Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č.106/1999 Sb.

1. Název

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Statutárním městem Ústí nad Labem na základě zřizovací listiny.
IČ zřizovatele – 00081531
Internetové stránky zřizovatele

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny (pondělí – pátek): 9.00–14.00 hodin

4.4 Telefonní čísla

Telefonní kontakt: +420 475 210 937, +420 475 211 260

Více kontaktů zde

4.5 Adresa internetových stránek

www.muzeumusti.cz

4.6 Adresa podatelny

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

4.7 Elektronická adresa podatelny

muzeumusti@muzeumusti.cz

4.8 Datová schránka

z5riy7c

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 262362001
Kód banky: 0300 (ČSOB)
Účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě
Jiný způsob platby: hotovosti v pokladně organizace

6. IČO

00361321

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00361321

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Návštěvní řád
Badatelský řád

Formuláře:

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky z5riy7c, e-mailem na e-podatelnu muzeumusti@muzeumusti.cz, případně ústně adrese příspěvkové organizace.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky z5riy7c, e-mailem na e-podatelnu muzeumusti@muzeumusti.cz, případně ústně adrese příspěvkové organizace.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nejsou vydána.

13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv neexistují.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015