Přírodovědný klub

Hlavní náplní klubu je sdružit lidi se stejným zájmem, tedy zájmem v přírodních vědách. Formou specializovaných přednášek, terénních exkurzí a pravidelných setkání bychom rádi nastartovali spolkový život těch, kteří mají zálibu v pestré přírodě kolem nás.

Nápady týkající se zaměření či činnosti klubu jsou vítány na adrese tryzna@muzeumusti.cz , stejně jako kontakty na zájemce o členství.