Muzejní TV

 • Vojenská bunda, co zažila první atomový výbuch, skončila v Ústí
  Z amerického Washingtonu dorazil mimořádný vánoční dárek do Muzea města Ústí nad Labem.
 • Kostra Ňuňáka
  Cesta kostry Ňuňáka od preparátora do muzea.
 • „Kdo byl před námi v lese?“
  Co po sobě živočichové zanechají v přírodě? Jaký živočich ohlodal šišku či zanechal stopu? Během programu se seznámíte s pobytovými značkami živočichů. Dozvíte se odlišnosti rohů a parohů, ověříte si náročnost stavby hnízda, zkusíte...
 • Geologie severních Čech
  Čím se promítá geologický podklad do vzhledu krajiny? Jaké horniny tvoří geologický podklad severních Čech? Kde a kdy žil amonit? Žáci se seznámí s geologickou strukturou 5 oblastí severních Čech (Severočeskou pánví, Českým středohořím,...
 • Zubr Emil v pravěku
  Interaktivní dějepisný program založený na objektovém učení a učení se praxí. Je zaměřený na období pravěku, a to na starší dobu kamennou. Jeho cílem je též poznání dávné historie Ústí nad Labem a okolí....
 • Stromový velikán z třetihor
  Náročný transport si vyžádal ojedinělý nález z hnědouhelného dolu Vršany. Zkamenělý kmen o úctyhodném průměru přes 130 cm doputoval až na dvůr Muzea města Ústí nad Labem. Jde o torzo třetihorního stromového velikána objevené...