Soubor školních sešitů a výkresů Olgy Oppeltové

K novým přírůstkům muzejní sbírky patří soubor školních sešitů a výkresů Olgy Oppeltové, která ve 20.–30. letech 20. století postupně navštěvovala obecnou školu ve Střekově, dívčí reformní reálné gymnázium v Ústí nad Labem a obchodní akademii tamtéž. Nalezené předměty nám přibližují školní výuku na německých školách v období první Československé republiky. Jsou zde zastoupeny například sešity češtiny jako cizího jazyka, německé literatury, počtů, německého pravopisu a hudební výchovy. Jak se dozvíme z dalších sešitů, učila se Olga Oppeltová také francouzsky. Zachoval se rovněž poměrně rozsáhlý soubor školních výkresů a rysů.

Předměty byly nalezeny v roce 2021 na půdě rodinného domu v Ústí nad Labem – Skřivánku. Děkujeme manželům Elišce a Miroslavu Novým, kteří nás přizvali k vyklízení půdy před realizací půdní vestavby.+ 41 450Oslovení lidé139ZájemPropagovat příspěvek