Ekvádorská univerzita udělila cenu našemu zaměstnanci