4D 5.4.2012 – 2.9.2012

Výstavu jsme souhrnně nazvali 4D a tak trochu se opravdu jedná o výlet do čtyř dimenzí. Čtyři muzejníci představí svoji práci a vystaví zajímavé předměty ze svých depozitářů. Pokud jste ještě neviděli pohromadě více než tisíc vojáků, nevíte, jak rychle se usazuje vřídlovec, netušíte, jak vypadá středověká brusle či který motýl má nejdelší sosák na světě, určitě výstavu navštivte. Na své si přijde každý. Kromě jiného Vám ukážeme nevšední pohled do mikrosvěta neživé přírody. Ústeckým patriotům poprvé představíme nálezy z posledních archeologických výzkumů v centru města. Budete svědky líhnutí motýlů v přímém přenosu a i milovníky vojenství možná překvapí, jakými změnami prošla výstroj a výzbroj v průběhu staletí.

Ze života motýlů

Motýli mezi hmyzími řády patří k vývojově nejpokročilejším a druhově nejbohatším. Výstava „Ze života motýlů“ ukazuje tyto fascinující tvory, kteří udivují rozmanitostí svých tvarů a barev, nejen z hlediska jejich vývoje. Zaměřena je především na motýly s noční letovou aktivitou a pro laika téměř neznámé metody jejich lovu s ukázkou tradičních i speciálních světelných lapačů. Názorně je předveden způsob preparace motýlů i lovecké a preparační pomůcky. Jsou zde zastoupeni největší motýli světa, jimiž jsou asijští martináči rodu Attacus i ti nejmenší z čeledi drobníčkovitých, kteří podstatnou část svého života v larválním stádiu tráví v chodbičkách uvnitř listů stromů. Je zde vystaven i motýl s nejdelším sosákem na světě – tropický lišaj Xanthopan morgani z Madagaskaru. Pro ilustraci vývoje motýlů, je ve výstavní místnosti instalováno zařízení pro odchov vybraných druhů motýlů z vajíček, housenek a kukel.
Entomologie byla odedávna ušlechtilou zálibou úzkého okruhu nadšenců a největší popularity se jí dostalo v 18. a 19. století. Dnešní konzumní společnost, zahrnutá přebytky zboží, odpadem a morální devastací však téměř nevnímá její existenci. V České republice je evidováno něco přes 800 členů České společnosti entomologické, což je na počet obyvatel zcela zanedbatelné číslo. Jinými slovy, entomologie je bohužel na okraji zájmu. Poodhalení roušky tajemství skrytého, téměř neznámého života motýlů, na lovech beze zbraní, především pro naše děti, je tedy hlavním účelem této výstavy. Dnes už je naštěstí bezpečně prokázáno, že motýli zasluhují ochrany, avšak nikoliv prostým zákazem lovu, ale především zachováním jejich životních biotopů.

Stopy válek

Výstava ze sbírek militárií má připomenout nejen významné válečné události z našich dějin, ke kterým došlo v blízkém okolí našeho města, ale i účast Ústečanů v některých válečných konfliktech. Většina Ústečanů ve vztahu k vojenským aktivitám na ústecku má v podvědomí pouze bitvu u Chlumce a Přestanova ze srpna 1813, avšak během napoleonských válek došlo v roce 1813 na ústecku ke dvěma bitvám.
Krátká procházka dějinami začíná expozicí husitství a končí naší nedávnou současností. Další částí výstavy je expozice předmětů denní potřeby vojáků, suvenýry z různých období a lokalit a ukázka krátkého vývoje a zdokonalování zbraní od středověké šipky do kuše po torzo 250 lb letecké pumy z druhé světové války.

Zrozen z horkých pramenů

Tato část výstavy představuje karlovarský vřídlovec, zajímavou horninu vznikající z horkých mineralizovaných pramenů. Výstava byla připravována ve spolupráci s odborníky z Geologického ústavu AVČR v Praze, kteří prostředí a procesy usazování vřídlovců dlouhodobě studovali. V rámci výzkumu vznikla unikátní kolekce barevných fotografií vřídlovcových jezírek i černobílých fotografií z mikroskopu, které připomínají malá umělecká díla.
K vidění budou samozřejmě také ukázky vzorků hornin z našich muzejních sbírek, jež jsou doplněny artefakty pokrytými vřídlovcem. Naleznete zde nejenom známé karlovarské suvenýry v podobě růží, ale i další nevšední předměty zapůjčené přímo z Karlových Varů.

Poklady z hlíny

Archeologické výzkumy posledního desetiletí přinesly mnoho zajímavých nálezů a odkryly unikátní terénní situace. Na výstavě jsou poprvé prezentovány nálezy z těch největších (Palác Zdar, Obchodní centrum Forum a Blok 004 na Mírovém náměstí), které dokumentují osídlení centra dnešního města od pravěku po současnost. Návštěvníci si také mohou prohlédnout lakový obtisk příkopu neolitického rondelu, odkrytého pod Palácem Zdar. Vzhledem k obrovskému množství nálezů jejich zpracování stále pokračuje.
Vystavené exponáty jsou jen zlomkem celkového počtu a vybrány byly tak, aby dokumentovaly nejen různá období vývoje dnešního města, ale zároveň vypovídaly o životě našich předků. Ve vitrínách jsou mimo jiné k vidění i různé hrací kostky a žetony. Deskové hry jsou totiž doloženy již od antiky. Některé se hrají dodnes, jiné již upadly v zapomnění. A přímo na výstavě jsou k dispozici čtyři herní plány i s návody a návštěvníci tak mohou zapomenout na starosti všedních dní a zkusit štěstí ve hře.