Program prosinec 2021

Víme, že jste již těšili na muzejní program na prosinec …zde je v celé své kráse 


4. 12. / SO / 16.00 a 7. 12. / ÚT / 17.00
VÝSTAVOU „NAŠI NĚMCI“ S TOMÁŠEM OKURKOU
Tematicky zaměřená komentovaná prohlídka části expozice se bude věnovat dějinám Němců v českých zemích a vývoji česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Vstupné 80/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

9. 12. / ČT / 17.00 / Café Nobel bez kofeinu (dětské)
POD OCHRANOU BOHA HERMA
ŘEKOVÉ A ŘÍMANÉ NA CESTÁCH

Dřív, než se po cestách ubírali a po mořích plavili antičtí obchodníci a cestovatelé, navštívili blízké i vzdálené části Středomoří hrdinové mýtů. S archeologem PhDr. Pavlem Titzem, Ph.D. z Národního muzea v Praze se vydáme po stopách Héraklových, Perseových i Odysseových a budeme sledovat, kdy, kam a proč se pěšky, na koních, vozech a lodích vydávali sami staří Řekové a Římané. Vstup volný

11. 12. / SO / 10.00–16.00
ADVENT V MUZEU

Vánoční program pro rodiny s dětmi. Těšit se můžete na koledy v podání dětského sboru Chorea pueri ustensis, vánoční tvořivé dílny, andělský fotokoutek a drobný prodej vánočních dekorací od neziskových organizací. Vstupné 80/50 Kč

15. 12. / ST / 16.00
MUZEUM ČTE DĚTEM

Čtení pro děti doplněné doprovodnými aktivitami a dílnou. Čte muzejní pedagog.
Vstupné: děti 30 Kč, doprovod zdarma

V populárním formátu pdf lze program stahujte muzejní program ZDE