Giganti doby ledové 8.1. 2013 – 3.3.2013

Tato výstava Vám umožní blízké setkání s giganty, kteří žili před mnoha tisíci lety a ovládali Zemi během období, které nazýváme „doba ledová“. Máte jedinečnou možnost podívat se na tato zvířata zblízka, uvědomit si jejich ohromující velikost a seznámit se nejenom s jejich pravou podobou, ale i s jejich způsobem života.

•    Trojrozměrné modely zvířat v životní velikosti
Kromě dobře známého mamuta, srstnatého nosorožce či šavlozubého tygra se můžete seznámit i se zvířaty téměř neznámými, jakým je například impozantní jednorohý nosorožec Elasmotherium, velebobr Castoroides, medvěd krátkonosý či obří pták Moa.

•    Exponáty ze sbírek ústeckého muzea
Kosterní pozůstatky dávných tvorů, nalezené přímo v Ústí nad Labem či v blízkém okolí.

•    Obydlí a nástroje našich předků
Model obydlí neandrtálce spolu s artefakty ze známého archeologického naleziště Bečov u Mostu.

•    Pravěké jeskynní malby a scenérie z doby ledové
Tematické obrazy umělců, kteří realisticky ztvárnili krajinu doby ledové či reprodukovali nástěnné jeskynní kresby či rytiny s vyobrazením vystavených zvířat.

Doplňkové aktivity a předměty k výstavě:

Přímo ve výstavních místnostech budou připraveny různé hry pro děti i rodiče s tématikou doby ledové (domino, obrázkové kostky, skládačky, omalovánky atd.). Další hravé a vzdělávací aktivity budou připraveny v oddělení muzejní pedagogiky (mládě mamuta připravené svézt každého malého návštěvníka, malování v jeskyni, stopování pravěkých zvířat, hledání a poznávání kostí a lebek zvířat, atd.).
Probíhat budou komentované prohlídky s odborným výkladem. Speciální výukový program je připraven také pro školy (pracovní listy, úkoly pro jednotlivé žáky i menší skupiny).
Na pokladně bude připravena řada upomínkových předmětů, které si můžete za příznivé ceny zakoupit (plyšová zvířata doby ledové z chráněné šicí dílny Fokus, prsťáčci z doby ledové od firmy Šapito, magnetky, samolepky atd.).

DOBA LEDOVÁ
Doba ledová (zvaná též glaciál) je periodicky se opakující období změny klimatu, při kterém docházelo k dlouhodobému poklesu teplot. Doba ledová byla provázena mohutným zaledněním kontinentů a poklesem hladiny moří a oceánů. Poslední milion let patří mezi období nejintenzivnějších klimatických změn. Délka dob ledových se pohybovala od čtyřiceti do sta tisíc let. Poslední z pěti dob ledových skončila zhruba před 10 000 lety. Teplé období střídající dobu ledovou nazýváme dobou meziledovou (interglaciál). Období interglaciálů trvala přibližně dvacet tisíc let. V dobách meziledových byly teploty dokonce vyšší než dnes, což se projevilo rozsáhlým zalesněním a vznikem úrodných půd. Za kolísání klimatu mohou nejspíše změny pozice Země při oběhu Slunce, změny sklonu zemské osy i další faktory.

Se změnou klimatu v dobách ledových a meziledových se měnila i příroda. Dramatická změna teplot měla velký vliv na vše živé. Opakovaně probíhaly migrace rostlinných a živočišných společenstev. Druhy, které se lépe přizpůsobily chladnému podnebí, se rozšířily do nových oblastí. Naopak druhy, které potřebovaly k životu vyšší teploty, byly vytlačovány nebo zcela vyhynuly. V dobách ledových vznikla také řada druhů přizpůsobených drsným chladným podmínkám. Na výstavě ukazujeme ty největší z nich. Právě velikost byla v dobách chladu důležitá. Velké tělo je schopno lépe čelit chladu a okruh nepřátel „gigantů“ je mnohonásobně menší. Je-li tedy dostatek prostoru a stravy, je dobré být velký!
Doby ledové se výrazně projevovaly i na území České republiky. Kontinentální ledovce se zastavily o pohoří na severní hranici (Jizerské hory, Krkonoše, Jeseníky), v horách vznikaly horské ledovce. Drsné klima dob ledových nám dnes připomínají četná kamenná moře, sprašové půdy či štěrkové terasy. Dochovalo se zde i mnoho kosterních pozůstatků v různých částech republiky. I v Ústí nad Labem a v okolí bylo nalezeno mnoho pozůstatků zvířat z dob ledových. Kolem tisícovky těchto exponátů vlastní i naše muzeum. Na výstavě proto můžete vidět třeba originální mamutí kly z Ústí nad Labem, lebku pratura, špičák jeskynního medvěda, kosti srstnatých nosorožců či parohy veledaňků. Kromě velikánů budou k vidění i kosti drobných hlodavců, kteří zde žili spolu s giganty.

Na výstavě by si měli přijít na své snad všichni návštěvníci. Pokud Vám půjde pouze o estetický zážitek, stačí si výstavu „jen“ projít. Modely v životní velikosti zakomponované do původního prostředí jsou velmi působivé. Atmosféru dokreslují reprodukce krajin i zvířat od věhlasných autorů. Místnosti budou navíc vyzdobeny velkoplošnými fotografiemi, které budí atmosféru doby ledové.
Zvídaví návštěvníci budou moci čerpat informace z více než 30 panelů plných poznatků o dobách ledových i jejích obyvatelích. Připraveny budou i ukázky trusu vystavených gigantů.
Pamatovali jsme i na rodiny s dětmi a hravé návštěvníky. Pro ty jsou připraveny četné hry a vzdělávací doplňky dostupné přímo ve výstavě.
Určitě si vyberete i něco na památku: samolepku, magnetku, plyšové zvířátko nebo …

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Na výstavě se podílejí:
Giganti
Muzeum města Ústí nad Labem