Exponát měsíce července – Pískovcový tzv. smírčí kříž