„Trafačka“ uvolňuje prostor pro ústecký „květináč“

Desítky obřích izolátorů, každý o váze dvě tuny, začaly v minulých dnech opouštět nitro odstavené rozvodny Spolku pro chemickou a hutní výrobu na Klíši v Ústí nad Labem. Tím fyzicky započala proměna průmyslového brownfieldu v unikátní „odtajněný depozitář“ ústeckého muzea. Po dokončení si tu budou moci návštěvníci prohlédnout nevystavené sbírkové předměty, které jinak leží v přísně střežených skladech, kam má veřejnost zapovězený přístup.„Objekt sice zvenčí vypadá jako prostorná praktická hala, ale její interiér plně zabírá původní technologie, takže jsme dovnitř zatím nemohli prakticky nic stěhovat. Současné práce na vyklizení tohle omezení do konce letošního roku vyřeší,“ poznamenal ředitel Muzea města Ústí nad Labem Václav Houfek. Trafostanici zakoupilo město za 13 miliónů korun. Muzeum ji dostalo do správy a připravuje projekt její přestavby v hodnotě cirka 150 miliónů korun, se kterým by se příští rok chtělo ucházet o podporu z evropských fondů.

Dle zpracované architektonické studie se počítá s vnitřní vestavbou pro uskladnění rozměrných exponátů technických sbírek, sbírky uměleckého řemesla a archeologie. Originální komunikační řešení by mělo umožnit nahlédnout do jednotlivých depozitářů, aniž by to ohrozilo uložené sbírkové předměty. Budova by také měla veřejnosti představit práci muzejníků, když skrze prosklené stěny uvidí do laboratoří, dílen, badatelen a dalších pracovišť. „Na stejné myšlence je založený i právě otevřený depozitář umění v Rotterdamu, který je nazýván dle svého nezvyklého tvaru „květináč“,“ doplnil Houfek. I ústecký depozitář má ambice na výraznou architektonickou podobu, která by měla zapracovat požadavky na maximální energetickou soběstačnost a minimální dopady provozu na životní prostředí, jako například vegetací pokryté fasády, solární panely na střeše apod. „Samozřejmě že nejdříve potřebujeme zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, abychom mohli připravit projektové žádosti. V případě úspěchu naší žádosti o dotaci odhaduji nyní dokončení do pěti let. Pokud se vše podaří, tak budeme první muzeum s tímto atraktivním typem depozitáře v České republice,“ zakončil ředitel Houfek.