VÝTVARNĚ TVOŘIVÁ VÝZVA pro děti a mládežníky

Pojďte tvořit s přírodou a o přírodě! Vaše díla se stanou součástí výstavy Poklad na stříbrném Labi – všechna budou vystavena v prostorách Muzea města Ústí nad Labem, vernisáž proběhne během muzejní noci 2. 6. 2023.

A jaká díla budeme tvořit?
Tematicky zaměřená na přírodu řeky Labe. Věnovat se můžete různým živočichům a rostlinám, vlivu člověka na řeku a ochraně labské přírody a krajiny. V dílech je možné ztvárnit i přání pro Labe či jiné emoce spojené s řekou našeho domova.

Zvolte si libovolnou výtvarnou techniku, pracujte s přírodním materiálem, fotografií, mikrosvětem, terénním scénickým ztvárněním, symbolikou, apod.

Díla mohou tvořit jednotlivci nebo skupiny, velikost díla je omezená jeho vystavitelností v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. Pokud budete mít v plánu tvořit rozměrná díla, je vhodné to předem s námi konzultovat :-).

Hotová díla je nutné odevzdat nejpozději do 19. května 2023 v pokladně muzea. Dílo označte jménem autora a uveďte věk a kontakt (telefon, email).

Vylosovaní tvůrci budou odměněni, v červnu pro ně bude uspořádán speciální přírodovědně zaměřený zážitkový den s muzeem.

Podrobnosti: https://www.muzeumusti.cz/oddeleni/muzejni-pedagogika/poklad-na-stribrnem-labi-mimoradna-nabidka-pro-skoly/#tvoriva_dilna

Těšíme se na Vaše díla!