Muzejní pedagogika

Oddělení muzejní pedagogiky se věnuje mimoškolnímu vzdělávání dětí i dospělých návštěvníků muzea. Naši pedagogové plní funkci prostředníků mezi světem odborným a laickou veřejností. Věnujeme se školám, kterým nabízíme komentované prohlídky výstavami a interaktivní vzdělávací programy. Dále vytváříme doprovodné programy k výstavám, v nichž hravou a zábavnou formou předáváme vědomosti všem, kteří na naše zážitkové akce dorazí.


Pro školy

K výstavám poskytujeme komentované prohlídky pro MŠ, ZŠ a SŠ. Komentář je vždy přizpůsoben prováděné skupině, nejen s ohledem na věk, ale i na individuální možnosti a potřeby dětí či studentů dané skupiny. Odborný komentář je propojen vlastní aktivizací návštěvníků,  prostřednictvím metod kritického myšlení jim pomáháme pochopit podstatné prvky výstavy i postřehnout zajímavé detaily. Vše uvádíme do širších souvislostí, sdílíme společně názory, pocity a zážitky, nabádáme k vícesmyslovému vnímání a intenzivnějšímu prožitku.

Pro všechny

Muzeum města Ústí nad Labem se coby odborná instituce se zázemím sbírkových předmětů a nejnovějších odborných poznatků svou činností přirozeně podílí na neformálním vzdělávání veřejnosti v oblasti přírodovědné, historické a archeologické. Poznatky jsou předávány nejen prostřednictvím výstav, ale i nadstavbovou aktivní činností muzejníků tedy formou odborných přednášek, komentovaných prohlídek vedených kurátory výstav, terénními vycházkami a dalšími doplňkovými akcemi pro návštěvníky. Část odborných přednášek je součástí stálé nabídky muzea, všechny ostatní akce najdete vždy v aktuálním programu sestavovaném pro každý měsíc.

Regionální učebnice

Regionální učebnice Ústecka je vlastně elektronická kniha či průvodce po historii a přírodě Ústí nad Labem a přilehlého okolí. Témata, která v ní čtenáři najdou, jsou zpracovaná do podoby samostatných výukových karet. Texty jsou doplněny ukázkami sbírkových předmětů, místními fotografiemi, reportážemi, videy a příběhy vztahujícími se k tématu. Součástí výukových karet je nabídka publikací, které má ve fondu muzejní knihovna.

Regionální učebnice je určena všem bez rozdílu věku, lze ji použít při vyučování pro doplnění regionálních znalostí žáků, ale také při rodinných výletech či jen tak pro čtení. 


Pracovníci

Mgr. Martina Kaucká
vedoucí muzejní pedagogiky
kaucka@muzeumusti.cz
telefon: 774 843 083

Bc. Martina Pospíšilová
muzejní pedagog
pospisilova@muzeumusti.cz
telefon: 774 231 862

Mgr. Kateřina Nováková
muzejní pedagog
novakova@muzeumusti.cz

Na muzejní pedagogice si také můžete objednat zdarma komentované prohlídky kaucka@muzeumusti.cz.

Při objednání uvádějte: název programu, den a hodinu, název školy nebo instituce, u školy ročník, počet osob, Vaše jméno, telefonní a e-mailové spojení.