Exlibris Miroslava Houry

U příležitosti nedožitých 90.narozenin M. Houry (3. srpna 1933 – 19. ledna 2006) se koná v Muzeu města Ústí nad Labem komorní výstava EXLIBRIS MIROSLAVA HOURY, která prezentuje autora jako významného a mezinárodně uznávaného tvůrce užité grafiky. Malý výběr z díla jednoho z nejznámějších ústeckých výtvarníků a grafiků konce 20. století je zde možné shlédnout až do 3.září 2023.

Miroslav Houra studoval v letech 1948-1952 na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze, v roce 1955 absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (u Cyrila Boudy, Karla Lidického, Martina Salcmana). Základ jeho tvorby tvoří grafika, zejména dřevořez a linoryt. Jeho tvorba dále zahrnuje malbu, kresbu, ilustrace a monumentální realizace pro architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitráže, tkané i netkané tapisérie). Na sever Čech přišel v roce 1955 jako učitel na umístěnku. Do počátku normalizace přednášel na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Je autorem jedné z největších mozaik v Evropě, která se nachází v Ústí nad Labem a byla dokončena v roce 1985.

Roku 1967 se stal členem SČUG Hollar, byl členem skupiny Objekt, v roce 1977 se stal členem SČVU. Dále byl členem spolku exlibristů v Lublani, získal četná čestná uznání Spolku sběratelů a přátel exlibris. Od 60. let 20.století získal za grafiku a exlibris asi 20 našich i mezinárodní cen. V oblasti užité grafiky je autorem více než 400 novoročenek a více než 700 exlibris. Vystavený soubor exlibris Miroslava Houry byl původně součástí soukromé sbírky Jiřího Orta, který svou sbírku daroval Muzeu města Ústí nad Labem.