Poklad na stříbrném Labi pro školy


Komentovaná prohlídka výstavy

Prohlídka pro 1. i 2. stupeň ZŠ

Interaktivní prohlídka výstavy s komentářem seznamuje žáky s přírodou řeky Labe a labských svahů. Věnuje se také využití řeky člověkem či vlivu lidské činnosti na naší přírodu. Součástí výstavy jsou hravé výukové prvky, dětem je umožněno dotýkat se vybraných preparátů.

Doba trvání: 1 hodina

Vstupné 30,- Kč

Bližší info a objednání: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083


ŘEKA LABE VČERA, DNES A ZÍTRA-výukový program

Ekologicky zaměřený program pro ZŠ a SŠ

Ve výstavě „Poklad na Stříbrném Labi“ se s žáky budeme věnovat ekosystému řeka, představíme si Labe v Ústí nad Labem a blízkém okolí, jeho vzácné živočichy i rostliny. Zaměříme se také na využití řeky člověkem a jeho vliv na říční tok.

Program je vhodný pro 4. – 9. ročník ZŠ a pro SŠ

Doba trvání: 2 hodiny

Vstupné: 50,- Kč

Bližší info a objednání: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083


PROČ MÁ BOBR PLACATÝ OCAS – výukový program

Program pro žáky 1. stupně ZŠ

Prostřednictvím veselé pohádky si představíme bobra evropského, chráněného živočicha žijícího i v Ústí nad Labem. Děti si také prohlédnou řadu názorných preparátů představujících dominantní znaky, potěžkají si bobří zuby, pohladí jeho ocas či kožich. Součástí programu je i tvořivá dílna s bobří tematikou. Program probíhá ve výstavě „Poklad na Stříbrném Labi“

Program je vhodný pro 1. – 5. třídu ZŠ

Doba trvání: 1,5 hodiny

Vstupné 50,- Kč

Bližší info a objednání: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083


VÝTVARNĚ TVOŘIVÁ VÝZVA PRO ŠKOLY

Rádi bychom touto formou oslovili žáky všech ročníků základních a středních škol. Pojďte tvořit s přírodou a o přírodě! Vaše díla se stanou součástí výstavy Poklad na stříbrném Labi a pomohou ukázat krásu i význam přírody údolí řeky Labe.

Všechna díla budou vystavena v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, vernisáž proběhne během muzejní noci 2. 6. 2023.

Vylosovaní tvůrci budou také odměněni, v červnu pro ně bude uspořádán speciální přírodovědně zaměřený zážitkový den s muzeem.

A jaká díla budeme tvořit?

Tematicky zaměřená na přírodu řeky Labe. Věnovat se můžete různým živočichům a rostlinám, podobě Labských břehů, vlivu člověka na řeku, ochraně přírody řeky Labe. V dílech je možné ztvárnit i přání pro Labe či jiné emoce spojené s řekou našeho domova.

Tvůrce může zvolit libovolnou výtvarnou techniku, pracovat s přírodním materiálem, fotografií, mikrosvětem, terénním scénickým ztvárněním, symbolikou, apod.

Díla mohou tvořit jednotlivci nebo skupiny, velikost díla je omezená jeho vystavitelností v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, pokud budete mít v plánu tvořit rozměrná díla, je vhodné toto předem konzultovat.

Hotová díla je nutné odevzdat nejpozději do 19. května 2023 v pokladně muzea. Každé dílo je potřeba označit tímto štítkem!

Název díla 
Jméno autora + věk 
Kontakt (email, telefon) 

Je možné připojit i rozsáhlejší popis, příběh, emoční vyjádření, které bude součástí díla.

Bližší info na: kaucka@muzeumusti.cz, tel:774 843 083

VELICE SE TĚŠÍME NA VAŠE DÍLA 🙂


Výlet Nová Ves – Vysoký Ostrý – Střekov

Anotace programu:

Trasa výletu vede na vyhlídku na vrcholu Vysokého Ostrého a k přírodní rezervaci Sluneční stráň. Cestou si žáci zahrají didaktické hry, budou objevovat a pozorovat místní přírodu v různých biotopech. Program je orientován na pozitivní prožitek v přírodě.

Roční období: V. – IX.

Cílová skupina:

ZŠ – 5. – 9. třída

Délka trasy a doba trvání programu:

Trasa vede z Nové Vsi na vrcholek Vysokého Ostrého a zpět po trase naučné stezky přes Sluneční stráň na hrad Střekov. 

obtížnost: vyšší

délka trasy: 6,5 km, celodenní výlet

Dopravní dostupnost:

Autobusem č. 9 odjezd ze zastávky Divadlo v 7:18 hod

Zpět ze zastávky MHD Litoměřická

Bližší info a objednání výletu: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výlet Větruše – Vrkoč

Anotace programu:

Trasa výletu prochází svahy údolí Labe s několika vyhlídkami na řeku i vrchy Českého středohoří. Během výletu si žáci zahrají didaktické hry, pozorují a objevují místní přírodu. Program je orientován na pozitivní prožitek v přírodě.

Roční období: V. – IX.

Cílová skupina:

ZŠ – 3. – 5. třída

Délka trasy a doba trvání programu:

Trasa vede po zelené turistické značce od Větruše k Vaňovskému vodopádu, na vyhlídku a dolů k Vrkoči.

obtížnost: střední

délka trasy: 4,7 km, celodenní výlet

Dopravní dostupnost:

Lanovkou na Větruši, odjezd z Fóra v 8:00 hod

Zpět ze zastávky MHD U vodopádu

Bližší info a objednání výletu: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083


Výlet Brná – Průčelská rokle – Střekov

Výlet Brná – Průčelská rokle – Střekov

Anotace programu:

Trasa výletu vede z Brné do Průčelské rokle, dále pod Vysokým Ostrým a k hradu Střekov. Cestou si žáci zahrají didaktické hry, seznámí se s fenoménem sutí a vznikem údolí Labe, pozorují a objevují místní přírodu v různých biotopech. Program je orientován na pozitivní prožitek v přírodě.

Roční období: V. – IX.

Cílová skupina:

ZŠ – 5. – 9. třída

Délka trasy a doba trvání programu:

Trasa vede z Brné pod Vysokým Ostrým a dále přes Novou Ves na hrad Střekov.

obtížnost: vyšší, velké převýšení

délka trasy: 7,5 km, celodenní výlet

Dopravní dostupnost:

Autobusem č. 17 odjezd v 7:31 ze zastávky Divadlo

Bližší info a objednání výletu: kaucka@muzeumusti.cz, tel: 774 843 083