V Trmicích začal nový archeologický výzkum

Na okraji města Ústí nad Labem v lokalitě Trmic se v těchto letních měsících odehrává velký záchranný archeologický výzkum pod taktovkou Muzea města Ústí nad Labem. Až archeologové důkladně prozkoumají nově objevenou lokalitu, vyroste zde halová stavba s obchodním centrem Bauhaus.

Podle současných archeologických poznatků v terénu víme, že jsme svědky nově objeveného naleziště, které bylo vyhledáváno pravěkými kulturami již od počátku mladší doby kamenné. Ukazuje se, že lidé v pravěku zde také pohřbívali. Ojedinělé kostrové hroby pocházejí z období konce doby kamenné (období kolem r. 2500 př. n. l.). Z o něco mladšího období, z doby bronzové (přibližně kolem r. 1000 př. n. l.), jsou zde pozorovatelné stopy života také v podobě pohřebiště se žárovými lidskými pohřby. Nadrcené kostrové ostatky spolu s popelem tehdejší obyvatelé uložili do prostých keramických nádob (uren), zpravidla bez dalších doprovodných nálezů. Na nalezišti jsou k vidění také pozůstatky po stavbách chat z doby laténské (zhruba kolem r. 300 př. n. l.), kdy na našem území žili Keltové. Dosud nejvýznamnějším objevem jsou však v terénu poměrně málo nápadné jamky mezi kameny, které představují pohřby lidských těl, které prošly rovněž kremací (žehem) a které jsou datované do starší doby římské (r. 0-50 n. l.).

S jeho rozsahem a průběhem archeologického výzkumu se v pátek 15. července na místě seznámil primátor Statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický v doprovodu ředitele ústeckého muzea Václava Houfka, vedoucí archeologického oddělení ústeckého muzea Elišky Wiesnerové a archeologa Aleše Káčerika.