Ústecké daguerrotypie

Jako exponát měsíce února 2023 je možné vidět v Muzeu města Ústí nad Labem tři jedinečné daguerrotypie. Daguerrotypie byla prvním úspěšným kompletním fotografickým procesem v historii fotografie. 7. ledna 1839 byla představena na setkání Académie des sciences (akademie věd) v Paříži. Daguerrotypie nese jméno po Louis-Jacques-Mandé Daguerreovi (1787–1851), jenž proces vynalezl společně s Nicéphore Niépcem (1765–1833). Základ tvoří vysoce vyleštěná kovová deska. Každý snímek je jedinečný tím, že vzniká přímou expozicí ve fotografickém přístroji.

Muzeum města Ústí nad Labem má velkou sbírku historických fotografií o kterou se již řadu let stará kurátor Mgr. Jiří Preclík. Jednou z nejcennějších částí této sbírky je soubor daguerrotypií. Z tohoto souboru vybral Mgr. Jiří Preclík tři pravděpodobně nejstarší, vznikly totiž nejpozději v roce 1849 nebo krátce předtím. Jedinečné na nich je také to, že mají jednoznačnou vazbu na severozápadní Čechy a dokonce přímo na Ústí nad Labem. Zachyceny na nich jsou totiž portréty rodiny Kreutzigových, kterým mimo jiné do 40.let 20.století patřila dnes již zaniklá lékárna v ústecké čtvrti Předlice.

Tři vystavené daguerrotypie mají vztah k rodině Erwina Rudolfa Kreutziga (nar. 11. 5. 1886 Hrotovice, okr. Moravský Krumlov, datum úmrtí neznámé), majitele lékárny v Předlicích. Jeho matkou byla Gabriela Hess a babičkou Evelína rozená Lucke. Rodina Kreutzigových pocházela z krušnohorských Vejprt v okrese Chomutov. V Ústí žil pouze Erwin s manželkou Gertrudou, kteří byli odsunuti 10. 4. 1946, jejich další osud nám není znám. Jeho pradědeček se jmenoval Karel Kreutzig a byl bratrem Johannna Kreutziga (měšťan a řezník ve Vejprtech), jehož portrét je na jedné z vystavených daguerrotypií spolu s portrétem jeho dcery Mathildy.

Rodina babičky Erwina Rudolfa Kreutziga pocházela ze Smržovky, okres Jablonec nad Nisou. Její dědeček bednář Andreas Lucke (nar. 17. 9. 1776 Smržovka) je na další daguerrotypii spolu s manželkou Christiene. Na třetí daguerrotypii je opět dvojportrét, a to Johanny Matzialek s tetou Lori Lucke.

Tyto jedinečné více než sto sedmdesát let staré portréty nám nejen dokládají život lidí v Ústí nad Labem, ale jsou také dokladem vývoje nejstarších fotografických technik. Patří proto k historicky nejcennějším předmětům ve sbírce Muzea města Ústí nad Labem.

Za pomoc děkujeme PhDr. Věře Hladíkové a Jitce Pieňkosové z Archivu města Ústí nad Labem.