Muzeum – Vzdělávání

Muzeum města Ústí nad Labem se coby odborná instituce se zázemím sbírkových předmětů a nejnovějších odborných poznatků svou činností přirozeně podílí na neformálním vzdělávání veřejnosti v oblasti přírodovědné, historické a archeologické. Poznatky jsou předávány nejen prostřednictvím výstav, ale i nadstavbovou aktivní činností muzejníků tedy formou odborných přednášek, komentovaných prohlídek vedených kurátory výstav, terénními vycházkami a dalšími doplňkovými akcemi pro návštěvníky. Část odborných přednášek je součástí stálé nabídky muzea, všechny ostatní akce najdete vždy v aktuálním programu sestavovaném pro každý měsíc.


Odborné přednášky

Muzeum města Ústí nad Labem má ve své stálé vzdělávací nabídce řadu odborných přednášek z oblasti přírodovědy, archeologie a historie. Přednášejícími jsou vždy muzejní kurátoři, kteří publikum seznamují se svou prací nejen prostřednictvím mluveného slova a obrazové projekce, ale i trojrozměrných předmětů. Přednášky jsou určeny pro střední školy, kluby seniorů a jiné organizované skupiny.

Pro školy

Pro mateřské, základní i střední školy máme připravenou stálou nabídku činností. Jednotlivé aktivity je potřeba předem objednat u vedoucího muzejní pedagogiky. Pravidelně spolupracujeme s některými školami i na jejich projektové činnosti, vytváříme pro ně programy sestavené na míru a jsme otevřeni pro případnou další spolupráci s vaší institucí.