Pro školy

Pro mateřské, základní i střední školy máme připravenou stálou nabídku činností. Jednotlivé aktivity je potřeba předem objednat u vedoucího muzejní pedagogiky. Pravidelně spolupracujeme s některými školami i na jejich projektové činnosti, vytváříme pro ně programy sestavené na míru a jsme otevřeni pro případnou další spolupráci s vaší institucí.


KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

K výstavám poskytujeme komentované prohlídky pro MŠ, ZŠ a SŠ. Komentář je vždy přizpůsoben prováděné skupině, nejen s ohledem na věk, ale i na individuální možnosti a potřeby dětí či studentů dané skupiny. Odborný komentář je propojen vlastní aktivizací návštěvníků,  prostřednictvím metod kritického myšlení jim pomáháme pochopit podstatné prvky výstavy i postřehnout zajímavé detaily. Vše uvádíme do širších souvislostí, sdílíme společně názory, pocity a zážitky, nabádáme k vícesmyslovému vnímání a intenzivnějšímu prožitku.

Komentovanou prohlídku je potřeba předem objednat u vedoucího muzejní pedagogiky.


INTERAKTIVNÍ PROGRAMY

Nabízíme řadu výukových interaktivních programů pro základní školy i školy mateřské. Zaměřují se na historii a přírodu Ústecka. V programech využíváme aktivizační metody, žáci jsou vzděláváni prostřednictvím vlastního zážitku a zkušenosti, setkávají se s konkrétními exponáty, pracují se zajímavými pomůckami.

Na program je nutné se předem objednat u vedoucího muzejní pedagogiky: odkaz Po předchozí domluvě lze s některými programy navštívit školu.

Nabídku programů s bližšími informacemi najdete v přehledu.


MYKOLOGICKÝ DEN PRO ŠKOLY

Každý podzim je jedno pondělí věnováno mykologii a školám. V muzeu je instalována výstava hub a pro žáky je nachystán výklad doplněný hravými a objevnými aktivitami. Pozorujeme houby mikroskopem, rozlišujeme jednotlivé druhy čichem, srovnáváme kresby výtrusů, ale také si hrajeme na houbaře, luštíme různé skládanky a kvízy a píšeme hnojníkovým inkoustem. Aktivity jsou vhodné převážně pro 1. stupeň ZŠ.

Termín houbového dne najdete v podzimním programu muzea, program je potřeba předem objednat u vedoucího muzejní pedagogiky.


GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

V prostorách oddělení muzejní pedagogiky se každoročně koná krajské kolo geologické olympiády. Jeho hlavní patronkou je RNDr. Zuzana Vařilová Ph.D.

Aktuální informace naleznete zde.