Botanika

Sbírku tvoří 8 656 přírodnin (k 31. 12. 2020). Jedná se zejména o herbář (většinou vyšší rostliny). Nejčastěji jsou zastoupené sběry ze severozápadních Čech. Pouze jednotlivosti pochází z Moravy a Slovenska.

Přestože se jedná pouze relativně o malou kolekci herbářových položek, nachází se zde rostliny, které mají velkou hodnotu, protože dokládají stav přírody okresu Ústí n. L. v minulosti. Podařilo se např. zachovat některé nálezy z břehů Labe před jeho „zkanalizováním“ v úseku Vaňov – Neštědice a před stavbou střekovských zdymadel.

Nejstarší doklady pochází z roku 1871, hlavní část sbírky byla budována v letech 1950 -1988 avšak s několikaletými přestávkami.

Významnými kurátory sbírky byli: RNDr. Jaromír Strejček (1951-1958), Eva Hanušová (Havlíčková) (1964 -1978), Jitka Kováříková (1978 -1982) a Jaroslava Štěpánová (1982 -1987).