Naučné stezky

Jezero Milada

Naučná stezka okolo jezera Milada s pěti stanovišti připomíná krajinu a někdejší atmosféru zdejších zaniklých obcí – Hrbovice, Lochočice, Tuchomyšl, Vyklice a Zálužany, které musely ustoupit těžbě hnědého uhlí v povrchovém dolu 5. květen.

Pod Vysokým Ostrým

První naučná stezka na stejné trase vznikla v roce 1986. V roce 2020 bylo rozhodnuto o její obnově. Při respektování původního záměru a vzhledu stojanů vznikla obsahově nová stezka v rozsahu 17 stanovišť s převážně přírodovědnými, ale i historickými tématy. Začátek je u kaple sv. Anny v Brné, pak následuje strmé stoupání Průčelskou roklí, završené výstupem na vrch Vysoký Ostrý. Odtud cesta s mnoha výhledy do labského údolí pokračuje ke Slunečné stráni, na Novou Ves a pak opět klesá lesem ke hradu Střekov. Celkem má tato stezka délku 8,5 km s převýšením 417 metrů a lze ji propojit značenou zelenou turistickou trasou v okruh, který pak měří celkem 12 km.

Mariánská skála

Mariánská skála (Mariánská hora, dříve Marienberg) je výraznou dominantou centra města Ústí nad Labem. Leží na levém břehu řeky Labe a tyčí se do výšky 265 m n. m. – tedy zhruba 130 m nad říční hladinu.