Dvojstěnné číšky „dvojstěnky“ ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem