Poklad na stříbrném Labi

Náčelník kmene Apačů proslulý Vinnetou dostane roli průvodce v novém přírodovědném projektu Muzea města Ústí nad Labem, který ve velké konkurenci uspěl v žádosti o podporu z Norských fondů. Zaměří se na osvětu a vzdělávání veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí, a to konkrétně ekosystémů údolí Labe..

V letech 2021 až 2023 muzeum uskuteční sérii aktivit od vlastivědné exkurze v okolí Ústí nad Labem, přes muzejní výstavu až po výukové programy pro školáky v muzeu i v přírodě. „Vydáme terénní deník, tedy zápisky přírodovědce z bádání v terénu, který přinese návštěvníkům základní informace, ale poskytne jim i prostor pro vlastní poznávání a jejich záznam,“ popsala botanička ústeckého muzea Ladislava Filipová, členka řešitelského týmu. Témata z terénního deníku dál rozvine série pěti krátkých filmů. Odlehčenou formou přiblíží přírodní prostředí labského údolí i činnosti člověka, které ho ovlivňují. A tady se dostáváme k Vinnetouovi. „Duchovní otec nejslavnějšího indiánského náčelníka Karel May pobýval v roce 1897 v Brné a nezkrocenost labského údolí ho inspirovala při tvorbě jeho románů. Severní Ameriku v té době ještě neznal, navštívil ji až o mnoho let později. Takže jeho hrdinové divokého západu jsou tu vlastně doma a my se zkusíme podívat na místní reálie jejich očima,“ naznačil pojetí filmů historik a spolutvůrce scénáře Martin Krsek.

Muzeum města Ústí nad Labem navazuje realizací tohoto projektu na svou dlouhodobou činnost v oblasti dokumentace místní přírody, její ochrany i popularizace vědeckých výsledků. Současně rozšiřuje své dosavadní vzdělávací aktivity o environmentální programy pro školy. Projekt „Poklad na stříbrném Labi“ uspěl v programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, výzvě Reine Norských fondů. Norské fondy přispívají ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilují bilaterální vztahy mezi Norskem a Českou republikou.

Hluboce zaříznuté údolí Labe je nejen neobyčejně malebné, ale také vysoce přírodovědně pestré a hodnotné. I proto bylo v roce 2016 pod názvem Porta Bohemica vyhlášeno jako Evropsky významná lokalita. Předměty ochrany jsou zde suťové lesy, skalní trávníky, sutě, a z živočichů bobr evropský a losos obecný.

(Muzeum města Ústí nad Labem děkuje za zapůjčení kostýmu Vinnetoua přednímu českému „mayologovi“ MUDr. Jiřímu Rohlíčkovi z Prahy.)