Záchranný archeologický výzkum Bauhaus Trmice

Během tříměsíčního terénního archeologického výzkumu, který probíhal od konce června do září letošního roku, bylo v Trmicích (u Globusu) zjištěno pravěké polykulturní osídlení s několika kostrovými hroby z pozdní doby kamenné (± 2.500 př. n. l.) s poměrně bohatou hrobovou výbavou (např. kamenné broušené sekeromlaty). Dále bylo odkryto pohřebiště s přibližně stovkou urnových žárových pohřbů z pozdní doby bronzové (± 1.000 př. n. l.) a také menší pohřebiště s několika desítkami žárových hrobů ze starší doby římské (± 0-50 n. l.).

Spálené lidské ostatky byly v případě nejmladšího pohřebiště uloženy do jamek obklopených kamennými věnci, v ojedinělých případech zůstaly dochovány i doklady ozdob oděvů (šatové spony vyrobené z bronzu). Výjimečným objevem je také soubor několika skleněných a jantarových korálků pocházejících pravděpodobně z nerituálního žárového hrobu datovaného do starší části doby železné, tj. do doby halštatské až starší části doby laténské (8. – 5. stol. př. n. l.).

Skleněné korálky jsou vyrobeny z monochromního i polychromního skla: modrý oblý korálek a světle modrý korálek s vrstvenými modrobílými očky ve dvou řadách. Jeden korálek je řezaný a vrtaný a je zřejmě vyroben z jantaru (mineralizované zkamenělé pryskyřice). Kromě běžného užití v náhrdelnících se korálky stávaly také součástí náušnic a spon, mohly být našívány na oděv nebo zavěšovány na ucha keramických nádob. V každém případě jsou tyto nálezy dokladem rozvinutých vztahů s vyspělými civilizacemi Středomoří v době železné.

Zdroj: Podliska, J. – Černá, E. – Zlámalová Cílová, Z. – Kozáková, R. (eds.) 2021: Sklo z archeologických výzkumů. Archeologie, technologie a metody průzkumu, konzervace a restaurování. Brno: Technické muzeum v Brně.