Ke staženíPříspěvky k ústecké vlastivědě

Vydavatel:
Muzeum města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem
ISSN 1213-1873

Periodicita:
2x ročně (příp. doplněné o monotematická čísla)

Náklad:
500 / 1 000 ks

Historie a poslání časopisu:
Příspěvky k ústecké vlastivědě jsou naučně-populárním nerecenzovaným periodikem. V roce 2012 bylo obnoveno jeho vydávání a po více než deseti letech vyšel 4. svazek, od té doby vychází pravidelně. Časopis je zaměřen na regionální tematiku, seznamuje čtenáře s bohatou činností našeho muzea, prací muzejníků i zajímavostmi z přírody a historie zdejšího kraje.

Redakční rada:
Mgr. Václav Beran, Mgr. Václav Houfek, Helena Houfková, Mgr. Martin Krsek, Mgr. Eliška Wiesnerová

Vedoucí redaktor (kontakt pro informace a dotazy):
RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D.
tel.: 475 210 937 e-mail: varilova@muzeumusti.cz

Pokyny pro autory:

Starší svazky – volně ke stažení: