Geologická olympiáda

Geologická olympiáda (GO) je znalostní soutěž z geologických disciplín. Ve školních osnovách zahrnuje oblasti neživé přírody a praktického poznávání přírody, částečně zasahuje také do zeměpisné oblasti (Přírodní obraz Země), chemie (Anorganické sloučeniny) a fyziky (Vesmír). 

Podle věkové úrovně je GO organizována ve dvou kategoriích: pro žáky základních škol (kategorie A) a středních škol (kategorie B). Jejím cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v daném oboru. 

GO je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašovatelem je Masarykova univerzita v Brně ve spolupráci s Českou geologickou službou a Univerzitou Karlovou v Praze, kteří GO odborně garantují a organizačně zajišťují (hlavním odborným garantem soutěže je doc. Rostislav Melichar: go@sci.muni.cz).  

Vyhlašovatel
Spolupořadatel
Spolupořadatel
Spolupořadatel

GO probíhá v rámci národní úrovně čtyřstupňově formou postupových kol: školní –  okresní – krajské – ústřední celostátní kolo. Úspěšní řešitelé ústředního kola jsou vysíláni na prestižní mezinárodní olympiádu věd o Zemi IESO (International Earth Science Olympiad). 

Organizační záležitosti (postup registrace a přihlášení, pravidla GO, termíny soutěžních kol, výsledky soutěžních kol atd.) jsou zveřejňovány na internetových stránkách GO: www.geologicka-olympiada.cz  

Doprovodné informace a aktuality naleznete také na facebooku: https://www.facebook.com/geologickaolympiada

Krajské kolo GO pro Ústecký kraj organizuje každoročně Muzeum města Ústí nad Labem v jednotném, celostátně vypsaném termínu. 

Organizační tým kraj. kola – kontakty: 

Bc. Martina Pospíšilová (muzejní pedagog): 774 231 862, pospisilova@muzeumusti.cz 

RNDr. Zuzana Vařilová, Ph.D. (geolog, odborný garant): 773 541 535, varilova@muzeumusti.cz 

Odkazy na starší ročníky krajských kol GO (fotogalerie na facebooku):

2017: 

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10156068129626110

2018: 

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10157414849901110&ref=page_internal

2019: 

https://www.facebook.com/pg/muzeumusti/photos/?tab=album&album_id=10158441431411110&ref=page_internal

2022:

https://www.muzeumusti.cz/novinky/geologicka-olympiada/

2023:

https://www.facebook.com/muzeumusti/posts/pfbid028PkeLEbyr4jdjQy8ptrPgEbNJLQGrR96JXHfztzsJDCoeWwVkLKLq43zmjfVnZ27l

2024:

https://www.facebook.com/muzeumusti/posts/pfbid028LPCZyjTLCWkHasyBZG2yPXsAwXsnistdVkLyKyshh6LCv4XTRkwHbMAGauwJYzkl?notif_id=1712736698159791&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif