Kultura německé menšiny v Československu 1945-1989 na základě analýzy konkrétních aktivit v centru i regionech

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na kolokviu „Kultura německé menšiny v Československu 1945-1989 na základě analýzy konkrétních aktivit v centru i regionech“, které se bude konat v Muzeu města Ústí nad Labem ve dnech 19. až 20. října 2023.

▪ Organizátoři počítají s vydáním příspěvků z této konference v kolektivní monografii.
▪ Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty je stanovena na 4. 9. 2023 na mailovou adresu kaiserova@albis-int.cz.
▪ Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
▪ Délka příspěvku je stanovena na 20 minut.
▪ Maximální délka abstraktu je 900 znaků. Abstrakt je možné zasílat v těchto jazycích: čeština, němčina. Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou následně přeloženy do druhého z jazyků (čeština-němčina) a budou k dispozici jako příloha programu samotné konference. Z tohoto důvodu prosíme, abyste Vaše abstrakty koncipovali s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference.
▪Jazyky konference: čeština, němčina. Konference nebude simultánně tlumočena.

Podrobnější informace o konferenci naleznete zde.