Zahlédli jste v Ústí Vinnetoua? Zrak Vás nešálí!

Legendární pokrevní bratry Vinnetoua a Old Shatterhanda můžete v těchto dnech potkat na různých místech Ústecka. Filmová společnost 3D Pro totiž natáčí pro Muzeum města Ústí nad Labem sérii vzdělávacích grotesek v rámci přírodovědného projektu „Poklad na stříbrném Labi“, který odhaluje krásu a mimořádné hodnoty ekosystémů labského údolí. „Film mapuje dobrodružnou výpravu plnou banditů i nástrah moderního světa za bájným pokladem spisovatele Karla Maye. Vydávají se za ním nejslavnější postavy jeho románů a stopa je přivede na Ústecko, kde romanopisec roku 1897 strávil pět týdnů psaním jednoho ze svých děl,“ popsal stručně děj autor námětu a spoluautor scénářů Martin Krsek, vedoucí historického oddělení ústeckého muzea.

Hlavní role ztvární herci vzešlí z Činoherního studia Jiří Maryško a Dan Dittrich. Do vedlejších postav pak filmaři obsazují i samotné muzejníky. Pětidílná série má za úkol oslovit široké spektrum diváků, zejména pak školní mládež, a odlehčenou formou přiblížit přírodní prostředí labského údolí i činnosti člověka, které ho ovlivňují. Film představuje ale jen část celého projektu.

Do roku 2023 muzeum uskuteční soubor aktivit od vlastivědných exkurzí v okolí Ústí nad Labem, přes muzejní výstavu až po výukové programy pro školáky v muzeu i v přírodě. „Připraven k vydání je již terénní deník, který přinese zejména malým ale i dospělým turistům základní informace a zároveň jim poskytne prostor i pro vlastní poznávání a jejich záznam,“ popsala botanička ústeckého muzea Ladislava Filipová, vedoucí řešitelského týmu.

Projekt „Poklad na stříbrném Labi“ uspěl v programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, výzvě Reine Norských fondů. Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou. Hluboce zaříznuté údolí Labe je nejen neobyčejně malebné, ale také vysoce přírodovědně pestré a hodnotné. I proto bylo v roce 2016 pod názvem Porta Bohemica vyhlášeno jako Evropsky významná lokalita. Předměty ochrany jsou zde suťové lesy, skalní trávníky, sutě, a z živočichů bobr evropský a losos obecný.