Pro všechny

V průběhu roku organizuje muzejní pedagogika řadu zážitkových akcí, z nichž některé se opakují pravidelně. Svým obsahem a typem činností jsou nejvíce směrovány na rodiny s dětmi, ale uspokojí i zvídavé dospěláky. Kromě těchto pravidelných zážitkových programů realizujeme i jednorázové akce, tematicky orientované na aktuálně probíhající výstavy, významná výročí, zajímavá místa či přírodu našeho regionu. Termíny akcí najdete vždy v aktuálním programu muzea.


Advent v muzeu

Akce spíše komorního charakteru provoněná vánoční atmosférou. V příjemném prostředí Císařského sálu probíhá drobný prodej neziskových organizací a v přilehlých ateliérech muzejní pedagogiky se konají dílny pro děti s vánoční či zimní tematikou.


Komentované prohlídky

K výstavám poskytujeme komentované prohlídky přizpůsobené prováděné skupině. Nejčastěji je využívají školní a předškolní skupiny, skupiny důchodců a zdravotně postižených dětí nebo dospělých. Provádíme ale i soukromé skupiny. Pomocí aktivizace návštěvníků propojené s odborným komentářem pomáháme pochopit podstatné prvky výstavy i postřehnout zajímavé detaily. Vše uvádíme do širších souvislostí, sdílíme společně názory, pocity a zážitky, nabádáme k vícesmyslovému vnímání a intenzivnějšímu prožitku.  Prohlídku je nutno předem objednat. Více informací a možnosti objednání zodpoví vedoucí muzejní pedagogiky, prostřednictvím emailu nebo telefonicky.


Muzeum čte dětem

Každý měsíc se scházíme s předškoláky a mladšími školáky k četbě pohádky, pokaždé z jiné knížky. Používáme metodu kritického čtení, nabádáme ke sdílení pocitů a názorů, snažíme se v dětech budovat kladný vztah k literatuře a knihám. Po pohádce následuje krátká vzdělávací část, kdy si metodou řízeného rozhovoru a pomocí názorných pomůcek upřesníme znalost získanou prostřednictvím pohádky. Nakonec v dílničkách vytvoříme výrobek na téma přečtené pohádky, který si děti odnesou domů na památku. Akce je určena pro rodiny s dětmi, trvá 70 – 90 min a není potřeba se na ni objednávat předem. Přesné termíny najdete vždy v programu muzea.


Mykologický víkend

Podzimní akce pro všechny houbaře. V sobotu se koná houbařská vycházka v okolí Ústí nad Labem. Vycházky se účastní i mykolog, který povídá o zajímavostech a zvláštnostech ze světa hub, určuje nalezené druhy a zodpovídá všechny otázky houbařů. V neděli je v muzeu pro návštěvníky připravena výstava hub, doplněná odbornými přednáškami a oblíbenou mykologickou poradnou. pro malé návštěvníky jsou připraveny zajímavé hry a zábavně naučné aktivity s houbařskou tématikou.

Akce je určena pro širokou veřejnost, není potřeba se na ní předem objednávat. Přesné informace jsou vždy v čas v programu muzea.


Strašidla v muzeu

Stovky návštěvníků každý rok dorazí na akci Strašidla v muzeu. Po celé budově jsou rozmístěna soutěžní, tvořivá, naučná nebo zážitková stanoviště. Téma je určeno aktuální výstavou a odpovídá mu i atmosféra v celé budově, kulisy, kostýmy lektorů a náplň jednotlivých aktivit. 

Akce je určena pro rodiny s dětmi, není potřeba se předem objednávat.