Muzejní časopis v novém kabátě s atraktivním obsahem

Doslova v posledních dnech roku 2022 vyšlo nové vydání muzejního časopisu Příspěvky k ústecké vlastivědě č. 25.

Znalci tohoto periodika jistě nemohou nechat bez povšimnutí, že přestože výhodný formát A5 časopisu zůstal zachován, jeho grafická podoba doznala velkých změn. Stimulem této transformace se stala změna loga ústeckého muzea v souladu s novým grafickým vizuálem města Ústí nad Labem a většiny jeho příspěvkových organizací.

Jde o naučně-populární periodikum, které vychází obvykle 2x ročně.  Je zaměřeno na regionální tematiku, seznamuje čtenáře s bohatou činností ústeckého muzea i zajímavostmi z přírody a historie zdejšího kraje. Čtenáři v něm naleznou kromě tematických naučně-populárních článků také zajímavosti ze zákulisí muzejní práce, novinky z knihovny, zprávy o čerstvých přírůstcích do sbírek, proběhlých akcích a výstavách. První čísla časopisu vyšla již v letech 2000-2002 a po desetileté pauze bylo poté obnoveno vydávání počínaje svazkem číslo 4/2012. Následujících deset let se stal muzejní časopis nedílnou součástí knihovny snad každého ústeckého vlastivědce.  Od roku 2018 vychází toto periodikum již celobarevně a ve vyšším nákladu 1 000 výtisků.  Vydavatelem časopisu je Muzeum města Ústí nad Labem (ISSN 1213-1873), redaktorkou časopisu je muzejnice Zuzana Vařilová.

V  aktuálním čísle naleznete 96 stran zajímavého čtení.  Prostor je věnován historii povrlské kovárny či osudu secesního glóbusu. Ani tentokrát nechybí informace o nedávných archeologických nálezech z centra Ústí nad Labem, novinky např. o renovované naučné stezce Pod Vysokým Ostrým, záchraně konikleců i tun haklíkového zdiva ze zbourané Matiční ulice. Shrnuty jsou také aktuální výstavy „Flaška“, „Experimentátor Karel Gottstein“ či „Obrazy z Čech“ výtvarníka Štěpána Jiráka. A v neposlední řadě zde najdete také informaci o znovuoživení Lumpeparku, o dávném vzkazu z lahve, ocenění Gloria Musaealis, speciálních přírodovědných akcích pro školáky a dalších žhavých novinkách nejen z muzea.  

Kompletní informace o muzejním časopise naleznete na webu ústeckého muzea zde >>>

Časopis je k zakoupení za 60 Kč v pokladně ústeckého muzea nebo v našem e-shopu zde >>>

Starší čísla jsou dostupná online zde >>>