Exponát měsíce března: Dotýkané relikvie ústecké sklárny