Štěpán Jirák / Obrazy z Čech

7. 10. 2022 – 15. 1. 2023

Štěpán Jirák (*1972) studoval český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UJEP a krátce byl učitelem. V letech 2000–2014 pracoval v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, v jehož blízkosti také žije a tvoří. Stal se autorem mnoha scénických výprav divadelních inscenací a věnoval se též kurátorství výstav v prostorách divadelního klubu. V letech 2016–2020 byl lodním kapitánem v plavební společnosti Pražské Benátky. V současnosti se věnuje naplno své volné tvorbě. Ústředním tématem je krajina, přesněji česká krajina. Svébytně realistickým jazykem pokračuje v bohaté tradici tohoto žánru českého výtvarného umění, leč vpravuje do ní autentickou a nenapodobitelnou osobní zkušenost.


„Spolehnout se jen na své hlubinné vzpomínky a emoce – stejně nic lepšího nemáme. Nejde ani tak o vzpomínky, spíše o podvědomé pocity. Celek světa lze pochopit i z malého kousku země, z ohraničeného terénu, z osobně zažitého a prožitého prostoru, tak, jak o tom píše ve svých pamětech Josef Lada. Oddat se intuici, nechat k sobě přicházet obrazy z bezelstného dětství a v nich nalézt klíč k podstatám.“


Krajina Sudet není krajinou čistou, neposkvrněnou, je naopak zjizvena hlubokými vrypy neklidné historie, pokryta různými kulturními vrstvami, osídlena lidmi, kteří v ní zanechávají stopy svých osudů. Krajina se stává zrcadlem naší duše. Sudety jsou krajinou periferie, vykořenění a odstrčenou, krajinou mlh, nízkých oblak a teskných větrů, ale přesto, nebo právě proto místem, kde lze pocítit a objevit plnost bytí.


Přijměte pozvání na komentovanou prohlídku výstavy „Obrazy z Čech“ s jejím autorem Štěpánem Jirákem, která se koná 22. listopadu 2022 od 17 hodin..