Fosilní želvy z ústeckého muzea v nové vědecké publikaci

Muzejní sbírky slouží nejen jako exponáty na různých tematických výstavách, ale také jako významný studijní materiál pro badatele. V obsáhlé podsbírce geologie naleznete zajímavé kolekce minerálů, petrografických vzorků i paleontologický materiál. Právě ten se stal zájmem výzkumníků z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Výsledky jejich několikaletého studia byly letos v červenci publikovány v článku s názvem „ Redescription of the soft-shell turtle Rafetus bohemicus (Testudines, Trionychidae) from the Early Miocene of Czechia“ ve vědeckém časopise PeerJ (Paleontology and Evolutionary Science).

Článek je věnován revizi a výzkumu třetihorních kožnatkovitých želv z Mostecka. Ty jsou známy více než 100 let, jejich systematika ale byla donedávna záhadou. Badatel Milan Chroust s kolegy publikoval novou studii, ve které díky moderním metodám dokázali nálezy z lokality Břešťany u Bíliny zařadit do druhu Rafetus bohemicus a objevit tak nové důležité znaky pro jejich interpretaci.

Jedná se o nejstarší nález tohoto rodu na světě. Pro studium želvího materiálu významně posloužily i sbírky Muzea města Ústí nad Labem, konkrétně 17 ks pozůstatků fosilních želv, z nichž některé byly naskenovány a zkoumány s využitím počítačové tomografie (CT).