Žofinko, neumírej…Ústečané a I. světová válka 28.7.2014 – 12.10.2014

V sobotu 28. června v 11 hodin, ve chvíli 100. výročí atentátu v Sarajevu, otevřelo Muzeum města Ústí nad Labem výstavu s názvem „Žofinko, neumírej! Ústečané a 1. světová válka“. Expozice připomíná vazbu manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este Žofie Chotkové na Ústecko, kde prožila dětství. Přibližuje pak především tragické důsledky, jež přinesla její násilná smrt po boku chotě. Ve výstavě má návštěvník možnost seznámit se se „starým světem“ monarchie. Prostřednictvím historických exponátů a dobových fotografií může nahlédnout na Ústecko na počátku 20. století, do doby, kdy v umění dominovala secese, v technice oslňovaly převratné vynálezy a politice panovali králové a císaři. Tyto zdánlivě zlaté časy měly také své vážné problémy, zejména v sociální a národnostní sféře, které eskalovaly právě v prvním celosvětovém konfliktu.

Válka, která následovala po sarajevském atentátu, svět od základů změnila. Její stopy ukazuje druhá část expozice postavená jednak na militárních sbírkách a také na památkách na těžký život v zázemí. Výstava nemá za cíl prezentovat první světovou válku jako stoletím vzdálenou a odcizenou událost. Chce připomenout, že jde o historickou epizodu, která poznamenala v Evropě takřka každou rodinu a jejíž důsledky jsou dodnes patrné. I proto jsou součástí expozice vitríny vyčleněné pro rodinné památky současných Ústečanů na účast svých předků ve Velké válce.

Tyto vitríny se plní fotografiemi, vyznamenáními, polní poštou, bodáky, válečnými suvenýry a především dramatickými příběhy konkrétních jedinců, jak zůstaly zafixované v rodinné paměti. „Tatínek a jeho dva bratři museli narukovat. Jeden zůstal nezvěstný, druhý skončil v ruském zajetí, kde se málem oženil,“ vzpomínala Věra Boňatová z Ústí nad Labem, když u příležitosti výstavy přinesla do muzea jako dar stříbrnou medaili za statečnost, kterou si její otec vybojoval na frontě. „Za co ji dostal nikdy nevyprávěl, jen vždycky říkal, že kdyby zůstala monarchie, dostával by za tu medaili doživotní rentu,“ doplnila dárkyně.