Antický sen 30.6.2011 – 30.9.2014

Říká vám něco bitva u Thermopyl či u Marathonu? Obdivujete sochařská díla starověkých mistrů? Chcete se projít mezi hrdiny trójské války nebo olympskými bohy? Chcete pohlédnout do očí císaři Augustovi a ještě se přitom dozvědět něco o životě ve starověkém Řecku a Římě? Pak se přijďte podívat do muzea na expozici Antický sen! Nezapomeňte s sebou vzít také děti, protože pro ně je tu připraven zábavný kvíz či badatelna archeologa, kde si můžou vyzkoušet jeho práci…

Expozice Antický sen je tvořena částí sbírky sádrových odlitků antických soch zapůjčených z Ústavu pro klasickou archeologii na Univerzitě Karlově a je zaměřena především na dějiny sochařství starověkého Řecka a Říma. Kromě toho expozice přibližuje i antický svět jako takový – umění, architekturu, kulturu i obyčejný život.  Jednotlivé výstavní sály jsou tematicky zaměřeny na určitou vývojovou etapu antické kultury. Místnosti propojuje chodba s časovou osou, kde se můžete lehce zorientovat v důležitých událostech a uměleckých obdobích antiky.

Přestože se jedná „pouze“ o sádrové odlitky antických soch, je sbírka velice ojedinělá, a to nejen proto, že pokud byste chtěli tyto exponáty vidět v originále, museli byste navštívit mnoho různých evropských muzeí. Dalším důvodem, proč je sbírka tak jedinečná, jsou rekonstrukce soch či sousoší, které provedl klasický archeolog prof. Wilhelm Klein v  době svého působení na Karlově Univerzitě v Praze. Podařilo se mu totiž zkompletovat několik soch a sousoší pomocí odlitků jednotlivých fragmentů, které byly v originálním provedení rozptýleny po rozličných evropských muzeích. Tyto odlitky Univerzita Karlova nakupovala ke studijním účelům.
V projektu nové expozice antických soch spolupracujeme především s  Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, která je majitelem vystavených exponátů.  Dalším partnerem projektu je instituce Staatliche Kunstsammlungen Dresden ze sousedního Saska, jejíž zástupci nám poskytli své odborné a jazykové znalosti. Finančně projekt podpořil Česko-německý fond budoucnosti.