Bibliotheca inspirans 2023

Prestižní ocenění „Bibliotheca inspirans“, které tento týden získala za dětského turistického průvodce „Falko a já“ Knihovna Ústeckého kraje, nesmírně těší i naše muzeum. Mimo jiné proto, že se jako partner na tvorbě originální publikace podílelo. 

„Psát texty, které by popularizovaly hodnoty našeho regionu, s tím už mám letitou zkušenost, ale přizpůsobit je pro dětského čtenáře, to byla opravdu výzva. O to větší, že prvotním čtenářem měly být děti uprchlé z válkou sužované Ukrajiny, které hledaly bezpečí u nás v Ústeckém kraji,“ poznamenal autor textové části průvodce Martin Krsek, vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem. Ten zužitkoval nejen svůj odborný přehled o regionálních dějinách a místních pamětihodnostech, ale také více než desetiletou spolupráci s Českou televizí, pro kterou jako redaktor natočil okolo stovky reportáží pro legendární pořad Toulavá kamera a naprostou většinu věnoval právě propagaci turistických zajímavostí z Ústeckého kraje.

Tvůrčí tým knihy pod vedením předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého Kraje Karolíny Žákovské se shodl, že dětem informace nejlépe zprostředkuje pohádkový nebo zvířecí průvodce. Mezi prvními tipy se objevil i sokol, neboť jde o národní zvíře Ukrajiny. Ten zároveň skvěle charakterizoval i náš region, protože v Ústeckém kraji žije nejvíce představitelů tohoto chráněného dravce v celé České republice a zřejmě i ve střední Evropě. Navíc naše muzeum se prostřednictvím přírodovědného oddělení výrazně angažuje v ochraně sokolů. V textech se tak hojně objevují detaily ze života sokolů načerpané právě od ústeckých přírodovědců.  „Postava ornitologa, a z pohledu sokola i na půl blázna, šplhajícího po továrních komínech, kde hnízdí sokoli, má živý předobraz v mém kolegovi vedoucím přírodovědného oddělení a kamarádovi Václavu Beranovi. Zrovna dnes pro změnu šplhá na sloupy velmi vysokého napětí, kde v rámci projektu podpořeného z Norských fondů z výzvy Rondane montuje umělá hnízda pro jiné dravce – kriticky ohrožené rarohy velké,“ poodkryl autor 16 sokolích příběhů propagujících 16 oblastí kraje svou inspiraci. Hlavním sokolím průvodcem jménem Falko, se konkrétně stal jedinec z komína ústeckého továrny Tonaso, kam osobně přírodovědec Beran instaloval webovou kameru, prostřednictvím které mohly děti dokonce hrdinu své knížky on-line pozorovat, když si z textu naskenovaly QR kód. Kniha je dvoujazyčná česko-ukrajinská a slouží nejen jako turistický průvodce, ale také coby cestovatelský zápisník, jako křížovka a kvíz a dokonce i coby učebnice češtiny. Poutavými ilustracemi ji doprovodil grafik Václav Školoud. Má i svou audioverzi, kterou namluvil ústecký herec Roman Zach. U dětí zaznamenala velký ohlas. Kraj momentálně připravuje její další vydání tentokrát v jazykové verzi pro dětské návštěvníky z Německa. Knížku vydanou loni v nákladu 2000 kusů si lze volně stáhnou z internetu: https://efalco.cz/o-pruvodci/

foto: Jana Hájková