Kulturní mosty v Evropě. Česká a moravská šlechta po roce 1945

18. 5. –⁠ 27. 8. 2023

Výstava přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce.

Je mezi nimi například Johanna von Herzogenberg, která v mládí žila v Brné u Ústí nad Labem. A dále Karel Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Mikuláš Lobkowicz, František Schwarzenberg, Richard Belcredi, Ferdinand Kinský, Daisy Waldstein-Wartenbergová, rodina Thunů a další.  Zároveň výstava ukazuje souvislosti působení české a moravské šlechty vyplývající z jejího vztahu k majetku, kulturnímu dědictví, národu, ale i z křesťanského pohledu na svět.

Výstavu vytvořil Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Post Bellum. Její vznik podpořili: Česko-německý fond budoucnosti, Bavorské ministerstvo pro rodinu, práci a sociální věci a Pověřenkyně Spolkové vlády pro kulturu a média.