česky  |  deutsch  |  english
   hledat

Minerály Českého středohoří

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

14. února 2018 v 17.00 v Císařském sále
druhá přednáška cyklu „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Téma: Rok 1728: Malíř a teoretik klasicismu Anton Raphael Mengs. Z Ústí do Drážďan, Neapole, Říma a Madridu.

Tento díl je věnován jedné z „osmiček“, které se vztahují k našemu městu. Zajímavá a dobrodružná životní pouť malíře, teoretika umění a milovníka antických památek Antona Rafaela Mengse začala roku 1728 v Ústí nad Labem a skončila roku 1779 v Římě.

více informací

Exponát měsíce února

Nové přírůstky do sbírky lahví a obalového skla.

Dvojice „obřích lahví“ z někdejší likérky v Krásném Březně sloužila patrně jako takzvané stojací lahve. Svými rozměry se totiž nehodily k běžnému prodeji, ale byly určeny k nalévání štamprlat přímo v hostincích a hospodách. Právě z těchto lahví pohlížel na konzumenta proslulý portrét myslivce. Třetím, nově nabytým sbírkovým předmětem je ručně vyfouknutý demižon, vyráběný v ústecké sklárně. Takovéto demižony byly primárně vyráběny pro uchovávání produktů ústecké chemičky.

více informací

Cyklus historických přednášek „Cesty do minulosti“

24. ledna 2018 v 17.00 v Císařském sále
první přednáška cyklu: „OSUDOVÉ OSMIČKY ČESKÉ HISTORIE“

Přednášející: doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (katedra historie FF UJEP Ústí n. L.)

Téma: „Rok 1108: Vršovci a ti druzí. O české nobilitě 11. a 12. století.“

Úvodní přednáška nového cyklu nás zavede do roku 1108, s nímž se pojí jedna z důležitých osmiček v našich dějinách – vyvraždění Vršovců, rodu, který bývá vedle Municů a Těpticů uváděn jako příklad tzv. rané české šlechty.

více informací

45 let v regionální archeologii

V ediční řadě Ústecké muzejní sešity vyšel těsně před koncem roku 2017 sborník k 70. narozeninám PhDr. Marty Cvrkové. Celý svůj profesní život pracovala Marta Cvrková jako archeoložka a kurátorka archeologických sbírek v Muzeu města Ústí nad Labem. Nastoupila nejprve jako dokumentátorka, později převzala celé oddělení a doplnila si potřebné archeologické vzdělání. Realizovala řadu velkoplošných výzkumů v rámci celého okresu Ústí nad Labem a některé výzkumy rovněž publikovala (Trmice, Stadice, Krásné Březno a další).

více informací

Svět a jelen od Schichta

25. Ústecké kolokvium 17.–18. 5. 2018

Dovolujeme si Vás tímto způsobem pozvat k aktivní účasti na kolokviu „Svět a jelen od Schichta“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem. Uvedené kolokvium se bude věnovat dějinám firmy Schicht/Setuza. Kdysi mělo jméno Schicht stejný věhlas jako Škoda nebo Baťa. Tento ústecký průmyslnický rod vybudoval impérium, jehož stále živým pokračovatelem je světový drogisticko-potravinářský koncern UNILEVER. V roce 2018 uplyne od založení firmy Schicht již 170 let.

více informací

Knižní kalendáře z fondu muzejní knihovny

V devatenáctém a první polovině dvacátého století vydávali kalendáře téměř všichni nakladatelé.  Nejrozšířenějším typem byly kalendáře všeobecné. Měly většinou čtyři části: kalendářní, literární, inzertní a seznam výročních trhů.

Obsah literární části nebyl nijak hodnotný, jednalo se většinou o praktické rady, kuchařské recepty, ceník kolků, někdy i adresy zastupitelských úřadů nebo rodokmen císařské rodiny, dále povídky a vtipy. Všeobecným kalendářem byl například ústecký Aussiger Bote von der Elbe.

více informací

Ústecké Muzeum navštívila britská kapela Quarrymen, jenž byla základem legendárních The Beatles

Rod Davies, Len Garry, Colin Hanton a Chas Newby udržují i po 60ti letech činnost hudební skupiny, ve které se v letech 1956-1960 postupně sešli John Lennon, Paul McCartney a George Harrison a která byla předznamenáním vzniku Beatles. První jmenovaný, který stál s Lennonem přímo u zrodu skupiny navštívil v roce 1962 Prahu, kde si v bazaru s hudebními nástroji koupil tradiční balkánský strunný nástroj bizernici vyrobenou na začátku 20. století v Terezíně českým nástrojařem Pavlem Žaludem. Jeden takový nástroj od stejného výrobce nedávno získalo do svých sbírek jako dar i naše muzeum.

více informací

Exponát měsíce prosince - LAVORY Z INTERNAČNÍHO TÁBORA NA SKŘIVÁNKU

V ústecké čtvrti Skřivánek, poblíž křižovatky dnešní Bělehradské a Staré ulice, se za druhé světové války nacházela kasárna protiletecké ochrany luftwaffe. Po skončení války vznikl v tomto prostoru internační tábor, ve kterém byli shromážděni především členové nacionálně socialistických organizací, ale také lidé obvinění z kriminálních a hospodářských deliktů.

více informací

Sebastian Weise: DVĚ DUŠE ŽIJÍ...

Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum Vás srdečně zvou na zahájení výstavy

Sebastian Weise: DVĚ DUŠE ŽIJÍ... Obrazy ze Šluknovského výběžku
Místo: Muzeum města Ústí nad Labem
Čas: úterý 5. 12. 2017 od 17.00 hodin

Umělec se v tomto cyklu zabývá svým původem a nekonečnými možnostmi životních cest a osudů. Používá techniku digitální koláže, aby překryl obrazy ze Sudet, domova svých předků, fotografiemi svého vlastního domova a míst, která navštívil.

více informací

Výzkum vyder v Krušných horách

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrátila i do potoků Krušných hor a je možné se s ní potkat i na tocích v podkrušnohoří. Jak jsou na tom vydry v této oblasti? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody? Dokáží naopak využít nově vytvořené vodní plochy vzniklé po těžbě hnědého uhlí? Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra, který právě rozjíždíme.

více informací

ATHENE – Péče o největší zbytkové populace sýčků obecných

Projekt funguje v rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Tento projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora hnízdních příležitostí, odstranění antropogenních (člověkem vytvořených) pastí a úprava loveckých teritorií zbytkových populací sýčků v severních Čechách. V rámci tříletého (2017–2019) sasko-českého projektu ATHENE probíhá pravidelný monitoring rozšíření a velikosti populace sýčka obecného i jeho habitatů. Na lokalitách s výskytem sýčka jsou vyvěšovány bezpečné budky.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

13. prosinec (středa) v 17.00, Císařský sál.
Osmá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma:
Čeští nekatoličtí exulanti v saské luteránské Pirně (1621-1639). Život ve městě, v němž nově příchozí tvořili téměř třetinu obyvatel.

Přednášející: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Osmá přednáška cyklu nás zavede do doby, kdy pobělohorská rekatolizační politika Ferdinanda II. vyvolala několik exilových vln příslušníků českých nekatolických konfesí. Ti, kteří nepovažovali nucenou konverzi ke katolickému náboženství za přijatelnou, hledali často dočasné či stálé útočiště bezprostředně za česko-saskou hranicí.

více informací

Exponát měsíce listopadu - Tiskařské štočky firmy Schicht

Zajímavý objev přibyl minulý měsíc do sbírek Muzea města Ústí nad Labem. Při vyklízení objektu bývalého archivu firmy Setuza došlo k nalezení pěti papírových krabic s desítkami tiskařských štočků. Ty pocházejí z doby před druhou světovou válkou, kdy tovární areál na Střekově patři rodině Schichtů. Štočky sloužily k potisku obalů na výrobky tohoto potravinářsko-drogistickému koncernu. Ukazují vývoj obalového designu v první polovině 20. století.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

22. listopad (středa) v 17.00, Císařský sál.
Sedmá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: „Katolíci a luteráni ve vedlejších zemích České koruny: Náboženské stýkání a potýkání v 16. a na počátku 17. století na příkladu Horní Lužice a Slezska.“

Přednášející: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK Praha)

Sedmá přednáška cyklu Reformace – myšlenky, osobnosti, otázky a problémy bude zaměřena na složitý a pestrý náboženský vývoj vedlejších zemí České koruny, zejména Horní Lužice a Dolního Slezska. Vyjde ze zajímavé konstelace konce 15. století, kdy obě tyto země zůstávaly katolické a vymezovaly se vůči husitství, utrakvismu a „království dvojího lidu“ vůbec.

více informací

Komentovaná prohlídka výstavy Svědkové lidskosti

Sdružení Ackermann-Gemeinde, Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum Vás srdečně zvou na komentovanou prohlídku výstavy Svědkové lidskosti, která se koná v úterý 14. listopadu 2017 od 17.00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstavou provede její spoluautor PhDr. Jan Stříbrný z České křesťanské akademie. 
Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu.

více informací

PSYCHOBUDKU ALIAS SIMULÁTOR SCHIZOFRENIE MŮŽETE NAVŠTÍVIT UŽ JEN DO 21. 11. 2017

V rámci retrospektivní výstavy Zdeňka Koška byla minulý týden nově zpřístupněna další část, v níž je umístěn tzv. simulátor schizofrenie a další malby z období ataky nemoci kolem let 1989-1991. Vystavovat se zde budou rozměrná plátna, mezi nimiž nebude chybět největší Koškův obraz, který kdy namaloval. Jedná se o dílo složené z 9 menších obrazů, každý z nich vytvořený v jiném časovém rámci, avšak základní linie je všem společná - niterné zážitky umocněné nemocí, snaha vyrovnat se s těžkostmi existence, alkohol, sex a motivy zvířat. Obrazy tematicky doplní simulátor, skrze nějž budou mít návštěvníci možnost na vlastní kůži zkusit, jaké pocity prožívá schizofrenik, když nemoc "útočí". Simulátor, nazývaný též „psychobudka“, vznikl před lety pod rukama studentů ústecké univerzity s cílem upozornit na obtíže a nebezpečí psychicky nemocných lidí, kteří svojí nemoc neléčí nebo jsou léčeni nedostatečně.

Zveme všechny děti na výstavu Marionety ze sbírky Sváťova dividla.

Loutky jsou součástí sbírky Sváťova dividla z Litoměřic, která je od dubna do září vystavena v Galerii marionet v litoměřické Hvězdárně. Většina je dílem loutkáře Františka Pešána z Mnichova Hradiště a řezbáře Jiřího Havelky z Českého Dubu. Mezi další autory patří Jan Kaiser z Prahy a Karel Husák z Litoměřic. Čeká na Vás 130 dřevěných loutek, s většinou z nich Sváťa s Alenkou hrají své pohádky (Zlatovláska, Ovčí babička, Neposlušná kůzlátka, Jelen se zlatými parohy, Víla Jarmilka, Baba Jaga, Míša Kulička), dále pak čerti, rytíři, dvorní dámy, Krakonoš, královská družina z Betléma, krojovanky, skřítci, kouzelníci a další. Děti mohou loutky jemně pohladit, poslouchat písničky a pohádky Sváťova dividla a prozkoumat, jak loutka vzniká... Sváťa bude taky rád, když mu nakreslí obrázek.

více informací

Záchranný archeologický výzkum v Hrbovicích u Ústí nad Labem

Od 4. září 2017 provádí archeologové Muzea města Ústí nad Labem záchranný archeologický výzkum na pravěké polykulturní lokalitě na katastru zaniklé obce Hrbovice na Ústecku. Na ploše asi dvou hektarů, kde má v mírném svahu nad Ždírnickým potokem v budoucnu vyrůst nová skladovací hala firmy CTP, bylo po skrývkách ornice zjištěno rozsáhlé pravěké sídliště a menší kostrové pohřebiště z pozdní doby kamenné (eneolitu) a též sídliště z mladší až pozdní doby bronzové. Naprostá většina sídlištních objektů (kůlových, zásobních, odpadních a těžebních jam) zachycených v dolní jižní části plochy patří kultuře nálevkovitých pohárů (cca 3800 – 3350 př. Kr.). „Jde zřejmě o jedno z dosud největších sídlišť kultury nálevkovitých pohárů v severozápadních Čechách. V jedné ze sídlištních jam byl dokonce objeven depot keramických nádob. Všechny nádoby byly v jámě na sebe poskládány dnem vzhůru a překryty zeminou. Jedná se o výjimečný nález.“, říká Luboš Rypka, archeolog pověřený vedením výzkumu. K této osadě může patřit i polokruhový dvojitý palisádový žlab, zachycený po skrývkách v horní severní části plochy, který bude teprve předmětem navazujícího výzkumu.

více informací

Poklad z Roztok

Po skrýši s pokladem šlapaly nevědomky přes sedmdesát let čtyři generace majitelů staré chalupy v Roztokách u Povrlů. Tedy až do minulého víkendu, kdy se pod podlahou obývacího pokoje podařilo najít šest truhlic s věcmi ukrytými na konci druhé světové války. Nález byl předán pracovníkům ústeckého muzea. „Zvětšovali jsme místnost v patře a bourali příčku. Přítel je takový hledač pokladů, takže říkal, že se podívá pod prkna podlahy, když už je všechno tak rozbourané. Překvapivě objevil něco jako poklop, no a když ho zvedl, opravdu ten poklad našel,“ popsala okolnosti nálezu Natálie Žáčková (depot společně našli Kryštof Horký a Vladimír Žáček). Ovšem obecné představě pokladu se tento nález poněkud vymyká. Šest různě velikých truhel a jeden hrnec totiž obsahovaly převážně textilie, ať už v podobě oblečení či ložního prádla, tak ve formě nepoužitých látek. „Za druhé světové války nebo v letech po ní, to přesto poklad byl.

více informací

Mocný až moc

23. 11. v 18:00 Mocný až moc
Kolonie, z.s.

Účinkují: Jana Kozubková, Jindřiška Křivánková, Martina Krátká a Krusha
Scéna a kostýmy: Jana Hauskrechtová
Produkce: Magda Juránková
Režie: Lucie Ferenzová

Divadelní počin stále známějšího českého experimentálního seskupení Kolonie, hudebně-performativní instalace inspirována životem a dílem českých art brut umělců. Ti, výtvarně neškolení a stojící mimo běžné psychické či sociální normy, tvořili umění v původním, surovém stavu.

více informací

ADVENT V MUZEU

Adventní trhy 2. prosince 2017 od 9:00 do 17:00 hod.

Tvořivé Ústí 9. prosince 2017 od 9:00 do 17:00 hod.


Akce budou prezentovat originální výrobky a vlastní tvorbu poctivých prodejců, mezi které bychom rádi zařadili také představitele značky „Regionální produkt“ (www.regionalni znacky.cz). V případě zájmu o účast na trzích v muzeu odešlete, prosím, správně vyplněnou a úplnou přihlášku na adresu: Kateřina Šímová, Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na: simova@muzeumusti.cz (Kateřina Šímová). Přihlášky budou přijímány do 5. listopadu 2017 (včetně doručení poštou). O přijetí přihlášky budete informováni (uvádějte svoji e-mailovou adresu). Vaše účast na trzích bude vyřízena kladně nebo zamítnuta dle interních kritérií, toto konečné rozhodnutí Vám bude sděleno nejpozději do 10. listopadu 2017. V případě kladného vyřízení je prodejce povinen uhradit účastnický poplatek za prodejní místo, a to do 29. listopadu 2017, což je také nejzazší datum připsání poplatku na účet muzea.

více informací

Koncert k poctě prof. Jitky Švábové „Opera věčně živá“

Císařský sál v úterý 31. 10. 2017 v 18.00.

Hudební vzpomínka na vynikající pedagožku – profesorku zpěvu Jitku Švábovou (*4.11.1911 Ústí nad Orlicí - †30.6. 2003 Ústí nad Labem) – je příspěvkem Muzea města Ústí nad Labem a Pěveckého spolku Bel canto k výročí narození osobnosti, která věnovala našemu městu více než padesát let své pedagogické činnosti.
Vychovala řadu profesionálních pěvců, kteří působili na našich i zahraničních operních scénách a kultivovala ústecké kulturní prostředí. Před rokem 1989 byla oceněna titulem „vzorná učitelka“, po „sametové revoluci“ (1990) ocenil její vklad české kultuře ministr kultury Milan Lukeš osobním dopisem.

více informací

VERNISÁŽ VÝSTAVY SVĚDKOVÉ LIDSKOSTI

Sdružení Ackermann-Gemeinde, Muzeum města Ústí nad Labem a Collegium Bohemicum Vás srdečně zvou na vernisáž putovní výstavy Svědkové lidskosti, která se koná v úterý 17. října 2017 od 17.00 hodin v Muzeu města Ústí nad Labem. Výstava Svědkové lidskosti s podtitulem Odpůrci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938–1945 přibližuje osudy deseti lidí z křesťanského prostředí, kteří se postavili nacismu. Jedná se o pět kněží, dvě řeholnice a tři laiky, z nichž se nikdo nedožil konce války. Zemřeli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Výstava si klade za cíl připomenout jejich památku a zároveň památku všech ostatních sudetoněmeckých odpůrců nacistického režimu a rovněž má být impulsem pro další bádání k tomuto dosud málo zpracovanému historickému tématu. Německá verze výstavy byla poprvé prezentována v září 2016 ve Würzburgu u příležitosti blahořečení P. Engelmara Unzeitiga. V českém prostředí byla výstava poprvé uvedena v únoru 2017 v Emauzském klášteře v Praze. Od té doby putuje po celé České republice za podpory Nadace Hannse Seidela a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstava je zacílena na širokou veřejnost, zvláštní pozornost je věnována středoškolským studentům. Výstava potrvá do 19. listopadu 2017.
Autory výstavy jsou: Ackermann-Gemeinde (Mnichov), Sdružení Ackermann-Gemeinde (Praha) a Česká křesťanská akademie.

Vznik výstavy podpořily: Česká biskupská konference, Arcibiskupství pražské, Verband der Diözesen Deutschlands.

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

26. říjen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál.
Šestá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: Koncepty luterské ikonografie na příkladu uměleckých děl z oblasti severozápadních Čecha jejich historické souvislosti

Přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. DSc (UK Praha) a Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

Výtvarnému umění spojenému s českým reformačním prostředím v pozdním středověku a na počátku raného novověku, kdy se k domácímu utrakvismu přidaly další reformované proudy, byla v poslední době věnována značná pozornost v rámci snahy definovat či redefinovat kulturu české reformace prostřednictvím výstav, dílčích studií, ale i v rámci nových syntéz českých dějin.

více informací

Exponát měsíce října

Exponát měsíce října představuje práci archeologa z trochu jiného úhlu. Při záchranných archeologických výzkumech se do laboratoře přiveze velké množství zlomků různých nádob a artefaktů. Největší procento patří obvykle střepům keramických nádob. Podle velikosti výzkumu se jejich počet pohybuje od desítek po tisíce. Po umytí a usušení následuje zdlouhavá mravenčí práce, jejímž cílem je slepit co nejvíce (pasujících) fragmentů k sobě.  Někdy je tato snaha naprosto marná.

více informací

TEN DRUHÝ ŽIVOT

Druhý ročník unikátní výstavy fotografií z misí „TEN DRUHÝ ŽIVOT“ v Ústí nad Labem

V rámci putování výstavy bude možné shlédnout fotografie ze zahraničních misí AČR v prostorách Muzea města Ústí nad Labem od 3. do 15. 10. 2017. Jde o šesté zastavení druhého ročníku úspěšné výstavy, nad níž převzal záštitu ministr obrany Martin Stropnický. Obdobně jako u loňského ročníku, i letošní ročník výstavy si klade za cíl nenabízet klasický pohled na činnost armády, ale seznámit návštěvníky s tím, co tvoří převážnou část misí, a to je setkávání s místními lidmi a místním prostředím beze zbraní a se snahou a zájmem pomoci. Mimo to budou moci návštěvníci nahlédnout také do prostředí vojenských základen a alespoň letmo poznat, jak vojáci tráví svůj čas mezi jednotlivými úkoly.

více informací

Den seniorů

Dne 3. října 2017 se v Muzeu města Ústí nad Labem konají oslavy Mezinárodního dne seniorů. V letošním roce je novinkou úzká spolupráce se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem a Městskou policií. Pomocnou ruku při organizaci nabídl také Dopravní podnik města a již tradičně se k programu dne připojily další známé osobnosti. První přednášky začínají od 9:00 hodin, k dispozici bude pro příjemné posezení také muzejní klubovna. Početnější skupiny zájemců mohou využít exkurze do muzejní knihovny a nechat se tak provést v prostorách návštěvníkům jinak nepřístupným. Tento den bude také prvním dnem, kdy je možné zhlédnout novou výstavu o misích Armády České republiky s názvem „Ten druhý život“. Další zajímavou a interaktivní výstavou je výstava „Historie neobyčejné tužky“, která Vás provede procesem výroby zdánlivě obyčejného nástroje a jeho historií.

více informací

1.sociální fórum Ústeckého kraje

V pondělí 25.9.2017 se v Muzeu města Ústí nad Labem konalo 1.sociální fórum Ústeckého kraje. Pod vedením náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje  Gabriely Nekolové a 1.náměstka hejtmana Ústeckého kraje M.Kliky proběhla jednání zaměřená na problematiku zaměstnanosti v Ústeckém kraji, na otázku exekucí a zadluženosti obyvatel regionu a na problematiku bydlení a sociálního vyloučení.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

20. září (středa) v 17.00, Císařský sál.
Pátá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma:
  Luteránská hudba v Praze kolem roku 1600

Přednášející:
Ph.Dr. Josef Šebesta, Ph.D., muzikolog, umělec a pedagog

V rámci páté přednášky cyklu nás provede hudebním životem rudolfinské Prahy na slovo vzatý odborník, jehož všestranné zkušenosti umožňují přiblížit danou problematiku z různých úhlů pohledu. Jako sólový hráč na pozoun byl laureátem několika mezinárodních soutěží (Pražské jaro 1974, Paříž 1974, Ženeva 1975), je uměleckým vedoucím a zakladatelem významných souborů Brass Septet of Prague Castle a Madrigal Praha s koncertními aktivitami po celém světě. Jako pedagog působil na Ústavu hudební vědy MU v Brně, na Akademii staré hudby či na Týnské škole UK v Praze, byl rovněž organizátorem i účastníkem mnoha mezinárodních vědeckých konferencí.

více informací

Ústecké muzeum objevilo unikátní lehokolo z roku 1880

Bylo jich jen devět na světě a teď přibylo desáté. Ústecké muzeum nyní objevilo ve svých sbírkách jízdní kolo unikátní konstrukce. Leželo v depozitáři přes osmdesát let bez přesného určení. Teď se v něm podařilo identifikovat produkt rakouského pionýra výroby bicyklu vlastní konstrukce Josefa Erlacha. Jde de facto o předchůdce dnes populárního lehokola. 
„Letos máme dvousté výročí vynálezu bicyklu a kolegové z duchcovského muzea nás v létě požádali o zapůjčení nějakých historických kol na malou tematickou výstavu. Tam naše sbírkové kusy viděl přední český sběratel historických kol a historik Jan Králík, a když ho budu doslova citovat, sevřela se mu při tom pohledu pumpa,“ popsal cestu k objevu kurátor technických sbírek Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek.

více informací

Exponát měsíce září - KOLEKCE VZORKŮ DEKORAČNÍHO KAMENE

Muzeum města Ústí nad Labem získalo darem od spol. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum na jaře 2016 unikátní kolekci vzorků dekoračních kamenů. Soubor byl shromážděn v rámci projektu „Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví“ (2011-2015). Cílem bylo projektu zmapovat a charakterizovat tuzemské zdroje klíčových nerostných surovin použitelných pro obnovu kulturního dědictví, zejména nemovitých památek. Výsledky projektu jsou prezentovány na webových stránkách, které jsou primárně určeny pracovníkům Národního památkového ústavu, restaurátorům a dalším odborníkům, kteří se obnovou památek profesně zabývají, k nahlédnutí jsou však také pracovníkům příbuzných oborů a laické veřejnosti: http://bit.ly/2wDWpxC

více informací

Nová pamětní deska na Doerellově vyhlídce

V sobotu 26.8.2017 v 11.30 hodin se konalo u v těchto dnech nově instalované pamětní desky malíře Ernsta Gustava Doerella na Doerellově vyhlídce v Dubičkách (část obce Řehlovice) setkání členů Klubu českých turistů a dalších příznivců jeho díla. V letošním roce si připomínáme 185 let od narození a 140 let od úmrtí tohoto významného umělce 19.století. O realizaci nové pamětní desky se rukou společnou zasloužil Obecní úřad v Řehlovicích v čele se starostou Josefem Macháčkem a Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt inicioval Karel Punčochář z Klubu českých turistů.

Ernst Gustav Doerell se narodil 22.srpna 1832 v saském Freibergu, jeho otec pracoval v hornictví, matka byla původem z Teplic. On sám se nejdříve učil kupcem v obchodě svého strýce v Litoměřicích, záhy ale odešel do Teplic, kde se stal malířem interiérů lázeňských domů. V letech 1856-1858 studoval na pražské akademii v ateliéru pozdně romantického krajináře Maxe Haushofera. Studia nedokončil, od roku 1859 žil v Ústí nad Labem. Ernst Gustav Doerell se v roce 1863 oženil, ale v 70.letech onemocněl tuberkulózou, které podlehl 18.3.1877.

více informací

Muzeum města Ústí nad Labem je nominováno na cenu Národního památkového ústavu

Muzeum města Ústí nad Labem je nominováno na ocenění  Patrimonium pro futuro za rok 2016. Tuto cenu uděluje Národní památkový ústav od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Muzeum města Ústí nad Labem je mezi 24 nominovanými počiny za rok 2016 především díky svým mimořádným výstavním projektům Plavba na páře  a E.G.Doerell a jeho svět.

O udělení cen v jednotlivých kategoriích ocenění Patrimonium pro futuro nyní rozhodují odborníci, výsledky budou oznámeny na slavnostním předávání cen Patrimonium pro futuro v úterý 3. října na zámku v Bučovicích. Zároveň bude udělena cena veřejnosti Památky děkují. Další informace najdete zde: https://www.npu.cz/pamatky-dekuji

Dovolujeme si Vás požádat o případnou podporu Muzea města Ústí nad Labem v on-line hlasování o cenu veřejnosti Památky děkují Národního památkového ústavu zde:
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/23397-vystavni-projekty-plavba-na-pare-a-e-g-doerell-a-jeho-svet-muzea-mesta-usti-nad-labem

Hlasovat můžete do 15.září 2017! Za Vaši případnou podporu předem děkujeme!

Pamětní deska obětem výbuchu vojenského skladu

V pondělí 31.7.2017 byla za přítomnosti primátorky města Ústí nad Labem Věry Nechybové, senátora Jaroslava Doubravy  a dalších hostů odhalena v ulici U cukrovaru v ústecké čtvrti Krásné Březno pamětní deska českým a německým obětem výbuch vojenského skladu, který se odehrál 31.7.1945. Tehdy došlo po třetí hodině odpolední k sérii výbuchů uskladněného vojenského materiálu v areálu bývalého krásnobřezenského cukrovaru. Na následky výbuchu zahynulo dvacet šest osob, dalších asi dvě stě osob bylo zraněno. Výbuch zničil nebo poškodil také na dvě stovky domů, dodnes je v centru Krásného Března patrná jizva, kterou v urbanismu této části Ústí nad Labem katastrofa zanechala.

více informací

Exponát měsíce července: Jan Štursa - Vítěz

Autor sochy Jan Štursa (*15.5.1880 - +2.5.1925) patřil k zakladatelům moderního českého sochařství. Téma Vítěze se v díle Jana Štursy objevilo poprvé v letech 1918-1921, v roce 1925 byla monumentální bronzová socha Vítěze zasazena do průčelí československého pavilonu na výstavě v Paříži, který koncipoval architekt Josef Gočár. Po výstavě byla socha zakoupena městem Hradec Králové pro budovu gymnázia J.K.Tyla, kterou také navrhl Josef Gočár. Od roku 1977 je druhý odlitek monumentálního Vítěze umístěn v Praze u Letohrádku královny Anny. Ústecké muzeum má v uměleckých sbírkách menší variantu této plastiky (cca 65 cm), která vznikla také počátkem 20.let 20.století.

více informací

Návštěva z Chemnitz

Ve čtvrtek 1.6.2017 navštívily Muzeum města Ústí nad Labem primátorky dvou partnerských měst, a to za Ústí nad Labem Věra Nechybová a za saský Chemnitz Barbara Ludwig. Primátorka města Chemnitz Barbara Ludwig se zajímala o organizaci kulturního života ve městě a o možnou další spolupráci v této oblasti. Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek je seznámil s historií a současným stavem ústeckého muzea s realizovanými mezinárodními projekty, stejně tak ředitel Collegia Bohemica Petr Koura přítomné seznámil s projektem nové stálé historické expozice o dějinách Němců v českých zemích.

více informací

Ústecké muzeum bude na Sudetoněmeckém dnu

Muzeum města Ústí nad Labem představí svoji činnost na letošním Sudetoněmeckém dnu, který se koná 3. a 4. června na výstavišti v Augsburku. Bude zde mít společný stánek s Collegiem Bohemicem. Muzeum města Ústí nad Labem se dlouhodobě věnuje otázce dějin Němců z českých zemí.  V minulých letech vytvořilo například výstavu Zapomenutí hrdinové, která se zabývala německými odpůrci nacismu z českých zemí. Osudy Němců z Ústecka během druhé světové války a po jejím skončení byly představeny na výstavě Tenkrát na severozápadě, která získala cenu Gloria musaealis. Muzeum dále vydává například dvojjazyčný odborný časopis Ústecký sborník historický, do jehož tematického záběru dějiny Němců z českých zemí rovněž patří. Collegium Bohemicum připravuje rozsáhlou expozici o dějinách Němců z českých zemí od středověku do 20. století. Bude se jednat o největší výstavu na toto téma v Česku. 

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY

7. červen (středa) v 17.00, Císařský sál.

Čtvrtá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI, OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: "Kněžoure, dryáčníku! - "Vyslanče ďáblův, lháři!" Náboženská polemika mezi katolickým farářem a protestantským kazatelem z časů třicetileté války

Přednášející: Ph.Dr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. (Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec)

Věroučné spory mezi katolíky a protestanty v českých zemích neskončily porážkou 2. stavovského povstání. Přestože protestantští kazatelé museli české země opustit krátce po roce 1620, v případě pohraničních oblastí severu Českého království se často tajně vraceli na místa svých někdejších působišť. Jako duchovenské domácí autority utvrzovali své lutersky smýšlející bývalé svěřence ve správnosti jejich vyznání. Tím také narušovali pravomoci a úmyslně snižovali autoritu nově dosazovaných katolických kněží.

více informací

Nejnovější dar muzeu připomněl hospodářskou krizi

Obraz s dramatickým příběhem darovali ústeckému muzeu potomci významného podnikatelského roku Spahnů z německého Magdeburgu. Zachycuje továrnu jejich dědečka Alfreda a krásnou rodinnou vilu v ústecké městské čtvrti Neštěmice v roce 1928, nedlouho předtím, než se vše zobrazené stalo obětí světové hospodářské krize. Rodině zbylo právě jen ono plátno jako připomínka zašlé slávy.

více informací

Exponát měsíce června

Martináč hrušňový je největším evropským motýlem. Je pouze jedním z asi 1200 druhů čeledi martináčovitých, které byly dosud popsány. Severní hranice jeho rozšíření probíhá jižní Moravou, byl však zjištěn i v Polabí a Poodří, zde se však s největší pravděpodobností jedná o jedince zavlečené dopravou nebo uměle vysazenou populaci z chovu. Dospělec nepřijímá potravu a  žije jen několik dní, než spotřebuje tukové rezervy. Za tuto krátkou dobu stačí splnit svou rozmnožovací úlohu. Často se stává kořistí velkých netopýrů a silných světelných zdrojů a v nedávné minulosti též  ztrátou přirozených biotopů poznamenaných zemědělskou činností a přemírou pesticidů. Motýl je zákonem chráněný a je skutečnou ozdobou jarní přírody.

více informací

POKLAD KRAJSKÉ POLITICKÉ ŠKOLY KSČ

„Poklad“ z dob reálného socialismu odhalilo stěhování rektorátu Univerzity J.E. Purkyně do nového kampusu. Při vyklízení sklepa budovy v Hoření ulici v Ústí nad Labem našli ústečtí muzejníci část monumentální umělecké výzdoby interiérů bývalé Krajské politické školy KSČ, pro niž byl objekt v osmdesátých letech minulého století vystavěn. Pět metrů na délku a metr padesát na výšku mají dva monumentální triptychy, které měly podtrhnout význam ideologické centrály komunistů v bývalém Severočeském kraji. Jedno zobrazuje střílení četníků do hornické stávky a druhé krajinu s velkorypadly povrchových dolů. První namaloval ústecký výtvarník Miroslav Houra a jde o citaci z jeho známé obří mozaiky z centra Ústí nad Labem. Druhý obraz pochází z ateliéru Jaromíra Čičatky, taktéž výtvarníka realizujícího řadu monumentálních děl na severu Čech, zejména v novém Mostě. Oba umělci patřili ke špičce regionální výtvarné scény osmdesátých let. Jde po umělecké stránce o hodnotná díla s velkou schopností vypovídat o době svého vzniku.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

25. květen (čtvrtek) v 17.00, Císařský sál.

Třetí přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.

Téma: Martin Luther a jednota bratrská. Průsečíky a mimoběžky obou reformací.
Přednášející: Mgr. Jiří Just, Th.D. (Historický ústav AV ČR Praha)
 
Vztahy mezi jednotou bratrskou, Martinem Lutherem a jeho pokračovateli v díle reformace jsou plné nečekaných zvratů.

více informací

Fotografie hradu Střekova (kol. 1900)

Fotografie původně sloužily jako geografická učební pomůcka v městské reálné škole v Litoměřicích a do ústeckého muzea se dostaly v roce 1962.

Výrazná silueta zříceniny hradu se nachází na strmé skále nad pravým břehem řeky Labe.  Hrad vystavěl z pověření krále Jana Lucemburského (1296–1346) Pešík z Veitmile jako vojenskou oporu královské moci a kontrolní bod na suchozemské a labské vodní cestě. Nahradil tou dobou již zaniklý královský hrad v Ústí nad Labem. Pešíkovi z Veitmile byl udělen v roce 1319 lénem, avšak ještě téhož roku přešel do rukou pánů Vartemberka, kteří ho vlastnili až do konce 14. století. V 15. století se zde střídalo více majitelů. Přestavby se hrad dočkal za Glaců ze Starého dvora. V 16. stol. byl hrad několikrát přestavován a r. 1599 přešel do svobodné držby. Od r. 1615 hrad patřil roudnické větvi Lobkoviců a tento rod jej s malou přestávkou v období nacismu a komunismu drží dodnes.

více informací

Design Box - prodejní designový market

31.5. 2017 od 11.00 do 19.00 hod.

Jarní vydání Design Boxu - prodejního designového marketu s nezávislou módou, šperky a designovými doplňky, který se uskuteční v ulici U Divadla a ve dvoře Muzea města Ústí nad Labem. Od 11.00 do 19.00 hod. bude probíhat prodej. V průběhu marketu se můžete spolu s dětmi zapojit do výroby větrohry pod vedením JEN LEN, vytvořit si button ve workshopu PLACKOVÁNÍ, kutilům udělá radost práce na dřevěných hračkách v dílně WOODMAID a na nejmenší ručky se těší LÁTKANINY s tvořivou dílničkou. Od 15.30 hod. vystoupí DIVADLO KRABICE TEPLICE se zábavnou pohádkou Mrkvomen. O hudbu se postará Duck The Mainstream. V 17.00 hod. nás čeká OUT OF BOX - módní přehlídka  Ateliéru Oděvního a textilního designu FUD. Vstup zdarma.

více informací

REFORMACE - MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY

26. duben (středa) v 17.00 v přednáškové místnosti č. 141 nebo v Císařském sále.

Druhá přednáška cyklu „REFORMACE – MYŠLENKY, OSOBNOSTI. OTÁZKY A PROBLÉMY.“

Téma: Martin Luther a jeho následovníci i oponenti v zrcadle dobového tisku.
Přednášející: Mgr. Jana Hubková Ph.D.

Přednáška představí osobnosti a mezníky dějin německé reformace 16. století na základě svědectví média, které mělo zásadní podíl na šíření reformačních myšlenek a působivě zachytilo vývoj, podoby i ohlasy reformačních trendů, které se projevily v celé Evropě.

více informací

Proč dostal architekt Josef Mocker vyhazov z Ústí?

Po sto dvaceti letech odkrývá ústecké muzeum nelichotivý důvod, proč jeden z nejvýznamnějších stavitelů katedrály svatého Víta v Praze a autor rekonstrukce Karlštejna Josef Mocker nedokončil přestavbu městského kostela v Ústí nad Labem (dnes známého jako kostela se šikmou věží). Při přípravě aktuální výstavy „Cizí dům“ o architektuře českých Němců vyšlo totiž najevo, že ho ústečtí radní vyhodili v atmosféře nacionálních nepokojů roku 1897, protože prý nadržoval Čechům. Bezmála patnáct let pracoval architekt Josef Mocker na zakázce v Ústí nad Labem. Místní radní si ho vybrali pro plánovanou přestavbu starého gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, protože to byl „dómarchitekt“ tedy stavitel katedrály, nejlepší z nejlepších. To on učinil z  ústeckého kostela majestátní stavbu, jak ji znají současníci. Historický chrám sjednotil v duchu gotiky, zbavil novějších přístaveb a zejména zvýšil věž o třetinu ohromující jehlancovou střechou.

více informací

Udělej si sám - mozaiku!

Všechno potřebné k tvorbě skleněné mozaiky na jednom místě, to je specifická nabídka shopu Muzea města Ústí nad Labem. U příležitosti výtvarné výstavy „Setkání v prostoru“ (do 11. 6. 2017), jíž právě dominují mozaiky českých a italských umělců, rozšířil muzejní shop sortiment o speciální kleště na štípání skla, sety různobarevných skleněných teser a další ingredience profesionálního mozaikáře.

více informací

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA

MODEL TLAČNÉHO REMORKÉRU A DVOU TLAČNÝCH ČLUNŮ

Model vznikl nejspíš k prezentaci výrobků loděnice Valtířov v 70. letech 20. století. Do muzea ho darovali v roce 2016 bývalí zaměnstanci loděnice po návštěvě výstavy ke 175. výročí paroplavby v Čechách „Plavba na páře“. Model prošel opravou v konzervátorské dílně muzea, ale do expozice zařazen nebyl, neboť představuje vývoj plavidel po paroplavební éře. Vystavená školní tabule z roku 1936 ukazuje vývoj nákladní plavby před zavedením tlačné plavby.

více informací

Proběhlo krajské kolo geologické olympiády (GO) 2017

V pondělí 3. dubna 2017 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo geologické olympiády (GO). Z celkem 30 přihlášených žáků dorazilo 7 účastníků ze středních škol a 14 ze základních škol (z Teplic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Klášterce nad Ohří, Povrlů, Děčína i Ústí nad Labem). V Císařském sále byli účastníci přivítáni ředitelem muzea a seznámeni s programem akce. Poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií).

více informací

Protiletecký kryt z druhé světové války.

Stavaři při terénních úpravách v centru Ústí nad Labem odhalili protiletecký kryt z druhé světové války. Dobře zachovaná stavba sloužila ke schovávání obyvatel během náletů na konci války. Kryt se nachází poblíž chemického areálu Spolchemie. V období po druhé světové válce byl zasypán hlínou. Před zahrnutím stavby ale tehdy uzavřeli těžké želené dveře, takže se zemina nedostala dovnitř. Díky tomu je interiér ve velmi dobrém stavu, čistě vyvápněný a s dochovanými dřevěnými lavicemi. Dvanáct metrů dlouhá a dva a půl metru široká stavba je uvnitř úzká 1,6 metru, přesto se do ní mohly vejít desítky lidí. Je to typová stavba, složená z prefabrikovaných podkov, skruží skládaných za sebe.

více informací

V Lipové byla nalezena pamětní schránka z roku 1906

Překvapení čekalo na pokrývače při opravě střechy obytného a kulturního domu v Lipové na Ústecku. Ve špici věžičky nalezli kovovou schránku a v ní ukryté písemnosti a mince. Přivolaní historici z Muzea města Ústí nad Labem poté nález prozkoumali a zdokumentovali. Pamětní schránka byla do střechy ukryta při dokončení stavby v roce 1906. Obsahovala písemnosti vztahující se k činnosti Zemědělského spořitelního a záložního spolku v Lipové, který nechal honosnou budovu, sloužící původně jako spořitelna, postavit. Členové spolkového výboru ukryli do schránky jako informaci pro budoucí generace pozvánku na první řádné zasedání spolku z roku 1880, seznam zakládacích členů, pamětní spis k 25. výročí založení spolku, účetní uzávěrku za rok 1905 a ručně psanou stručnou historii spolku. K tomu přiložili několik dobových mincí.

více informací

Nové nálezy z řeky Labe

Extrémně vyschlé koryto Labe ústeckým muzejníkům odhalilo stopy dávné historie regionu. Při jeho nedávné prohlídce objevili třeba mlýnský kámen nebo lidskou kost. Zvládli to na poslední chvíli, následné deště opět zvedly hladinu řeky do standardní výše. „Šli jsme se podívat na zvláštní kruhový kámen, jehož fotografii nám do muzea poslal Ústečan David Daduč, který ho objevil uprostřed koryta mezi železničním a Benešovým mostem. Na místě jsme zjistili, že jde o polotovar mlýnského kamene,“ popsal jeden z objevů archeolog Muzea města Ústí nad Labem Luboš Rypka. Kámen archeologové vyzvedli a podrobí ho zkoumání.  „Do Labe se mohly dostat polotovary při transportu zboží, ale nepovedené kusy se používaly i jako závaží říčních lodí či vhodný kámen do základů mostů,“ doplnil archeolog.

více informací

Aktuality

13.02.2018

18. 2. / NE / 10.00–16.00 hod.
KOSTÝMOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ“

Hrané a hravé kostýmované prohlídky pro rodiny s dětmi. Prohlídky probíhají každou hodinu. Vstupné 50/30 Kč

13.02.2018

20. 2. / ÚT / 17.00 hod.
VÝSTAVOU „MINERÁLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ“ SE ZUZANOU VAŘILOVOU

Výstavou představující unikátní kolekci minerálů z muzejních i soukromých sbírek vás provede její kurátorka RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. Vstupné 50/30 Kč

 
 
©2011 Muzeum města Ústí nad Labem | email: muzeumusti@muzeumusti.cz | tel.: +420 475 210 937 webmaster
TravelSoft CMS 3.0
město Ústí nad Labem zřizovatelem Muzea města Ústí nad Labem je
Statutární město Ústí nad Labem.