Jak se žilo za Husáka 12. 11.2014 – 29. 3. 2015

Nová výstava Muzea města Ústí nad Labem, která byla zahájena 11. listopadu 2014, se věnuje každodennímu životu v 70. a 80. letech 20. století v Československu. Jejími hlavními tématy jsou bydlení, nakupování, volný čas, práce a výchova mládeže. Každodenní život je na výstavě představen v historickém kontextu období tzv. normalizace.
Návštěvníci si můžou prohlédnout velké množství průmyslových výrobků používaných v domácnostech té doby, připomenout si artefakty tzv. domácího umění, posadit se na gauč v typicky zařízeném obývacím pokoji panelového bytu nebo se seznámit s plány přestavby centra Ústí nad Labem, jejichž součástí byla rozsáhlá demolice historických budov.

V další místnosti na ně dýchne atmosféra tehdejších samoobsluh s regály zaplněnými konzervami stejného druhu a prohlédnou si doma šité oblečení či kutilsky zhotovené technické výrobky jako třeba sekačku na trávu. Následující část výstavy představuje trávení víkendů a dovolených na chalupě či pod stanem, rozvoj motorismu reprezentovaný zde východoněmeckým motocyklem Simson Schwalbe a prostor je věnován také tehdejšímu filmu, televizi a hudbě. Poslední výstavní místnost prostřednictvím továrních píchaček upomíná na skutečnost, že téměř polovina aktivního obyvatelstva pracovala v průmyslu, svět dětí je pak přiblížen originálně zařízenou školní třídou, množstvím hraček, pionýrským bubínkem nebo figurínou dítěte v outfitu branného cvičení s  pláštěnkou, igelitovými pytlíky na nohou a plynovou maskou.

Každodenní život v 70. a 80. letech byl silně poznamenán politickou situací v době tzv. normalizace. Jak výstava připomíná, měla většina lidí omezené možnosti cestování do zahraničí, neexistoval svobodný přístup k  informacím, mnoho lidí navíc nesmělo z politických důvodů vykonávat svou práci. Tvůrci výstavy však nechtěli tehdejší Československo představit jen z politického hlediska, ale všímají si především rozmanitých projevů života lidí. Zároveň poukazují na skutečnost, jaký vliv měla tehdejší kultura na formování myšlení a estetického vnímání především u generací lidí, kterým je dnes mezi 35 a 50 lety, a jak 70. a 80. léta celkově ovlivnila další vývoj naší společnosti.