Pocta profesorce Jitce Švábové

Pocta profesorce Jitce Švábové