Exponát měsíce června – Ozdobná kazeta s medailí a odznakem

dar k oslavám 60. výročí založení ústeckého pěveckého spolku Aussiger Gesangverein, které se v našem městě konaly roku 1908. Rytý kovový štítek na kazetě dokládá, že dárci – členové renomovaného vídeňského sboru „Wiener Schubertbund“ – věnovali jako výraz přátelství svým ústeckým kolegům dva reprezentativní předměty, které vznikly již roku 1888 v souvislosti s 25. výročím založení jejich sboru. Autorem návrhu odznaku i medaile je rytec Johann Schwerdtner (1834-1920), který připomněl ikonickou postavu „krále písní“ Franze Schuberta. Nejde jen o doklad přátelských vztahů členů obou spolků, ale i o výraz toho, jak radost z muzicírování sbližuje, kultivuje a dává životu další rozměr.

Význačný vídeňský sbor Wiener Schubertbund založil roku 1863 sbormistr Franz Mair a jeho členové pocházeli – podobně jako tomu bylo předtím i v Ústí – z učitelských kruhů. To naznačovalo i heslo sboru: „Vědění věrní, v písni svobodní“ (Dem Wissen treu, im Liede frei.) Kazeta byla předána v době působení sbormistra Adolfa Kirchla, který oživil tradici tzv. Schubertiád, původně společenských setkání v kruhu přátel skladatele Franze Schuberta a později slavností, na nichž zněla jeho hudba. Sbor je pravidelně pořádal ve vídeňských šlechtických domech i palácích. Tato tradice se rozšířila po celé monarchii. Dnes koncertuje tento stále ještě existující sbor po celém světě a zaměřuje se i na díla dalších skladatelů z různých epoch dějin hudby.

Ústecký pěvecký spolek / Aussiger Gesangverein

založil učitel Josef Nowak se svými hudbymilovnými přáteli již roku 1848, z politických důvodů však mohlo k registraci dojít až roku 1854, kdy byl zakladatel zvolen i předsedou prvního představenstva. Roku 1860 se k tomuto sdružení připojili také aktivní hráči na hudební nástroje a jiní přátelé a milovníci hudby, takže k 15. květnu 1860 měl spolek 49 aktivních a 132 přispívajících členů. Ti se scházeli v sále hostince Zum goldenen Engel, kde se konaly i koncerty. Toto nově konstituované sdružení se představilo 20. května na setkání s pěveckými sbory z Děčína, Litoměřic a Bíliny na Větruši, první oficiální koncert proběhl 1. července 1860. Valná hromada se usnesla i na podobě spolkového odznaku, hesla a praporu. Členský odznak měl podobu stříbrné lyry s městským znakem a nápisem Aussig, upevněné na černo-červeno-zlaté stuze. V době před otevřením ústeckého divadla (1909) se spolek významně podílel na koncertním, divadelním, náboženském i společenském životě města a jeho akce doprovázely i soukromé události života zdejších obyvatel. Díky členské základně a kontaktům s jinými hudebními spolky a výkonnými umělci z celé monarchie i blízkého Saska mohl uvádět také opery, operety, oratoria a koncerty s významnými pěveckými i instrumentálními sólisty.