Krajské kolo Geologické olympiády

V pondělí 27. března 2023 proběhlo v Muzeu města Ústí nad Labem krajské kolo Geologické olympiády . Akce se zúčastnilo celkem 26 studentů z devíti základních a středních škol z celého Ústeckého kraje (Chomutova, Loun, Teplic, Lovosic, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem a Klášterce nad Ohří). V Císařském sále byli žáci seznámeni s programem akce, poté následoval vědomostní test a poznávačka geologických vzorků (minerálů, hornin a fosilií), na každou dílčí část měli 30 minut a mohli dosáhnout celkem max. 150 bodů.

Výsledky soutěže byly opět slavnostně vyhlášeny v  Císařském sále muzea. Kromě dobrého pocitu ze znalostního soutěžení a získávání nových zkušeností si odnesli účastníci GO také množství odměn, za něž děkujeme sponzorům akce (Zoologické zahradě Ústí nad Labem a Statutárnímu městu Ústí nad Labem). První tři místa byla odměněna mimo jiné i minerálem letošního roku, kterým je pyrit.

Nejúspěšnějšími řešiteli GO v letošním ročníku soutěže se stali: Martin Černý v kategorii mladších žáků (104 bodů) a Daniel Doucha v kategorii starších žáků (99 bodů), na 2. místě pak Klára Válková (92 bodů). Do celostátního kola postupuje z ústeckého kraje kromě třech uvedených studentů také Kristýna Chrastná, která byla úspěšná v doprovodné soutěži o nejsledovanější video „Proč se mi líbí geologie“.