Nález fotografie Buršáků

Desetiletí skryta za portrétem Masaryka zůstávala v jednom z domků v Choraticích ojedinělá fotografie z počátku 20. století. Až před pár týdny při vyklízení starého harampádí si utajené vrstvy všimla majitelka domu Zdena Volavková a nález přinesla do ústeckého muzea. Fotografickou sbírku tak obohatila o vzácný skupinový snímek německého studentského spolku „Burschenschaft“ z Prahy. Burschenschaft, česky buršáci, měl v českých zemích desítky spolků, které vznikaly v druhé polovině 19. století nejdříve při vysokých školách a později i při středních školách. „Byl to studentský spolek, jehož členové vyznávali kamarádství, dobré pivo, německý nacionalismus a šermířské souboje,“ charakterizoval zjednodušeně fenomén buršáků historik ústeckého muzea Martin Krsek. Na fotografii si lze u řady postav všimnout zjizvených tváří, což jsou právě stopy po šermířských zápasech. „Buršáci byli na své jizvy náležitě hrdí a často je po souboji drásali, aby se po zhojení jizva ještě zvýraznila,“ upozornil Martin Krsek.

Snímek o rozměrech 28 x 18 cm pořídil fotoateliér Kempf a Paulus z pražských Královských Vinohrad. Do domku v Choraticích se zřejmě dostal jako památka tamního obyvatele na vysokoškolská studia v Praze a dotyčný bude zřejmě také jedním ze zachycených členů. Burschenschaft byl výraznou součástí německé kultury v Čechách. Při slavnostních příležitostech nosili členové specifickou uniformu s kordem a jednotlivé spolky se odlišovaly barvami šerpy. Pro svůj velkoněmecký nacionalistický postoj se často dostávali do konfliktu s reprezentanty českých nacionálních kruhů. Konec těchto studentských spolků nepřišel překvapivě se vznikem Československa, ale až s jeho okupací, neboť nacisté zrušili svobodný spolkový život bez výjimek. Hnutí mohlo být pro svou problematickou minulost obnoveno se svolením spojenců až v padesátých letech 20. století a v Německu a Rakousku existuje dodnes, včetně spolků, které se své tradici odkazují na vznik v českých zemích. V expozici Naši Němci si mohou návštěvníci prohlédnout buršácký kord s leptanou čepelí, charakteristickou čepici i karikaturu buršáka s jizvou na tváři v podobě keramické pokladničky vyrobené ústeckou firmou Maresch kolem roku 1910.