností jsou vystaveny mimo jiné vzpomínky malíře J. Váchala, Hany a Edvarda Benešových, historika a knihovníka Z. V. Tobolky. Literaturou, která by u tématu 1. světové války neměla chybět, jsou díla o legionářích.

více informací

Vzácné mapy putují z Ústí do Litoměřic

Dnes bylo převezeno do Litoměřic z Ústí nad Labem více než dvě desítky sbírkových předmětů pro výstavu Litoměřicko na starých mapách. Výstavu s tímto názvem otevře litoměřické muzeum počátkem srpna. Představí výběr historických map od 16. do 20. století, na kterých je různým způsobem zachyceno Litoměřicko nebo jeho části. Návštěvníci se budu moci seznámit například s podobou nejstarší české mapy Čech, porovnat současnou podobu města s podobu v době barokní na mapě zemského měřice Johanna Glockspergera nebo se toulat Českým středohořím v jeho zmenšené podobě. Výstavu doplní historicko-přírodovědné exkurze do Českého středohoří. Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 7. 8. 2014 od 17 hodin.

více informací

LÉČIVÉ ROSTLINY A JEJICH DVOJNÍCI

Výstava představuje byliny nasbírané z lesních, lučních a polních biotopů, také z rumišť a příměstských částí. Dvojníci jsou vybráni na základě morfologické podobnosti hlavně listů a květů, proto jsou mnohdy k léčivým rostlinám přiřazeny druhy bez léčivých účinků. Mezi dvojníky jsou uvedeny rostliny, které se špatně rozlišují v rámci čeledě i v rámci rodu. Podařilo se zařadit několik nepůvodních cizokrajných rostlin, které se na Ostravsku již běžně vyskytují.

více informací

Sto let starý mandl

Sto let starý mandl ještě před pár týdny sloužil ženám v Roudníkách na Ústecku jako všednodenní pomocník. Nejspíš jako vůbec poslední svého druhu v Čechách. Teď přes tři tuny vážící stroj demontovali a odvezli muzejníci. Bude z něho exponát ve skanzenu v Zubrnicích.
Na dveřích malého bílého domku kousek od návsi visí cedule s nápisem „Provoz ukončen 28. února 2014“. To je datum, kdy se místní museli nadobro rozloučit se službou své mandlovny. Ještě v letošním lednu si sem dle knihy návštěv přišlo vymandlovat prádlo 12 klientů. „Na dveřích byla plechová schránka, uvnitř klíč. Tam každý vhodil 20 korun za použití mandlu. Pak zase musel vše uklidit a zamknout,“ popsal pravidla mandlovny František Hejský. Objekt koupil v roce 2003 od obce. Součástí stavby byl i plně funkční historický stroj. Nový majitel dostal podmínku dalších pět let mandl provozovat. Vydržel to let 11. Teď chce uvnitř mandlovny parkovat auto. Ale co s mandlem, který zabíral takřka polovinu plochy?

více informací

Křest „Piva Maye“

Pivem Maye uctí měsíc květen ústečtí pivovarníci společně s historiky v minipivovaru Na Rychtě v Ústí nad Labem.  Ve středu 7. května v 15.00 slavnostně představili pivo pojmenované podle proslulého německého spisovatele, který jeden ze svých dobrodružných románů napsal v Ústí nad Labem. „Zmínky o pivu jsou v díle Karla Maye četnější než o jiných alkoholických nápojích, což je překvapivé, uvědomíme-li si, v jakých, zásadně „bezpivních“ krajích se jeho hrdinové potulovali,“ poznamenal znalec Mayova díla historik a vedoucí oddělení zámeckých knihoven knihovny Národního muzea Petr Mašek, který je autorem expozice Po stopě Karla Maye právě prezentované v Muzeu města Ústí nad Labem. Pro příležitost křtu Piva Maye vybral z mayovek citaci Vinnetoua, kdy nechává spisovatel mluvit náčelníka Apačů o zlatavém moku: „Velký Manitou bílých mužů naučil je mnohému umění a pivovarství není nejmenší z nich.“

více informací

Celé Česko čte dětem

Muzeum města Ústí nad Labem se řadí mezi několik málo institucí, které se zapojily do kampaně Celé Česko čte dětem, propagující pravidelné předčítání dětem. Každý měsíc pořádá oddělení muzejní pedagogiky akci s názvem Muzeum čte dětem. Toto „velké čtení“ probíhá v prostorách muzea a je určeno všem zvídavým dětem a jejich rodičům. Každý měsíc se předčítají známé i méně známé pohádky od českých autorů, z nichž některé je možné nalézt i mezi tzv. Zlatými tituly projektu Celé Česko čte dětem. Předčítajícími jsou známé osobnosti Ústí nad Labem. Spolu s dětmi si mohou pohádky poslechnout i rodiče, sourozenci, prarodiče i další příznivci pravidelného čtení. Pro děti je připraveno klidné zázemí, koberec, židličky či polštářky. Děti si mohou přinést své oblíbené hračky.

více informací

„Pavilon A“

Těsně před demolicí prohlédli a zdokumentovali pracovníci Muzea města Ústí nad Labem vzácnou budovu ústecké nemocnice. Do začátku září by měl historický objekt z ústeckého panoramatu definitivně zmizet.
„Pavilon A“ někdejší Masarykovy nemocnice, lidově zvaný porodnice, představuje výjimečnou ukázku monumentální meziválečné architektury 20. století. Jeho návrh z dílny ústeckého architekta Franze Josefa Arnolda pochází z roku 1926 a svým pojetím patří k prvním stavbám tohoto druhu v prvorepublikovém Československu. Šlo o tzv. mrakodrapové řešení nemocnice dle amerických vzorů, vyžádané omezenou stavební parcelou.

více informací

Aktuality

25.03.2015

1. 4. středa od 18:00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT BARBORY HANČOVÉ - Absolventský koncert Barbory Hančové, studentky sbormistrovství katedry hudebních výchovy PF UJEP. Vystoupí chlapecký pěvecký sbor Páni kluci. Vstupné 50 Kč.

25.03.2015

od 8. 4. do 24. 5. MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU - Putovní výstava představuje českou progresivní architekturu let 1990-2013 v obcích do dvaceti tisíc obyvatel.

14.01.2015

do 7. 6. FENOMÉN MERKUR - Historie i živá současnost geniální české „dírkaté“ stavebnice Merkur, na které vyrůstaly generace dětí, byla součástí školní výuky a fenoménem své doby.

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.