Testovací novinka

Popularitu si získal jako oblíbený učitel náboženství, avšak většina lidí jej poznala jako autora vlastivědných přednášek s promítáním vlastních diapozitivů.

Muzeum Ústí nad Labem
Muzeum Ústí nad Labe
Widget „Odstavec“

Rudolf Jenatschke, německý kněz z Čech a amatérský fotograf, se narodil 11. prosince 1879 v Neštěmicích a zemřel v Regensburgu v noci z 22. na 23. října 1947. Popularitu si získal jako oblíbený učitel náboženství, avšak většina lidí jej poznala jako autora vlastivědných přednášek s promítáním vlastních diapozitivů. Na jeho fotografiích odborníci oceňují autorovo technické i umělecké nadání a kromě toho i schopnost zdařile vystihnout náladu okamžiku.


Widget „Úryvek“

Widget „Seznam“

Tohle je další nadpis

  • Rudolf Jenatschke, německý kněz z Čech a amatérský fotograf, se narodil 11. prosince 1879 v Neštěmicích
  • zemřel v Regensburgu v noci z 22. na 23. října 1947. Popularitu si získal jako oblíbený učitel náboženství, avšak většina lidí jej poznala jako autora vlastivědných přednášek s promítáním vlastních diapozitivů.
  • Na jeho fotografiích odborníci oceňují autorovo technické i umělecké nadání a kromě toho i schopnost zdařile vystihnout náladu okamžiku.


Widget „Média a text“

Rudolf Jenatschke, německý kněz z Čech a amatérský fotograf, se narodil 11. prosince 1879 v Neštěmicích a zemřel v Regensburgu v noci z 22. na 23. října 1947. Popularitu si získal jako oblíbený učitel náboženství, avšak většina lidí jej poznala jako autora vlastivědných přednášek s promítáním vlastních diapozitivů. Na jeho fotografiích odborníci oceňují autorovo technické i umělecké nadání a kromě toho i schopnost zdařile vystihnout náladu okamžiku.


Widget „Tabulka“

Widget „Soubor“

Widget „Zvuk“

Widget „YouTube“

Widget „Photo Gallery“