Schichtova bezohňová lokomotiva dojela do muzea

Jedna parní lokomotiva, dva autojeřáby a transportní souprava pro nadměrné náklady v úterý 22. 8. od 9.00 zajistili náročný převoz historického stroje z nádraží Velké Březno do depozitáře Muzea města Ústí nad Labem. Muzejní sbírka se totiž rozrostla o výjimečný stroj z roku 1929, který po desetiletí sloužil na vlečkách Schichtových závodů a posléze Setuzy.

„Není to obyčejná parní lokomotiva. Říká se jí bezohňová a nebo akumulační a byla určená do výbušných a potravinářských podniků, protože na rozdíl od těch běžných nevypouští nebezpečné jiskry ani špinavý kouř. Tankuje páru jako auta benzín,“ zdůraznil kurátor technických sbírek ústeckého muzea Martin Krsek. Dvanáctitunová mašina s označením A 920 prodělala dramatický osud. Původně ji německá strojírenská firma Orenstein a Koppel vyrobila pro srbské ministerstvo války a sloužila ve státní muniční továrně. Za druhé světové války se dostala do Ústí nad Labem, do Schichtových závodů, které prosluly výrobou mýdla s jelenem, tuku Ceres nebo kosmetiky Elida. „Zatím nevíme, zda to byla německá válečná kořist, anebo její převoz do Ústí souvisel s faktem, že Schicht měl i v Srbsku svou továrnu,“ dodal historik.

V každém případě sloužila pak v Ústí do roku 1986, kdy utrpěla poškození při nehodě a skončila odstavená na slepé koleji v areálu podniku. Odtud ji v roce 1993 těsně před sešrotováním zachránil spolek Zubrnická museální železnice a převezl ji do svého depa historických vozů ve Velkém Březně. „Nikdy nezapadala do našeho zaměření na provoz zubrnické lokálky, ale nechtěli jsme tehdy dopustit její zánik. Ve sbírce ústeckého muzea bude mít rozhodně větší smysl,“ poznamenal Karel Kobík, člen výkonného výboru spolku. Muzeum odkoupilo stroj za cenu šrotu ve výši 60 tisíc korun.

Lokomotiva, jejíž stav poznamenala desetiletí strávená pod širým nebem, teď získala suché místo v depozitáři hned vedle vodíkových kompresorů ze ztužovny Schichtových závodů z roku 1911. „Je to další ze zásadních exponátů pro připravovanou průmyslovou expozici věnovanou evropský významné firmě Schicht,“ podotkl ředitel muzea Václav Houfek.

Bezohňové parní lokomotivy provozovala Setuza jako poslední podnik v Čechách až do roku 2014. O provoz se staraly dva stroje vyrobené roku 1988 v NDR, což byly nejmladší parní lokomotivy v zemi. Následně obě zmizely z Ústí a skončily ve sbírce Klubu přátel kolejových vozidel Brno.