Muzeum města Ústí nad Labem získalo Glorii musaealis

Dne 17. června 2021 byly ve Smetanově síni Obecního domu vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2020.

V prestižní kategorii muzejní výstava roku 2020 v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis získalo první místo Muzeum města Ústí nad Labem. Nejlepší muzejní výstavou roku 2020 se stala jeho výstava „Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku“, která byla uspořádána ve dnech 27. února 2020 – 31. ledna 2021.

Kurátorka výstavy Zuzana Vařilová shrnula své dojmy z ocenění: „Mám ohromnou radost, že výstava o písku uspěla v konkurenci projektů prezentujících třeba vzácná umělecká díla nebo významné historické události. Jen mne to utvrdilo v tom, že muzejníci by se neměli bát přijímat nové výzvy, protože i zdánlivě neuchopitelné nebo nudné téma je možné přetvořit v něco mimořádného, když to vezmou do ruky šikovní a tvůrčí lidé. A právě písek je toho důkazem…“

Ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek konstatoval, že si váží uděleného ocenění především jako doklad uznání ze strany odborné veřejnosti a dodal „Bez podpory našeho zřizovatele Statutárního města Ústí nad Labem a bez skvělého týmu lidí, kteří dnes v našem muzeu pracují, by se ale naše práce dobře dělat nedala.“

Každá taková výstava je kolektivní dílo. Jak uvedli ředitel muzea Václav Houfek a kurátorka výstavy Zuzana Vařilová, tak získané ocenění samozřejmě náleží i všem spolupracovníkům, kteří se na ní nějakým způsobem podíleli. Zuzana Vařilová v první řadě poděkovala fotografovi Petru Juračkovi a sběrateli písku Catalinu Stefanovi, kteří byli těmi hlavními inspirátory písečné výstavy. „Poděkování patří také všem dalším, kteří obětavě vozili písek z cest a dovolených či poskytli úžasné fotografie z celého světa, nebo kolegům z ostatních institucí a muzeí, kteří nám zapůjčili unikátní exponáty. Speciální poděkování patří výtvarníku Richardu Loskotovi, který vdechl písku estetický i hravý výstavní rozměr.“

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je vyhlašována dle Nařízení vlády České republiky č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury. Hlavními soutěžními kategoriemi jsou Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku, zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM. Více informací najdete na http://www.gloriamusaealis.cz.