Všebořický kostel vydal pamětní poklad

Zaletovanou měděnou schránku našli dělníci při aktuální rekonstrukci střechy kostela sv. Mikuláše ve Všebořicích. Včera muzejní konzervátor tubus otevřel. Dle očekávání historiků obsahoval vzkaz budoucím generacím. „Z důvodů naprosté sekularizace ústeckého obyvatelstva byl kostel uzavřen… V současnosti slouží jako skladiště, v budoucnosti – bohužel ne blízké – by měl být opět kostelem – tedy domem Božím. Budoucím toto přejeme a za to se modlíme,“ stojí ve vzkazu sepsaném 8. prosince 1995 tehdejším ústeckým arciděkanem Antonínem Sporerem (1940-2016).

Předměty byly nalezeny v roce 2021 na půdě rodinného domu v Ústí nad Labem – Skřivánku. Děkujeme manželům Elišce a Miroslavu Vizitkou svůj podíl na opravách zafixoval i Jan Kvítek z ústecké firmy Qitex. „Páter Sporer se toto sice již nedožil, ale jeho 26 let staré přání budoucím generacím se vyplnilo. V roce 2018 začal kostel opět sloužit duchovním účelům, a to pravoslavné církvi,“ poznamenal vedoucí historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem Martin Krsek. Po naskenování dokumentů vrátí muzejníci schránku zpět do kostela, jen její obsah rozšíří zprávou o jejím nálezu a otevření.