MY LOMY

Představeny jsou výsledky průzkumu více než tří tisíc lomů, které v posledních dvou letech objevili a zmapovali historici a geologové ze severu Čech v rámci výzkumného projektu „Databáze starých lomů a dobývek na území NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce“.

Výstava poukazuje na fakt, jak hodně je reliéf krajiny Labských pískovců zformován lidskou činností při těžbě stavebního kamene. Fotodokumentace z terénu ukazuje, jak rozpoznat opuštěný lom v krajině. Někdy ho prozrazují jen stopy po nástrojích na stěnách, jinde si kameníci vysekali nápisy a letopočty. Dochovaly se i skalní sklípky, kam si lomaři schovávali nástroje, potraviny a výbušniny. Vedle drobných nenápadných dobývek se rozprostírají obří lomy i stovky metrů dlouhé.

Celá prozkoumaná oblast má rozlohu 332 km2, sahá od Petrovic po Mikulášovice a vedle asi 2500 pískovcových lomů skrývá i stovky lomů na další horniny jako je písek, čedič, žula, vápenec, břidlice, železná ruda či fluorit. I těm se výstava podrobně věnuje jak geologickými ukázkami, tak detailními digitálními 3D modely lomů a reliktů po těžbě.

Hlavním výstupem společného projektu Muzea města Ústí nad Labem, Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP spolufinancovaného státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA je mapová databáze starých lomů a dobývek. Ta bude dokončená a zpřístupněná veřejnosti od příštího roku. Výstava ale už prezentuje její ukázku.