Výstavy

Aktuální nabídka výstav ústeckého muzea.

MY LOMY

Představeny jsou výsledky průzkumu více než tří tisíc lomů, které v posledních dvou letech objevili a zmapovali historici a geologové ze […]

Ludmila Hájková – město a krajina

4. 5. – 29. 10. 2023 Ústeckou fotografku Ludmilu Hájkovou (*1946) lidé vnímají především jako krajinářku či dokumentaristku urbanistické podoby […]

Naši Němci – Unsere Deutschen

Nová stálá expozice představuje v celkem 22 výstavních sálech dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté […]