Průkopníka funkcionalismu v Sasku a Čechách objevuje nový web