Muzeum – o nás

Muzeum města Ústí nad Labem

Bez přestávky slouží veřejnosti od roku 1876 a ve své sbírkotvorné a výstavní činnosti rozvíjí všechny důležité obory muzejní práce, jakými jsou – archeologie, historie a přírodověda. Dětskému publiku a školám tyto obory pomáhá zpřístupnit oddělení muzejní pedagogiky a důležitá je též role muzejní knihovny.

Budova muzea na křižovatce ulic Masarykova a Brněnská má od rekonstrukce dokončené v roce 2011 více než 2000 metrů čtverečných výstavních ploch, které v současnosti z většiny zaplňuje expozice Naši Němci, spravovaná společností Collegium Bohemicum. V ostatních výstavních prostorech se konají výstavy, reflektující rozličná témata zdejšího regionu.

Ve slavnostním Císařském sále, kde v minulosti zasedala i městská rada, se často odehrává řada koncertů, přednášek, konferencí a jiných společenských událostí. Součástí budovy je muzejní kavárna, která slouží nejen k občerstvení návštěvníků muzea a i zde se konají výstavy menšího rozsahu.

Ústecké muzeum spravuje též areál přírodního a zrcadlového bludiště na Větruši, která jsou oblíbeným výletním cílem rodin s dětmi. V objektu zrcadlového bludiště je také další výstavní síň. Nedaleko bludišť se pak nachází v Čechách nejstarší dochované středověké popraviště.

Poslání muzea však nekončí pouze u výstavní či sbírkové činnosti. Podílíme se často na obnově památných míst a věnujeme se péči o veřejný prostor, třeba formou realizace naučných stezek.


Otevírací doba muzea:

Otevřeno od úterý do neděle v době 9.00–18.00 hod.

Otevírací doba zrcadlového bludiště:

Otevřeno od úterý do neděle v době 9.00-13.00 a 13.30-19.00 (od dubna do října)

Otevřeno od úterý do neděle v době 9.00-13.00 a 13.30-18.00 (od listopadu do března)

Otevírací doba muzejní knihovny:

Otevřeno od úterý do pátku 9.00–17.00 hod.

V červenci a srpnu otevřeno v úterý a čtvrtek 10.00–16.00 hod.

Muzeum nabízí fyzicky hendikepovaným spoluobčanům plný přístup do objektu. Na základě předchozí dohody na tel.: +420 475 210 937 lze domluvit osobního průvodce.